Workshop Come To Jam - Co Čech, to zpěvák aneb Zpěvákem snadno a rychle II.

CO ČECH, TO ZPĚVÁK

aneb Zpěvákem snadno a rychle II.

HLASOVÁ CVIČENÍ

A.Úvodní cvičení

Hned na začátku musím zdůraznit jednu základní zásadu: Před každým zpíváním je nezbytné se rozezpívat!!! Uvědomte si, že hlasivky nejsou hudební nástroj, ale živý organismus! Nelze je začít používat bez přípravy. Hlasivky jsou nejmenší sval v lidském těle a při zpěvu o nich vždy jako o svalech uvažujte! Když přijdete do posilovny, také se nejdříve musíte rozcvičit, abyste si při zápřahu ve vašem tréninku něco nenatáhli nebo nenatrhli. Sval se před námahou musí rozehřát. A zejména k takto maličkým svalům musíte přistupovat obzvláště zodpovědně! K onomu rozehřátí slouží hlasivkám rozezpívání na hlasových cvičeních. Význam úvodních hlasových cvičení je pro zdraví hlasivek obzvláště důležitý, protože se v nich nezpívá naplno, ale jen velmi pozvolna se přidává na hlasitosti. Proto vždy rozezpívání začínejte úvodními cvičeními.

Notaci, audio a pokračování workshopu naleznete v příloze CD Muzikusu.

Psáno pro časopis Muzikus