Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Panorama

Jedním z klíčových cílů mixu je vytvoření separace a rozmístění nástrojů v prostoru.

V obojím nám pomáhá použití panoramy. Panorama umožňuje rozložení nástrojů v pomyslném prostoru mezi pravým a levým monitorem. Tak můžeme oddělit jednotlivé části mixu, aby měly své výsadní místo v prostoru nahrávky.

 

Rád používám příklad s kapelou hrající na pódiu. Pokud kapela nebude nazvučená, bude každý nástroj hrát z místa, kde stojí. Takový poslech je více prostorový a my lépe slyšíme jednotlivé části kapely. Pokud bychom kapelu soustředili do jednoho bodu, bude se nám zvuk slévat a jednotlivé složky (nástroje) budou méně čitelné. (Tento příklad berte spíše jako vizualizaci toho, jak panorama funguje)

Panoramou vytváříme iluzi umístění konkrétního nástroje v prostoru. Ačkoliv máme pouze dva monitory, tvoříme pocit, že nástroje hrají i mezi nimi.

 

Jak panoramu nastavit?

Nejsou žádná pevná pravidla, ale jsou určité zaběhané postupy, které můžeme použít jako výchozí.

 

Basy střed - výšky okraj

Nejhlubší zvuky se zpravidla umísťují na střed panoramy. Většinou basa, kopák apod. jsou na středu, protože nejhlubší frekvence potřebují více energie, aby byly vnímány stejně srozumitelně jako frekvence vyšší. Navíc umístění basových zvuků mimo střed panoramy působí rušivě. (Ale dá se to využít jako překvapivý efekt)

 

Důležitost partu

Od středu ke kraji panoramy postupujeme i na základě důležitosti partu. Většinou se na středu nacházejí nejdůležitější informace, jako je hlavní vokál, sólové party. Ostatní nástroje tyto základní informace „obalují“ směrem k okraji a nepřekážejí jim ve srozumitelnosti.

 

Rovnováha

Jiný pohled na panoramu je z pohledu vyvážení pravé a levé strany mixu. Pokud mám na pravé straně tikající hi-hatu, dáme na levou stranu tamburínu či v podobných pásmech hrající nástroj. Tak se nám tyto takové zvuky nepřekrývají a jsou stále srozumitelné.

 

Rozložení do vějíře

Jedna z možností, jak panoramu rozložit, je tzv. do vějíře. Postupujeme od kraje ke kraji a v každém místě máme konkrétní informaci. Tento způsob rozložení vyplňuje celý prostor nahrávky, ale je náročnější na hledání správného umístění jednotlivých zvuků.

 

L - C - R

Schéma left - center - right je způsob, jak použít pouze tři pozice. Zcela vlevo, střed a zcela vpravo. Takový mix zní široce a zjednodušuje nám přemýšlení, kam jaký zvuk umístit.

Pro intimnější skladby používám raději rozložení do vějíře. Pro skladby modernějšího ražení můžeme použít panoramu L - C - R.

Malý tip, jak udělat panoramu širší, je rozdílná ekvalizace partů na okrajích panoramy. Např. pokud máme zdvojený part kytary, můžeme každou stranu ekvalizovat zrcadlově To znamená, pokud na jedné straně udělám zdvih na 2 kHz, stejnou frekvenci na opačné straně uberu. Ošálím mozek, který interpretuje takovou úpravu jako širší stereo.

Poslední doporučení: Kontrolujte mix i v monu. V extrémním nastavení se nám mohou některé části mixu v monuztrácet, např. odečítáním fáze. To ale při stereo poslechu zpravidla přehlédneme. Velká část poslechových situací není stejná jako při mixu ve studiu a opravdu ideální stereo poslech v běžném prostředí tak často nenastane.

Psáno pro časopis Muzikus