100 let elektronky (4)

100 let elektronky (4)
100 let elektronky (4)

Vícemřížkové elektronky, které přišly po tetrodě a pentodě, byly vyvinuty před druhou světovou válkou pro potřeby nových rozhlasových přijímačů na principu superhetu, kde je naladěný vf signál směšován s pomocným signálem z oscilátoru tak, aby bylo dosaženo konstantního mezifrekvenčního kmitočtu. Ten je upravován v pásmových filtrech. Superheterodyn (zdokonalený heterodyn) dosáhl nesrovnatelně lepších parametrů, především selektivity, než přijímače s přímým zesílením (běžné dvoulampovky nebo třílampovky). S ideou heterodynu přišel v Německu Schottky, v USA Armstrong a další.

Elektronka se čtyřmi mřížkami se nazývá hexoda, s pěti mřížkami heptoda a s šesti mřížkami oktoda. Sedm mřížek má enioda (devět elektrod). Jako směšovače (měniče kmitočtu) se užívalo nejčastěji hexody. Spolu s triodou tvořila první stupeň superhetu (směšovač - oscilátor), takže bylo výhodné umístit obě elektronky do společné baňky. Tak vznikla trioda - hexoda, která se udržela v superhetech až do konce 60. let. Mezifrekvenčním stupněm byla např. pentoda, sdružená pro změnu s dvojitou diodou (duodioda - pentoda), určenou k detekci. V nf zesilovačích se používaly pentody (předzesilovač a koncový stupeň), v přijímačích byly dále výhodné kombinace duodioda - koncová pentoda (např. koncovka EBL 21 se v 50. letech stala předmětem mnoha konstrukcí zesilovačů). Triody měly menší zkreslení, koncovými AD 1 byl osazen i luxusní přijímač Telefunken Big Ben ze 30. let. Trioda je také základem magického oka, elektronového indikátoru vyladění, který měl navíc dvě elektrody - křidélka a fluorescenční stínítko. To bylo nejprve kulaté, pozdější konstrukce měly různé tvary včetně vykřičníku (elektronka DM 90 pro bateriové přijímače) až po nejmodernější podlouhlý (u hudebních aparatur často používaná EM 84).

Psáno pro časopis Muzikus