Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core

Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core
Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core

Nejblíže Jupiteru-8. Jak je to možné? A mnohé navíc!

Vývojový tým firmy Roland dostal před několika lety pověření přímo od ředitele firmy Jun-ichi Mikiho vytvořit novou verzi syntezátoru, který navazuje na čtyřicetiletou historii nástrojů s označením Jupiter. Vzhledem k jasně deklarovanému rozhodnutí firmy nevyrábět znova původní

analogové nástroje, obsahuje novinka Jupiter-X a menší verze Xm nejnovější digitální technologie s vysokou věrností nápodoby Jupiteru-8, ale i řady dalších legendárních syntezátorů Roland.

Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core
Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core

Ihned od oznámení o uvedení nástroje se strhla lavina, zakládala se internetová fóra a první umělci se seznamovali s nástrojem, aby nedočkavé klávesisty informovali o jeho vlastnostech a hlavně zvuku.

Pozor, je objektivní skutečností, že Roland má ve své historii nejvíce legend ze všech výrobců syntezátorů, a jakmile se ještě navíc objeví na nástroji označení Jupiter, ihned vzbudí velký zájem. Naposledy se tak stalo v roce 2011 uvedením Jupiteru-80 a nyní oběma novinkami X a Xm. Co k této pozornosti vede především, je neutuchající zájem o nejvyšší model, původní analogový Jupiter-8, který se vyráběl mezi lety 1981 až 1984 a jehož pozice mezi historickými syntezátory je jedna z nejvyšších, ceny na bazarech stále stoupají a nyní se blíží půl milionu korun...

 

Koncepce nástroje

Roland Jupiter-X ve verzi firmware 1.30, který jsem dostal k otestování, je již od prvního momentu designově podobný Jupiteru-8, včetně stříbrných bočnic, tahových a otočných kontrolérů a designových prvků. Co mě následně velmi potěšilo po vybalení nástroje, je masivní kovové provedení, bytelnost a solidnost použitých materiálů, jedinou plastovou plochou je prostor kolem kontroléru, tomu odpovídá i hmotnost poctivých 17 kilogramů (originál Jupiter-8 váží 22 kg). Nástroj je vybaven špičkovou pětioktávovou dynamickou klaviaturou s aftertouchem. Celkový dojem z prvního setkání s nástrojem byl nejlepší možný.

Přináší zatím následující zdroje zvuku: Jupiter-8, JX-8P, Juno-106, SH-101, ty včetně jejich komplexní zvukové architektury, dále pak RD piano, XV-5080 a zvuky bicích. Je více než pravděpodobné, že se v nástroji objeví s dalším firmwarem i další virtuální analogové nástroje. Celkovou koncepci doplňuje propracovaný arpeggiator s možností krokového i realtime záznamu.

 

Zvuk

Nejsilnější zbraní nástroje je jeho zvuk, založený na čipu BMC (behavior modelling core), který spouští operační prostředí ZEN-Core. Dle dostupných informací čipy BMC obsahuje dva, nástroj osazený čtyřmi čipy BMC je workstation Fantom. Platforma ZEN-Core by měla být postupně s vývojem firmware rozšiřována o nejrůznější typy analogových i digitálních syntezátorů. Řada uživatelů Jupiter-X porovnávala s původními analogovými nástroji, a došli k názoru, že je velice autentický.

Představte si, že si vyberete jeden zvuk z emulace Jupiteru-8 a navrstvíte ho ještě s třemi dalšími na sebe. Výsledek z různých barev čtyř společně znějících Jupiterů-8 je prostě neuvěřitelný. Jinak je možné samozřejmě kombinovat čtyři vrstvy a jedny bicí jakkoliv, můžete si poskládat zvuk složený z Jupiteru-8, JX-8P, Juna-106 a SH-101, taktéž můžete VA modelingovou syntézu nahradit početně zastoupenými zvuky akustických nástrojů z XV-5080 a piana RD. Varianty, co s čím skloubit, jsou nevyčerpatelné, v tom tkví hlavní síla nástroje. Na své si přijdou zvukoví experimentátoři, ale i všichni, kteří si chtějí zahrát na obtížně dostupné analogové legendy. Jupiter-X je tedy hodně univerzální, vaše autorská tvorba i covery písní z 80. a 90. let budou znít díky autentickým zvukům výborně.

