Muzislovník - samohýbanie míchajúcich stolíkov

Písmenkový limit (anglicky the text limit) nás minule nechal u automatiky řízení mixážního pultu (automation of the control of a mixing console). V jednodušší podobě (easier way) může sloužit funkce MIDI Mute, která umí v naprogramované době (preprogrammed time) jenom zapnout nebo vypnout zvolený kanál (only switch on or mute the select channel), anebo může jít o plně automatickou mixáž (full automatic mixing control), kdy lze většinu nebo všechny řídicí funkce mixpultu ovládat v nastaveném čase programem (is posible to control most or all functions of the mixing console in a right time by a program).

 

Aby bylo možné synchronizovat řídicí akci s časem nahrávky (synchronize the control action to the time of the record), je potřeba někde zaznamenat časový kód (is necessary to store the time code). U digitálního záznamu (digital record) je situace o to jednodušší, že čas skladby odpovídá přesně určitému paměťovému místu v digitálním záznamu (actual moment of the record is corresponding with actual memory place of a stored file). U analogového záznamu (analogue record) se na jednu ze stop nahrává časový kód (one track is attached to the time code) a vícestopý záznamový magnetofon (multitrack tape recorder) se tak stává řídicím přístrojem (controlling machine) zvaný v hantýrce Master a ostatní automaty pracující v čase, zvané Slave, se mu podřizují (are acquiescing, are submitting).

 

Pro spojení automatiky mixpultu s řídicím počítačem (for connecting the automation unit with the controlling computer) lze použít buď sběrnici MIDI (Music Instrument Digital Interface), což je proudová smyčka (current loop), pro níž se standardně používá pětipólový konektor DIN, podobně jako kdysi u klávesnic pro PC (PC keyboard) a o hodně dřív, v 60. a 70. letech, i pro domácí audio (home audio). U počítačů je pro MIDI běžný patnáctipinový lichoběžníkový konektor řady D-subminiature typu DA-15. Tento druh konektorů vyvinula v roce 1952 firma ITT Cannon, po níž taky někdy nesou své jméno.

Kromě nich bývají sběrnice pro řízení automatiky osazeny ostatními většinou sériovými sběrnicemi (serial busses) vyvinutými původně pro průmyslové či obecně počítačové využití (for industrial or general computer purpose). RS-232, což je sériový port COM1 s konektorem DE-9, jenž je z dnešních počítačů už téměř vytlačen sběrnicí USB (universal seial buss), anebo varianty RS-232 označované RS-422 nebo RS-485. Příště zas (see you later).

Psáno pro časopis Muzikus