Rock Guitar Workshop (8) - Pentatonické postupy I

Pentatonické postupy I

Vitajte v ôsmej časti gitarového workshopu. Tentoraz sa zoznámime s pentatonikou a jej módmi. Pentatonika je zvláštna stupnica zložená z piatich tónov. Je jednou z najrozšírenejších stupníc v rockovej hudbe. V časoch hard rockovej éry v 60. a 70. rokoch sa takmer všetky gitarové postupy a sóla odvíjali práve od pentatoniky. Stretneme sa s ňou samozrejme aj v mnohých iných štýloch, pretože jej použitie je naozaj veľmi univerzálne. No najviac sa asi vyskytuje v bluesovej a blues-rockovej tvorbe. U mnohých gitaristov tvorí základ celkovej hry. Pentatonika teda obsahuje päť tónov a my sa zoznámime s piatimi módmi tejto stupnice.

Ukážeme si to na pentatonike E, kde použijeme rad tónov e, g, a, h, d. Je to pentatonika e moll. Poznámka: Keď z týchto tónov vytvoríme pentatoniku od jej druhého stupňa, dostaneme vlastne pentatoniku G dur g, a, h, d, e.

Takže na pentatonike e moll si ukážeme päť rôznych módov v piatich rôznych polohách. Jednotlivé módy budeme hrať cez dve oktávy a na konci postupu pridáme okrem "záverečného" tónu aj ďalší, nasledujúci tón pentatoniky, aby nám vertikálnym smerom vznikol vždy jeden ucelený "chodníček".

V prvom postupe teda vertikálnym smerom zahráme sled tónov e, g, a, h, d cez dve oktávy. Začneme na strune E v 12. polohe od tónu e1 a po odohraní tohto postupu v dvoch oktávach pridáme okrem záverečného tónu e2, ešte aj nasledujúci tón g2 (cvičenie 1).

Teraz si ukážeme ďalší mód tejto pentatoniky od tónu d. Začneme na strune E v 10. polohe od tónu d1. Na konci postupu pridáme ešte tón e2 (cvičenie 2).

Predvedieme si ďalší pentatonický mód od tónu h. Začneme na strune E v 7. polohe od tónu H. Na konci postupu pridáme tón d2 (cvičenie 3).

Teraz si ukážeme mód tejto pentatoniky od tónu a. Začneme na strune E v 5. polohe od tónu A. Na konci postupu pridáme ešte tón h1 (cvičenie 4).

Posledný pentatonický mód zahráme od tónu g. Začneme na strune E v 3. polohe od tónu G. Na konci postupu pridáme tón a1 (cvičenie 5).

V týchto piatich módoch potom môžeme hrať rôzne postupy a samozrejme pohybovať sa medzi jednotlivými módmi v horizontálnom smere. Keď si teda v praxi zvolíme k hudobnému podkladu odpovedajúcu základnú mollovú alebo durovú pentatoniku, budeme presne vedieť, po ktorých tónoch a chodníčkoch sa môžeme pohybovať. Použitie rôznych postupov v týchto módoch si ukážeme v budúcom dieli.

Ako sme si už povedali, pentatonika sa najviac používa v bluesových a bluesrockových skladbách. Ak k pentatonike e moll pridáme ešte bluesový tón, ktorým je v našom prípade a#, dostaneme postup e, g, a, a#, h, d. Je to pentatonika s bluesovým tónom, ktorý jej dodáva určité melodické napätie a bluesový charakter. Začneme na strune E v 12. polohe a na konci postupu pridáme ešte tón g2 (cvičenie 6).

Teraz si zahráme nasledovný postup. Začneme na strune E v 12. polohe a v prvej oktáve pridáme k pentatonike e moll okrem bluesového tónu aj tóny f#, d#. Dostaneme postup e, f#, g, a, a#, h, d, d#, e. Potom pokračujeme ďalej a pentatoniku s bluesovým tónom spojíme s dórskou stupnicou E. Zahráme postup e, g, a, a#, h, c#, d, e, f#, g. Toto cvičenie je postavené tak, aby sme na každej strune zahrali vždy tri tóny. To nám umožňuje ešte voľnejší pohyb po tomto chodníčku a univerzálnejšie použitie v praxi (cvičenie 7).

Dúfam, že ste sa aspoň trochu zoznámili s pentatonikou a osvojíte si tieto pentatonické "chodníčky".

Na CD prílohe k tejto časti nájdete okrem videosúborov k jednotlivým cvičeniam aj videoukážku Little Blues & Whist.

V ďalšej časti sa teda pentatonikami budeme ešte zaoberať.

Predvedieme si pentatoniku zahratú viacerými spôsobmi a ukážeme si rozvinuté postupy hrané v rôznych pentatonických módoch.

Psáno pro časopis Muzikus