Trénujte uši - a to nikoliv pohyb boltci, ale ... - historie firmy EarMaster

Trénujte uši - a to nikoliv pohyb boltci, ale ... - historie firmy EarMaster
Trénujte uši - a to nikoliv pohyb boltci, ale ... - historie firmy EarMaster

EarMaster je aplikace, která uživateli pomůže v tréninku jeho uší a mozku (hudební oblasti). K dispozici je například šest set padesát jedna hudebních lekcí, rozpoznávání intervalů, akordů, tónin, rytmu a melodií. EarMaster pomůže naučit hře na jakýkoliv nástroj, improvizaci a dokonce kompozici, díky vylepšení hudební představivosti. A samozřejmě je k dispozici také řada různých testů.

nápad

Zakladatelem EarMasteru je Hans Jakobsen. První nápad dostal již v roce 1992, kdy se připravoval na přijímací řízení na přední jazzovou školu v Dánsku: „Požádal jsem svého kamaráda, aby mi každý den třicet minut přehrával intervaly a akordy na klavír, abych si tak trénoval uši pro poslechový test. Pomyslel jsem si, že je to hloupé mrhat časem dalších lidí, když by to mohl stejně dobře dělat počítač. Ale neměl jsem jinou volbu. Mimochodem, tu zkoušku jsem neudělal.“ Hans se namísto hudební školy rozhodl pro studium počítačů a elektroniky na technické univerzitě: „Po několika letech jsem měl dostatek zkušeností, abych mohl vyvinout první aplikaci pro trénink sluchu. Naprogramována byla pro MS DOS a obsahovala pouze identifikaci intervalů a akordů. “

 

Jednalo se o jednoduchou aplikaci, zamýšlenou především pro studenty hudebních škol. Hans kontaktoval Roland Scandinavia, distributora produktů Roland pro Dánsko, Norsko, Švédsko a Finsko. Jejich reakce na první verzi EarMaster byla kladná. Oznámili Hansovi, že by mohli uvažovat o distribuci EarMasteru, pokud bude naprogramován pro Windows. Společnost EarMaster ApS se sídlem v Dánsku, vznikla roku 1994.

 

První verze pro Windows

O rok později (1995) byla verze pro Windows na světě a Roland byl stále spolupráci nakloněn. Na jaře roku 1996 byl ve všech čtyřech zemích, kde Roland Scandinavia distribuuje své produkty, představen EarMaster 1.0. Pro každý z těchto států byla připravena zvláštní verze s národní jazykovou mutací. Nyní byl již EarMaster adresován nejen studentům, kteří mohli projít stejnou zkušeností jako Hans před přijímací zkouškou, ale všem muzikantům.

 

Vlastní distribuce

V roce 1997 jsme vydali EarMaster 2.0 a o několik měsíců později jsme začali nabízet EarMaster v online obchodu na internetu, s pomocí platby kreditní kartou. Byli jsme jednou z prvních společností, která nabízela tento způsob prodeje softwaru, kdy si zákazník stáhne svou verzi z internetu, “ Roland Scandinavia se totiž rozhodl zaměřit pozornost pouze na své produkty Roland, takže EarMaster se přestal hodit do jejich strategie.

 

Spolupráce s učiteli hudby

Od té doby obdrželi v EarMasteru řadu žádostí od učitelů hudby, kteří chtěli používat EarMaster pro výuku a trénink sluchu ve školní síti. Chtěli zařídit neomezený počet uživatelů a možnost sledovat statistiky všech studentů: „Proto jsme vyvinuli EarMaster School ve spolupráci s dvaceti devíti učiteli hudby z celého světa. “ EarMaster School 2.5 byla představena roku 1998.

 

I nadále pokračuje úzká spolupráce s učiteli hudby, kteří navrhují další vlastnosti, které by měl EarMaster mít: „ Už máme dlouhý seznam návrhů do další verze. Nyní jsme se zaměřili na vývoj verze pro Mac. Verze EarMaster 5 pro Mac by měla být k dispozici na podzim tohoto roku. Teprve potom začneme připravovat verzi 6. “

 

Konkurence

Všechny produkty časem získají nějakou konkurenci. Hans ke konkurenci říká: „Na trhu jsou další aplikace, které trénují sluch, ale EarMaster je jedinečný v několika směrech. Je obsáhlý, přívětivý k uživateli a má řadu vlastností, které v jiných produktech chybí. “

 

Jak je to dnes

Dnes EarMaster vytvářejí čtyři lidé na plný úvazek a tři na částečný. Všichni jsou muzikanti a hudba je pro všechny hnacím motorem. Hans je spokojený, protože: „ Být programátorem a muzikantem, to je práce, která spojuje mé dva hlavní zájmy. Kdyby byly mým motorem peníze, skončil bych s touto prací už před řadou let. “ A dodnes zůstal Hans hudbě skutečně věrný a provozuje ji aktivně: „ Hraji na piano, hlavně jazz a chrámovou hudbu. Hudbě jsem se věnoval celý život, kromě jiné jsem byl členem různých chrámových sborů. “

EarMaster je dnes distribuován po celém světě a přeložen byl do osmnácti jazyků, mezi nimiž je i čeština.n

 

A proč

vlastně cvičit sluch? ”Cvičení sluchu z vás udělá lepší muzikanty. Jedna hodina strávená cvičením sluchu jsou dvě ušetřené hodiny praktického cvičení na nástroj, “ dokládá Peter Vuust, Ph.D. neur.sci, profesor tréninku sluchu na dánské hudební akademii.

 

Demo verze:

www.earmaster.com/download/index.htm

 

How To Play Guitar By Ear:

beginnerguitarhq.com/how-to-play-guitar-by-ear/

Psáno pro časopis Muzikus