Rock Guitar Workshop XXXIII - Backlide Riffs III (7string)

Rock Guitar Workshop XXXIII - Backlide Riffs III (7string)
Rock Guitar Workshop XXXIII - Backlide Riffs III (7string)

Zdravím všetkých rockových gitaristov. V posledných dvoch častiach Rock Guitar Workshopu sme sa zaoberali gitarovými backlideami. Už vieme, že backlide je vlastne doprovod, to znamená rytmický a harmonický podklad pod hlavnú melódiu, alebo spev. V prípade, že nám backlideová fráza znázorňuje hlavnú tému danej skladby, nazývame ju aj "riff". V minulom dieli sme si navyše ukázali niekoľko gitarových riffov hraných na sedemstrunovej gitare. Tento diel ešte venujeme tejto problematike a predvedieme si ďalšie backlideové frázy. Len pre zopakovanie: sedemstrunová gitara sa od bežnej elektrickej gitary líši tým, že má o jednu strunu naviac. Spravidla sa jedná o najhrubšiu strunu, ktorá je naladená na tón H1. To znamená, že ladenie celej gitary od najtenšej po najhrubšiu strunu vyzerá nasledovne: e1, h, g, d, A, E, H1.

 

V prvom cvičení si zahráme gitarový riff skladby Desperation (videoukážka viď Muzikus č. 9/2006). Okrem oktávových a kvintových dvojzvukov v ňom použijeme glissandové prvky, hru pizzicato a zakvílené tóny. V závere cvičenia sa objaví aj jeden legatový prvok. Pri spôsobe hry pizzicato pritlmíme ľavým okrajom dlane pravej ruky struny pri kobylke. Tým pádom znejú tóny tlmene a staccatovo. Pizzicatové tóny sú v notovom zápise označené skratkou P.M. a pod jednotlivými tónmi je prerušovaná čiara. Zakvílený tón dosiahneme tak, že do struny brnkneme okrem trsátka aj nechtom ukazováka, alebo prostredníka pravej ruky. Niektorí gitaristi vytvárajú tento tón tak, že do struny brnknú okrem trsátka aj bruškom palca pravej ruky. V notovom zápise tieto tóny zapisujeme ako kosoštvorce. Čo sa týka hry pravou rukou, cvičenie budeme hrať v smere down. Hráme na kobylkovom snímači (cvičenie 1). Notové zápisy všetkých cvičení sú napísané o oktávu vyššie, kvôli zrozumiteľnosti a čitateľnosti.

Rock Guitar Workshop XXXIII - Backlide Riffs III (7string)
Rock Guitar Workshop XXXIII - Backlide Riffs III (7string)

V druhom cvičení si predvedieme gitarový riff skladby Forgotten Madness. V tejto fráze použijeme, okrem normálnej hry trsátkom, kvintové dvojzvuky a v závere aj glissandový prvok. Prvé dva takty tohto riffu sú hrané v 6/4 rytme, ďalšie dva takty potom v 4/4 rytme. Čo sa týka pravej ruky, odporúčam dodržiavať hru trsátkom podľa zápisu down-up. Hráme na kobylkovom snímači (cvičenie 2).

 

No a na záver si ukážeme gitarový riff skladby Can`t Get Away. Je to fráza, v ktorej vo veľkej miere využijeme legatové prvky. Okrem toho zaradíme do hry aj pizzicatové prvky a kvintové dvojzvuky. Hru pravou rukou trsátkom odporúčam dodržiavať podľa zápisu down-up. Hráme na kobylkovom snímači (cvičenie 3).

Rock Guitar Workshop XXXIII - Backlide Riffs III (7string)
Rock Guitar Workshop XXXIII - Backlide Riffs III (7string)

Toľko teda k sedemstrunovej gitare a backlideovým riffom. Ako je zrejmé, aj táto problematika je veľmi zaujímavá a bohatá na rôzne výrazové prvky gitarovej techniky. Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam. Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus