1/2013

Editorial

  • Mamma mia nebo mama mia? Jak to napsat? Hamletovská otázka? Možná... nicméně je třeba před odchodem do tiskárny rozhodnout. Když přijde článek od autora, tak se musí při redigování takové otázky řešit. Některé věci už máte, jak se říká, v oku. Například v našem oboru si opravdu nemůžeme dovolit zaměňovat například jména Jimi a Jimmy. Zkuste si sami teď tipnout komu přiřadíte jaké křestní jméno k příjmením Hendrix, Page nebo Marshall. Aj, Marshall ne, ten je přeci Jim. Vidíte, to je hned. Setkali jsem se, ale to už je hodně dávno, s kytarou Fander, opravdu dávno... Ale zpět k Mama... Jasně, v korektuře od korektorky ihned přiletělo. Máte tam jen jedno m, ale je to z italštiny a tam musí být dvě m. Dobře. Tak jedno m je opraveno na dvě m a text je poslán grafikovi k výrobě. Uplyne den dva a na stole přistane už hotový článek a s ním přeci jen červíček pochybnosti. Ale Queen jsou „angláni“, tak jaká italština. Dneska už to ani jinak nejde, ale cesta vede neomylně na Google. Kdo z vás v poslední době otevřel tlustý slovník, aby zjistil význam nějakého slovíčka? Takže zadat „bohemian rhapsody lyrics“ do vyhledávacího řádku už je jen dílem, co vám mžikne oko. Při čekání na výsledek se hlavou prohánějí myšlenky na čtenáře, kteří si ani nevšimnou. Ale zase na ty druhé, co si budou klepat na čelo, s pomyšlením, že nevíme, jak se přeci píše mamma mia, vždyť to bylo v tom filmu s písničkami od skupiny ABBA. A máme tu výsledek. V textu písničky je mama. Jenže při pohledu na internetovou adresu serveru, kde je text umístěn... víte jak to je s věrohodností informací stažených z internetu. Tak babo „gůglovská“ raď! Queen určitě budou mít na svojí oficiální stránce texty. Uff... mají. Tak a je to, v korektuře opravuji na jedno m. Mama. Rozhodnuto.

    Přeji vám vše nejlepší do nového roku 2013, ať se nám všem daří jak při těch obyčejných denních, tak i při těch velkých úkolech, které hýbají světem. A ještě bych rád... moment... Teď mi zase „na stole“ přistál mail, že u jednoho mikrofonu parametr maximálního akustického tlaku není sto šest, ale sto dvacet decibelů...

Články v tomto čísle