Yllasova almara V - z pozůstalosti žijícího strýčka

Yllasova almara V - z pozůstalosti žijícího strýčka
Yllasova almara V - z pozůstalosti žijícího strýčka

Tajemné krabice z Yllasova trezoru vydaly také malou sbírku odborné literatury o hudebních nástrojích, která byla u nás kdysi běžně k dostání.

V roce 1967 vydalo SNTL - Nakladatelství technické literatury, Socialistická akademie a Československá vědeckotechnická společnost ve III. řadě polytechnické knižnice (sv. 38, udělejte si sami) knihu Amatérská stavba elektrických hudebních nástrojů. Autorem byl Bohuslav Hanuš. Náklad 7200 výtisků prvního vydání naznačuje, že se nejednalo o knížku pro širokou veřejnost. Dobovou atmosféru a stále nepochopený rozdíl vnímání rockové hudby ve srovnání s hudbou tzv. vážnou, přibližuje citát ze str. 12: "Jednou z dalších předností elektrických hudebních nástrojů je jejich prakticky neomezená hlasitost - široký dynamický rozsah. Dalo by se sice namítnout, že je to přednost relativní, protože někteří hudebníci nerespektují zásadu, že všeho moc škodí a ohlušují posluchače salvou tónů, které vyvolávají všechny možné pocity - kromě požitku z takto "předkládané" hudby (to platí především na adresu některých bigbeatových skupin)."

Že rocková kapela není symfonický orchestr, docházelo kritikům velmi zvolna. Sám si myslím, že tento konflikt se nevyřešil dodnes. Z celkového počtu 147 obrázků v knížce jsem vybral několik fotografií, které nejlépe ilustrují kouzelnou atmosféru poloviny 60. let. Elektronický klávesový nástroj Ionika z bývalé NDR můžete vidět i v expozici pražského Popmusea. Byl nabitý elektronkami a jeho pianová klávesnice byla ze dřeva. Ionika se vyráběla ve dvou verzích a vypadala vskutku moderně. Po zapnutí se dokonce rozsvítila jako ovládací panel kosmické lodi.

Lety do vesmíru a elektronické zvuky kláves byly vůbec v té době něčím novým. Z fotografií je vidět, jak hluboce prožívali toto období amatérští hudebníci. Nikdo z nás dříve narozených nezapomene, jak jsme v televizi sledovali přistání kosmonautů na Měsíci. Ale přistáli tam vůbec? A co viděli? Otazníků kolem "odvrácené strany Měsíce" je stále dost. Ostatní planety také nezůstávají stranou. Yllas například tvrdí, že Mars je již dávno osídlen a NASA si z nás dělá od začátku legraci. Nezbývá než doufat, že se tam hraje aspoň "pořádnej bigbít"...

Psáno pro časopis Muzikus