Rock Guitar Workshop (5) - down-up II

Rock Guitar Workshop (5) - down-up II
Rock Guitar Workshop (5) - down-up II

Vítam vás v piatej časti môjho gitarového workshopu. V predošlom dieli sme sa začali zaoberať technikou hry down-up. Vieme už, že sa jedná o systém hry, pri ktorom hráme pravou rukou trsátkom striedavo údery down (úder trsátkom smerom dole) a up (úder trsátkom smerom hore). V tejto časti si predvedieme ďalšie postupy hrané spôsobom down-up.

Začneme triolovým cvičením v 2/4 takte, ktoré budeme hrať na dvojici strún e2, h1. Prvú triolu zahráme klesajúcim smerom a druhú triolu stúpajúcim smerom. Dostaneme sa vlastne vždy k úvodnému tónu. Ten istý postup opakujeme viackrát za sebou. Prvý úder je up (cvičenie 1).

Ďalej si ukážeme kvartolové cvičenie v 2/4 takte v tónine a moll, ktoré budeme hrať po dvojici strún h1, e2, horizontálnym spôsobom. Jednu ucelenú frázu zahráme vždy dvakrát za sebou a potom sa presunieme do vyššej polohy. Prvý úder je up (cvičenie 2).

Potom si toto cvičenie môžeme zahrať aj o oktávu nižšie na dvojici strún d1, g1, od 7 polohy. (Prípadne o 2 oktávy nižšie, pizzicattom na dvojici strún e, a, od 5 polohy.) Prvý úder je up.

Teraz si predvedieme sextolové cvičenie (1 sextola = 2 trioly) v 2/4 takte v tónine h moll, v ktorom sa budeme pohybovať vertikálnym aj horizontálnym spôsobom. Všimnite si, že v prvých troch taktoch zahráme normálne sextolové figury, no v štvrtom takte zahráme len pentolu (pentola - sled piatich tónov). Je to preto, aby sme v nasledujúcom takte, prvý tón sextoly a3 zahrali pravou rukou down. Od tohto miesta budeme vlastne sextolové postupy hrať klesajúcim smerom. Dôležité je preto, aby sme v tomto cvičení dodržiavali označené prízvuky! Toto cvičenie vynikne až v rýchlejšom tempe. Prvý úder je up (cvičenie 3).

Pozn. Pomalé tempá nie je nutné cvičiť s metronomom, dôležité je dodržiavanie prízvukov. Rýchlejšie tempá však doporučujem cvičiť s metronomom!

V poslednom cvičení tejto časti skombinujeme postupy z cvičenia 1 s postupmi z cvičenia 3. Zahráme si sextolové cvičenie v 2/4 takte v pentatonike E v závere skombinovanou s E dórskou stupnicou s chromatikami. Začneme hrať úvodnú frázu vždy dvakrát za sebou a potom sa presunieme do nižšej polohy. Týmto systémom hráme sextoly v prvých siedmich taktoch. V ôsmom takte zahráme septolu (septola - sled siedmich tónov). To preto, aby sme v nasledujúcom takte prvý tón sextoly g3 zahrali pravou rukou down. Ďalšie sextoly budeme hrať klesajúcim smerom. Opäť je dôležité dodržiavať prízvuky. Toto cvičenie vynikne až v rýchlejšom tempe. Prvý úder je up (cvičenie 4).

Pozn. Pomalé tempá nie je nutné cvičiť s metronomom, dôležité je dodržiavanie prízvukov. Rýchlejšie tempá však doporučujem cvičiť s metronomom!

Dúfam, že vám tieto cvičenia pomôžu pri nácviku hry pravou rukou down-up. Videosúbory k týmto postupom nájdete na prílohe CD ROM.

Teším sa na vás v ďalšej časti, v ktorej si ukážeme hru s vytiahnutým tónom a vibrato ľavej ruky.

 

CVIČENIE 1

Rock Guitar Workshop (5) - down-up II
Rock Guitar Workshop (5) - down-up II

CVIČENIE 2

Rock Guitar Workshop (5) - down-up II
Rock Guitar Workshop (5) - down-up II

CVIČENIE 3

Rock Guitar Workshop (5) - down-up II
Rock Guitar Workshop (5) - down-up II

CVIČENIE 4

Psáno pro časopis Muzikus