Přiznám se, že jsem v nástroji postrádal ještě i skvěle znějící akustické zvuky Supernatural z předchozího Jupiteru-80, to bych toho ale chtěl zřejmě už moc.

Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core
Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core

Zvuková architektura

Základní aplikací platformy ZEN-Core je Base Engine, která generuje tóny, tvořené čtyřmi oscilátory (partialy), každý s 256hlasou polyfonií. Pokud se použijí na jeden tón čtyři partialy je polyfonie 64 hlasů. V rámci Base Engine volíte zvuky založené na pulzně-kódové modulaci (PCM) nebo VA (virtuálně analogové), taktéž je zde k dispozici 91 žánrově různorodých bicích sad. Výstupy oscilátorů (VA i PCM) procházejí stejnými filtry, zesilovači a dalším nastavením. Součástí Base Engine je také vocoder, který je rovněž možné upravit interní efektovou jednotkou a filtry.

Tovární zvuky jsou vnitřně organizovány kromě již zmíněných VA emulací v následujících bankách: Common, PR - A, PR - B, PR - C a PR - D; následně jsou také tematicky rozdělené, dvě cesty, které vedou ke stejnému cíli.

Spektrum více než 4000 interních zvuků je možné dále rozšiřovat pomocí bank SDZ a EXZ.

 

Zvukové banky EXZ a SDZ

V současné době je k dispozici pro Jupiter-X celkem 15 zvukových sad EXZ na bázi samplů, jedná se o výběr z důvěrně známých boardů SRX pro nástroje vyráběné v minulosti. Velice pozoruhodně se rozvinula tvorba bank SDZ, které pracují s programováním interních zvuků. Zatím je k dispozici 50 originálních bank SDZ, vytvořených pro Jupiter-X a ZEN-Core.

Všechny zvuky si můžete stáhnout po zaregistrování do Roland Cloud a nainstalování softwaru Roland Cloud Manager na www.rolandcloud.com.

Možnost doplnit nástroj o další zvuky je vítaným rozšířením. Vzhledem k velkému množství těchto bank by si zasloužil výrazné zvýšení vnitřních uživatelských presetů, současných 256 pozic považuji za opravdové minimum.

 

Ergonomie a ovládání nástroje

Jupiter-X poskytuje přehlednou práci se zvukem prostřednictvím velkého množství tahových a otočných kontrolérů pro ovládání parametrů zvuků v reálném čase v jednotlivých sekcích: I-Arpeggio, LFO, OSC, Mixer, Filter (se třemi typy filtrů R-M-S Roland-Moog-Sequential), AMP, ENV1, ENV2 a Effects. S kontroléry je radost pracovat, jejich chod je velice příjemný, například i u tempa má mírnou aretaci, věřím, že hodně vydrží i v reálném provozu. Největší otočný kontrolér je pochopitelně cutoff u filtru, dá se předpokládat jeho časté používání. Ne všechny ovládací prvky jsou vždy dostupné, je to vždy v souvislosti s použitým modelingem, například u modelu Jupiter-8 můžete pracovat pouze s oscilátorem 1 a 2, další dva oscilátory prostě původní nástroj neměl.

Prostor pro ukládání veškerého nastavení poskytují scény.

Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core
Roland Jupiter-X - nový syntezátor na platformě ZEN-Core

Scény

Scény tvořené ze čtyř částí (part) a jednoho bicího partu se ukládají na jednotlivé pozice do 16 bank po 16 scénách, celkem tedy 256 scén, do kterých si můžete připravit vše potřebné pro živá vystoupení. Navolené scény jsou dobře viditelné díky podsvíceným tlačítkům umístěnými v pravé části těsně nad klaviaturou. Party scény se dají přepínat a zapínat jednotlivě, pokud ale například potřebujete, aby filtr cutoff ovlivňoval všechny parametry společně, stisknete party 1-4 najednou.

Volba bank nemá samostatné tlačítko jako například u V-Synth GT, zde je to vyřešeno tak, že přidržíte tlačítko Scene a poté navolíte číslo banky a následně číslo scény, pracujete tak stále se stejnými 16 multifunkčními tlačítky. Zároveň je možné hodnoty bank a jednotlivých scén zadávat pomocí dvou otočných kontrolérů pod displejem. Do scény si uložíte také zvolené přednastavené nebo uživatelské arpeggio i krokově nahranou sekvenci, rozvržení jednotlivých partů na klaviatuře, jejich hlasitosti, efekty a další parametry.

