Galerie nejtypičtějších ovladačů efektů IX. - Tremolo

Galerie nejtypičtějších ovladačů efektů IX. - Tremolo
Galerie nejtypičtějších ovladačů efektů IX. - Tremolo

Ocitli jsme se dnes u efektu, jehož jednoznačné vymezení bývá kupodivu někdy problém. Často totiž bývá zaměňován či spojován s dalším efektem - vibratem. Řada výrobců aparátů uvádí vibrato jako součást nabídky jednotlivých modelů, zatímco jde spíše o tremolo. A co teprve u kytar s pákou - často narazíme na vžitá označení, kdy se vibrapáka uvádí jako trem páka či tremolo páka. Takže je třeba si uvědomit, že efekt tremolo umožňuje pravidelnou změnu v hlasitosti průběhu původního tónu v nastavitelných hodnotách. Takže výška tónu se nemění, mění se cyklicky jeho hlasitost.

Galerie nejtypičtějších ovladačů efektů IX. - Tremolo
Galerie nejtypičtějších ovladačů efektů IX. - Tremolo

U těchto krabic není tak velká variabilita v ovládání, jako tomu bývá u jiných typů efektů. Ovšem i zde někteří výrobci umožňují detailnější nastavení jak více ovládacími prvky (např. u Empress Tremolo), tak i režimy (Guyatone Vintage Tremolo VT-X: Fast/Slow a Emphasis/Normal, Empress Tremolo: Typ - Tempo/Normal/Two Speed a Waveform - Triangle/Tube/Square), najdeme zde i lampová zařízení (Guyatone Vintage Tremolo VT-X).

Galerie nejtypičtějších ovladačů efektů IX. - Tremolo
Galerie nejtypičtějších ovladačů efektů IX. - Tremolo

Základními ovládacími prvky jsou tedy:

1) Rychlost průběhu efektu: Rate (Boss TR-2 Tremolo, Behringer UT100 Ultra Tremolo), Speed (Danelectro Tuna Melt Tremolo, Dunlop Tremolo, MXR Tremolo, Guyatone Vintage Tremolo VT-X, Voodoo Lab Tremolo, Demeter Tremulator), Rhythm (Empress Tremolo)

 

2) Intenzita průběhu efektu, míra jeho nastavení: Strength (Boss TR-2 Tremolo, Behringer UT100 Ultra Tremolo), Depth (Danelectro Tuna Melt Tremolo, MXR Tremolo, Demeter Tremulator, Empress Tremolo), Intensity (Dunlop Tremolo, Guyatone Vintage Tremolo VT-X, Voodoo Lab Tremolo)

 

3) Průběh volume vlny, typ (od trianglu do čtverce): Wave (Boss TR-2 Tremolo, Behringer UT100 Ultra Tremolo), Hard/Soft (Danelectro Tuna Melt Tremolo), Shape (Dunlop Tremolo, MXR Tremolo), Slope (Voodoo Lab Tremolo), Rate/Ratio (Empress Tremolo)

 

Navíc mají některé produkty možnost ovlivnit barvu tónu (Tone u Guyatone Vintage Tremolo VT-X), hlasitost (Volume u Voodoo Lab Tremolo), Gain (u Empress Tremolo) apod.

Psáno pro časopis Muzikus