Pegas 5

Pegas 5
Pegas 5

Pro pozvánku na party, šampaňské a chlebíčky (pokud zrovna nejsou rybičkové) se důvod vždycky najde. Zatímco většinou se jedná pouze o ty chlebíčky, otevírání multimediálního centra Pegas 5 byla skutečně radostná a přínosná událost.

"První myšlenka začít budovat vzdělávací středisko se datuje do roku 2000," vzpomíná duchovní otec projektu - Josef Vondráček. "Tehdy jsme založili pobočku na Praze 5 Barrandově. Seznámil jsem se s velmi příjemnými a moudrými lidmi z radnice MČ Prahy 5 a se skvělou ředitelkou III. Fakultní základní školy na Barrandově. No a pak už to byla jen otázka času a zrání. Na jaře roku 2004 jsme si řekli, že je čas podniknout kroky k realizaci a požádali jsme si o pronájem prostor uvolněných IV. Fakultní základní školou. Obrátil jsem se na radnici MČ Prahy 5 s projektem a požádal o uvolněné prostory ZŠ pro tento projekt."

Pegas 5 s. r. o. je Centrum celoživotního vzdělávání - vzdělávací společnost, která byla založena jako servisní organizace reagující na potřeby škol v oblasti zajištění materiálně technických prostředků pro výuku nově zavedených multimediálních oblastí vzdělávání. S tím pochopitelně souvisí i vzdělávání pedagogů v této oblasti. "Proto od roku 1998 spolupracujeme se společností Disk, která je jedním z významných distributorů multimediální techniky a také velkým podporovatelem školství." Partnerskou firmou Pegasu je soukromá základní umělecká škola Music Art, v. o. s., která jako jedna z prvních, krátce po revoluci začala vyučovat žáky hře a praktickému užití elektronických klávesových nástrojů v napojení na multimediální SW.

Svojí vyhraněnou linií se škola stala partnerem a dokonce i autorizovanou školou Casio - EMI, ale i multimediálně edukačním partnerem společnosti Disk a potažmo zástupcem notačního SW Sibelius pro oblast školství. Takže záběr pro jednu instituci poměrně široký. Proto se ZUŠka nadále věnuje výchově a vzdělávání mládeže a Pegas 5 s. r. o. je servisní organizací, která zajišťuje poradenství v oblasti multimedií - a to jak v oblasti SW, tak i HW a navíc ještě do určité míry i support.

Programové zaměření Pegasu se dá rozčlenit do tří kategorií: děti a mládež, pedagogové a dospělá veřejnost a senioři. "Chtěli bychom umožnit všem věkovým kategoriím možnost sebevzdělávání. Od toho se odvíjí i přívlastek Centrum celoživotního vzdělávání." (jt)

Psáno pro časopis Muzikus