Pro rychlejší přístup a vyhledávání slouží tlačítko Model Bank s přímým přístupem na modely VA nebo zvuky PCM a vocoder.

 

Kontroléry

Kromě otočných a tahových kontrolérů jsou na nástroji k dispozici tři modulační kolečka, dvě v levé horní části, obě jsou programovatelná. Nechybí tradiční rolandovský joystick v levé spodní části, nad kterým jsou tlačítka pro posun oktáv a transpozici půltónů. Specifickou roli mají tlačítka S1, S2 a S3 - ta jsou také programovatelná a záleží na uživateli, co si na ně nastaví, první dvě mají navíc tahové potenciometry. Tato tlačítka mají i svoji další roli v případě, že pracujete s krokovým editorem (Step Edit).

Důležité je nenápadné tlačítko Shift, které je multifunkční, pokud ho přidržíte a pohnete jakýmkoliv kontrolérem, ihned se dostanete na jeho editaci na displeji. V případě, že pracujete s různými parametry ve vnořeném menu na displeji, tlačítko Shift vám umožní přepínat mezi hlavními parametry.

V levé části je umístěna šestice tlačítek: Mono určuje, zda nástroj bude hrát monofonně nebo polyfonně, Unison doporučuji vyzkoušet u emulací analogů, zdvojí zvuk a zvoleného partu. Velocity Off vypíná a zapíná dynamiku, hodně historických analogů prostě nemělo dynamickou klaviaturu, je možné tedy vyzkoušet maximální autenticitu. Nechybí ani Portamento s tradičním glissandem. Split rozdělí party 1 a 2 na klaviatuře a Dual je navrství, tato tlačítka mají vliv pouze na první dva party, ostatních se netýká.

 

Displeje

Nástroj je vybaven dvěma displeji, jupiterovským jednoduchým LED displejem ve středu a monochromatickým LCD displejem vlevo nahoře. Vzhledem k velkému množství parametrů, které lze nastavit pouze pomocí LCD displeje, je jasné, že měl být větší. Ve zcela jiném světle by se to však jevilo v případě, že by bylo možné pro Jupiter-X používat online editor a ten stávající mít pouze jako kontrolní. Zenology Pro zatím přímé propojení editace zvuku nenabízí, jde to pouze offline, nicméně myslím, že k tomu brzy dojde. Byla by to skutečná výhra a nastavovat parametry nástroje na displeji počítače by bylo opravdu něco úplně jiného.

Tak, či onak, displej na nástroji bohužel brzdí rychlost práce na něm, zejména vzhledem k rozsáhlosti některých menu.

 

Jednotka FV

Z hlavního panelu je přístupné ovládání efektové jednotky, úroveň nastavení efektu je u každého partu nezávislá u reverbu, chorusu, delayi a multi FX, společná pak pro drive, reverb a delay time a delay feedback. Efekty fungují skvěle, dotváří zvukový charakter. V nastavení Multi FX si potom můžete vybrat na displeji některé z komplexních 90 nastavení, například Enhancer, Saturator, modeling legendárních analogů Boss Chorus CE-1, Flanger SBF-325, Chorus SDD-320, Juno Chorus, Script 100.

 

I-Arpeggio

Slova o umělé inteligenci v případě arpeggia mě v propagačních materiálech zaujala. Jak to celé funguje v reálu? Nástroj reaguje na rychlost hry a dynamiku a podle toho přidává nebo ubírá hustotu doprovodných sekvencích a bicích. Je to použitelné jak na živé hraní, tak i jako inspirativní prvek při skládání hudby, všechna arpeggia se dají přenést do DAW k dalšímu zpracování. Pokud se vám líbí určitý moment, který vytváří I-Arpeggio, tak vypnete tlačítka Keys a detektor hry Beat a nástroj tak drží aktuální nastavení doprovodu.

U arpeggia si vybíráte z řady různých typů, délky tónů, tempa a zapojení bicích sad. Skvělé je tlačítko Shuffle, kterým regulujete frázování.

Celá tato jednotka funguje skvěle, vše, co byste očekávali od arpeggiatoru, máte k dispozici, a ještě něco navíc. Jediný problém vidím v tom, že během volby různých typů nástroj přestane hrát, ideální by bylo, kdyby změny arpeggia probíhaly kontinuálně.

