Alesis Bass FX

Alesis Bass FX
Alesis Bass FX

Takýmto skrinkám meniacim basový zvuk som nikdy nejako nedôveroval. A to aj vďaka ich nižšej cenovej kategorii, s ktorou sa mi podvedome spájala nízka kvalita zvukovej modulácie. Avšak po chvíli hrania cez Alesis Bassfx som svoj názor zmenil.

 

V bordovom prevedení a umelohmotná sa mi zdá na prvý pohľad trošku neprehľadná. Ale to je len prvotné zdanie. Dvoma výraznými potenciometrami sa ovláda prakticky všetko na tomto maličkom multiefekte. Prvý z nich má za úlohu prepínať medzi jednotlivými efektmi a druhý zasa meniť ich parametre. Prirodzene, BassFX disponuje vstupom na basičku a výstupom do aparátu, resp. slúchadiel. Ďalej sa tu nachádza napájanie na 9V adaptér, ktorý však nie je súčasťou štandardnej výbavy. Preto je potrebné vložiť 4xAA tužkové batérie. Ani expression pedal nie je súčasťou BassFX. Ten môže ovládať prakticky všetky efekty v reálnom čase cez príslušný konektor.

Dve gúľavé oči mi pripomínajú práve dva spomínané potenciometre. Prvý z nich, Effect, prepína moduly, resp. skupiny efektov. Druhý, Value, mení ich parametre. Samozrejmosťou sú aj dva nožné prepínače, ktorými možno prepínať samotné zvukové banky (programy). Týchto je celkove 40 (4 banky x 10 presetov). Myslím, že za zmienku stoja práve "továrenské" zvuky. Pravdepodobne všetky zo 40 predvolených, predprogramovaných efektov (zvukov) nevyužijete, ale niektoré sa mi javia kvalitou vysoko nadpriemerné. Ak sa niekomu určitý zvuk nepáči, možno ho upraviť inou kombináciou efektov z nasledovnej ponuky ľavého potenciometru a jednoducho uložiť.

Najčastejšie využívaný je mód Play, pretože len v ňom je možné prepínať medzi jednotlivými bankami. Nasleduje Comp/Limit, čo znamená zvolenie do svojho zvuku buď kompresor alebo limiter. Každého je po 10 druhov odstupňovaných podľa úrovne účinnosti. Dist alebo distortion pozná už asi každý. V prípade Alesis BassFX ide o simuláciu basových zosilňovačov. Výhodou je kvalita presetov, ale ovplyvňovať sa dá jedine úroveň skreslenia (drive), teda len jeden parameter. Veľmi sa mi farbou zvuku pozdávali presety ako Tube Clean (simulácia lampového skreslenia) alebo Fat Bottom (mohutné "spodky"). EQ, čiže ekvalizér je taktiež predprogramovaný a možno vyberať z jeho 50 druhov. To sa mi zdá ako výrazné negatívum, nakoľko neobsiahne možnosti samostatného nastavenia jednotlivých pásiem zvukového spektra. NR, noise reduction znamená elimináciu šumu a "zatvorenie" (autogate) signálu. Ak chcete, môžete použiť jednu z troch simulácií reproduktorov: 4x 10", 4x 12" alebo 1x 15".

Prvý z troch efektových modulov FX1 obsahuje v sebe mono efekty. Patrí sem napr. Auto Wah (automatické kvákadlo), Phaser, Tremolo, Cry (akoby humanizér). Funkcia Slow Attack spôsobuje oneskorené zaznenie tónu, simuluje hru sláčikom. Obzvlášť sa mi pozdával efekt Sub-Bass, ktorý dodal tónu nízkofrekvenčné dunenie. Ďalej okrem Chorusu a Flangera, známych efektových skriniek, tu máme možnosť zapojiť aj Rotary efekt, čím dosiahneme špecifickú farbu basového zvuku (efekt rotujúceho repra). Pitch Transpose (priradenie určitého intervalu k pôvodne zahranému tónu) sa mení buď o terciu (malú, veľkú) alebo o kvartu či kvintu a to tak smerom nahor, ako aj nadol. Mnoho zo spomínaných efektov je možné ovládať, či meniť ich parametre pomocou expression pedalu.

FX2 znamená druhú skupinu - stereo efekty. Prakticky sa opakujú tie z FX1 a sú doplnené napr. o Auto Pan, teda o automatickú priestorovú zmenu signálu zľava doprava, resp. naopak. Ak chceme zvuk zafarbiť oktávou (vyššou alebo nižšou), funkcia Octaver na to úplne postačuje. Opäť možno ovládať efekty i pedalom.

Efekty, založené na princípe delayu, vytvárajú tretí efektový modul, FX3. Doubling alebo zdvojenie tónu vytvára dojem súčasnej hry dvoch nástrojov. Zvuk sa oneskoruje zakaždým na opačnej strane panorámy pomocou Ping Pong delayu. Obzvlášť kvalitný sa mi zdal v tejto efektovej skupine Tape delay. Klasický Stereo delay asi netreba nejako špeciálne opisovať. Tlačidlom Value sa mení delayový čas a to u Tape do 1000 ms a u ostatných delayov do 500 ms. Trošku mi pripadá nepraktické práve priradenie času k hodnotám 1-99. Preto sa asi nedá dokonale presne nastaviť dĺžka ms. Echo, Hall a Reverb disponujú vysokou úrovňou priestorového dojmu. Extra špeciál v tomto efektovom module je pre mňa osobne Reverse Reverb, teda spätné prehrávanie zahraných tónov.

Na prvý kontakt ušný očarila ma vysoká kvalita efektov továrenských. Vyššie popísaných skreslení a modulácií samostatných jest možno mnoho a kombinovať sa dajú určite všelijako, avšak majú jednu nevýhodu . Mení sa vždy len parameter jeden jediný za každý efekt samostatne. Ale v konečnom dôsledku, za primeranú cenu môžeme vďaka množstvu dobrých zvukov vytvárať premnoho basových experimentov.

 

Info:

Alesis BassFX je digitálny basový multiefekt v cene 4182 Kč.

 

Plus:

továrenské zvuky

rýchla, flexibilná programovateľnosť

distortion

 

Mínus:

ekvalizér

delay time

Psáno pro časopis Muzikus