Tipy, triky, nastavení - Dva bratři - pre a post

TIPY, TRIKY, NASTAVENÍ - Dva bratři - pre a post
TIPY, TRIKY, NASTAVENÍ - Dva bratři - pre a post

Dnes navážeme na tipy triky z předminulého čísla, kde jsme probírali dvě funkce, bez kterých se neobejde žádný mixážní pult - Insert a Send. Logickým pokračováním našich úvah jsou sběrnice, které bývají značeny Aux nebo méně častěji Bus. Rozlišují se dva typy - monitorová a efektová. Na pultech se tváří jako les knoflíků nad šavlemi mixpultu, od kterých je většinou odděluje jen řada potenciometrů označená Pan - panoráma (o tom někdy příště).

U některých pultů jsou pevně určeny, anebo lze jejich funkci přepínat. Děje se tak tlačítkem, které bývá označené například takto: Pre-post. Co to tedy znamená?

 

Začneme u monitorů. Pokud chcete posílat signál muzikantům do odposlechových monitorů na pódium, tak potřebujete, aby hlavní fader příslušné šavle na pultě neměnil úroveň tohoto signálu. Představte si, že kytarista si příliš ohulí kombo a zvukař mu ho musí z PA úplně stáhnout. Pak by ani do monitorů nešlo vůbec nic, i když by sběrnice byla nastavená. Signál je tady brán před hlavním faderem a značí se tedy Pre. Výsledkem je neměnná úroveň v monitorech, nezávisle na zvukaři u hlavního pultu.

 

U efektové sběrnice je situace úplně opačná. Celkový zvuk vzniká smícháním přímého signálu se signálem z efektové sběrnice. Zde, v případě úplného stažení hlavního faderu, by v případě pre sběrnice šel do efektu stále signál nastavený na sběrnici a v PA by byl slyšet jen efekt (reverb, delay, chorus...). Zde se musí signál brát až za hlavním faderem šavle, a značí se tedy post. Takto se zachová poměr signálu přímého a efektového (značí se také Wet/Dry).

 

U mixpultů bývá tedy jedním z kriterií počet sběrnic a jejich určení. Čím profesionálnější, tím jich je více, a mohou být i všechny vybaveny přepínáním pre-post. Zvukařská praxe bývá velmi rozmanitá a tak možnost určit, k čemu má sběrnice sloužit, bývá velmi důležitá. Pult s osmi sběrnicemi už umí s monitory a efekty lecjaká kouzla.

 

U softwarových mixů v DAW bývá tato funkce poctivě simulována.

Psáno pro časopis Muzikus