Elementární úderová technika rukou VIII

V tomto díle se budeme věnovat nácviku a provedení prstové techniky, jejímu správnému a podrobnému provedení po technické stránce úderu a následně také několika praktickými ukázkami cvičení pro nácvik použití této techniky v praxi.

Video Url
Elementární úderová technika rukou VIII, autor: Václav Zima
Psáno pro časopis Muzikus