Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích - TÉMA Č. 7: STUPNICE (2. ČÁST)

Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích -
Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích -

Dnes si přiblížíme způsob odvozování jednotlivých stupnic.

Tady můžeme použít ten kvartový a kvintový kruh?

Ovšem. Ale rozhodně si tento kruh, který uvedeme až příště, dej do souvislosti s dnešní notovou přílohou. Takže nejdříve durové stupnice. Tady nám poslouží za základ C dur (nemá žádné předznamenání). Pokud chci určit stupnice s křížky, postupuji tak, že začnu další stupnici na pátém stupni (na kvintě) této C dur, tzn. na tónu g. Vzhledem k rozložení půltónů, o kterých jsme si řekli minule, nám vyplyne, že mezi 7. a 8. stupněm vznikne půltón tak, že hraješ zvýšený tón f - což je fis. Takže do předznamenání napíšeš první křížek (zapamatuj si, že u odvozování stupnic s křížky tóny zvyšujeme). Tato nově vzniklá stupnice (G dur) se stává základní stupnicí pro odvození další řady tónů, nyní již se dvěma křížky. Určíš si zde zase pátý stupeň, kvintu, v tomto případě tón d, a od něj získáš další stupnici, D dur, již se dvěma křížky, fis, cis, atd.

A u durových stupnic s béčky?

Zde také postupuješ stejně, ale pozor, nové stupnice odvozuješ od 4. stupně (čili kvarty) a půltóny dosahuješ snižováním tónů. Takže od C dur je další stupnice F dur, kde požadovaný půltón mezi 3. a 4. stupněm vznikne tak, že snížíš tón h na b. A máš první béčko. Další stupnice tedy vznikne od čtvrtého stupně F dur, což je již snížený tón, tón b. Stupnice se dvěma béčky je tedy Bb dur, atd.

U mollových stupnic platí také tato pravidla při odvozování "křížkových" a "béčkových" stupnic?

Jistě. Ale pozor, na rozdíl od C dur, která je základem pro durové stupnice, je zde základní stupnicí přirozená a moll a půltóny jsou mezi 2. a 3. stupněm a 5. a 6. stupněm. Postup je jinak úplně stejný. Pro hlubší pochopení zkus také popřemýšlet o jiných souvislostech. (vš)

Psáno pro časopis Muzikus