Rytmy Indie VII - tukra, další tály

Rytmy Indie VII - tukra, další tály
Rytmy Indie VII - tukra, další tály

Kromě kaidy existuje ještě celá řada dalších typů kompozic pro tabla, které se však všechny do tohoto seriálu nevejdou. S jednou z nich bych vás však přece jen rád seznámil. Je to tukra (doslova "kousek"), krátká tablová sólová kompozice, která začíná sekvencí několika frází (jakési "tělo" tukry), po nichž téměř vždy následuje tihaj. Tukra je, na rozdíl od kaidy, kompozicí kadenční, to znamená, že nerespektuje přízvuky (tálí) a nepřízvuky (khálí) dané tály, nýbrž je jakousi kadencí, která graduje směrem k první době (sam). Podívejme se tedy na jednu z nejznámějších tuker:

 

+ DhaGeteteTaGetete kreDha-kre Dha-kttk

2 Din DinNaNaNaNakateteDha-kat-te

o Dha-kateDha-kateteDha-kat-teDha-

3 kateDha-kateteDha-kat-teDha-kate

+ Dha

 

Tihaj zde začíná od sedmé doby tintálu a je zde tvořen třikrát se opakující frází kateteDha-kat-teDha-kateDha. Tabloví studenti se učí recitovat i hrát tukru jako fixní kompozici, skuteční tabloví mistři však tvoří přímo na místě i tukry improvizované!

Až dosud jsme se v našem výletě do světa indických rytmů zabývali pouze šestnáctidobým cyklem tintál. Tato tála je v severoindické klasické hudbě nejpoužívanější, například některé styly sitáru (např. Vilayat Khan) tradičně ani v jiných tálech nehrají. Kromě tintálu však existuje mnoho dalších tál, jejichž počet dob se pohybuje od čtyř až po údajně sto osm dob! Někteří hudebníci (např. legendární hráč na sarod Ali Akbar Khan) si sami vymýšlejí své vlastní tály. Pro ilustraci bych nyní uvedl přehled několika nejpoužívanějších tál současné severoindické hudby a jejich charakteristické kompozice tablových úderů (theka):

 

Tintal (16 dob)

Dha Dhin Dhin DhaDha Dhin Dhin DhaDha Tin Tin TaTa Dhin Dhin Dha

+2o3

 

Jak již bylo řečeno výše, jedná se o nejsymetričtějí tálu s rozdělením 4-4-4-4 doby.

 

Jhaptal (10 dob, rozdělených na 2-3-2-3):

Dhin NaDhin Dhin NaTin NaDhin Dhin Na

+2o3

 

Má stejný sled akcentů jako tintál, jen jednotlivé segmenty jsou dlouhé 2 a 3 doby.

 

Rupak (7 dob, 3-2-2):

Tin Tin NaDhin NaDhin Na

o23

 

Asymetrická tála s rozdělením 3, 2, 2 doby je navíc ojedinělá tím, že začíná khálí úsekem (bez basových zvuků bayanu).

 

Ektal (12 dob):

Trochu složitější tála, kterou lze chápat dvěma způsoby:

s rozdělením po dvou dobách

(2-2-2-2-2-2):

Dhin DhinDhaGe tereketeTun Nakat TaDhaGe tereketeDhin Na

+o2o34

 

a nebo po třech dobách (3-3-3-3):

Dhin Dhin DhaGeterekete Tun Nakat Ta DhaGeterekete Dhin Na

+2o3

 

Dipchandi (14 dob, 3-4-3-4):

Dha Dhin -Dha Dha Tin -Ta Tin -Dha Dha Dhin -

+2o3

Opět strukturální příbuznost s tintálem, dokonce i údery jsou řazeny podobně, fráze jsou však zkráceny a jsou vždy zakončeny pauzou. Tato tála se tradičně používá především ve vokálním stylu thumrí.

 

Na závěr dvě jednodušší (ale o to více "funky") tály, které jsou přejaty z indické lidové hudby a používají se v takzvaných semi-klasických hudebních formách, jako např. dhun, bhajan, či quawálí:

 

Kaharwa (4 doby, 2-2):

DhaGe NaTiNake DhiNa (v praxi se však místo ke hraje Ge)

+o

 

Dadra (6 dob, 3-3):

Dha Dhin NaDha Tin Na

+o

 

Tyto dvě poslední tály mají mnoho rozličných variací a Kaharwa je bezesporu nejpoužívanějším tablovým doprovodem ve všech možných hudebních fůzích po celém světě.

Psáno pro časopis Muzikus