 

Klaviatura a aftertouch

Pětioktávová klaviatura patří k tomu nejlepšímu, s čím se můžete u syntezátorů setkat. Hraje se na ni skvěle. S aftertouchem jsem trochu bojoval, bod jeho zlomu je nastaven poměrně hluboko a je hodně strmý, je třeba se s ním naučit pracovat. Zároveň je aftertouch důležitou součástí nástroje; díky němu dosáhnete expresivního zvuku, aniž byste museli kroutit filtry. U takovéhoto prémiového nástroje je škoda, že nemá aftertouch polyfonní.

 

Konektivita

Nástroj uživatele potěší také svojí rozmanitou konektivitou. Ke klasickému MIDI In, MIDI Out přibylo USB MIDI/Audio, přístupné po nainstalování softwaru pro MAC/PC. Mně osobně vždycky potěší přítomnost výstupů XLR a absence externího adaptéru, to je prostě další radost, kterou nástroj přináší. Naprosto mi nevadí, že zde není fantomové napájení, nejvhodnější je stejně pro práci s vocoderem zapojit do vstupu XLR dynamický mikrofon. Často využívaný bude i konektor pro USB flash disk, a to na export a import dat, backup a instalaci aktualizací firmwaru.

Konektory na zadní straně doplňují stereo minijack pro AUX In, konektory pro pedály Hold a Expression.

 

Spolupráce se softwarem

Jupiter-X jsem otestoval se softwarem pro Mac - Logic Pro X a Main Stage. V Logicu vše funguje bez problémů jak s MIDI, tak s audiem. Z nástroje se tak může stát centrum vaší práce na DAW, lze pracovat jak s jeho interními zvuky, tak se softwarovými instrumenty. Taktéž Main Stage, který je úzce propojen s Logicem, lze bezproblémově ovládat z Jupiteru-X, ideální je mít po ruce MSB a LSB MIDI hodnoty jednotlivých scén a partů, pro jejich zadávání.

 

Vocoder

Další potřebnou částí v nástroji je vocoder, funguje ve scéně pouze na partu 1 a lze ho upravovat filtry a efektovou jednotkou. Očekávání byla vzhledem k minulým nástrojům veliká (vocal designer ve V-Synth GT, VP-770 ad.). Zatím jsou k dispozici dva typy, vše funguje jak má, nicméně těším se na příští vylepšení, Roland má v této oblasti jistě co nabídnout.

 

Bluetooth a interní reproduktory

Bluetooth je příjemný doplněk, když potřebujete cokoliv přehrát z externího zdroje bezdrátově, taktéž lze pracovat s bezdrátovým MIDI, i když s určitou latencí.

Vnitřní reproduktory berte jako nouzové řešení v situaci, kdy nemáte možnost se připojit na kvalitní reproduktory nebo sluchátka. Jak Bluetooth, tak interní reproduktory mají, myslím, největší využití na verzi Xm, která je maximálně mobilní. U Jupiteru-X jsem je prostě vyzkoušel, vím, že v nástroji jsou, ale už jsem se k nim během testu prostě neměl potřebu vracet.

 

Historie nástrojů s označením Jupiter se datuje až do roku 1978, kdy se objevil první nositel tohoto jména Jupiter-4. Použili ho například Duran Duran v písni Rio. Jednalo se o čtyřhlasý nástroj, po něm přišel osmihlasý Jupiter-8, největší legenda, o které již bylo v Muzikusu mnohé napsáno. Až teprve Jupiter-6 z roku 1983 obsahoval MIDI. I další nástroje se na slovo Jupiter v názvu vždy odkazovaly - JX-3P, JX-8P, MKS-80 (Super Jupiter), JX-10, JP-8000, Jupiter-80. Přestože by si měly být podobné, tak každý z těchto nástrojů má svůj unikátní charakter, kterým se vzájemně liší. Výčet významných umělců, kteří s Jupitery pracovali a pracují, by byl hodně dlouhý a velice blízko pravdy bude, že jsou to jedny z nejpoužívanějších nástrojů v dějinách moderní populární hudby.

 

Roland Cloud

Pro uživatele nástrojů Roland existuje webový cloud, kde si stáhnete software Roland Cloud Manager. Jeho prostřednictvím se pak dostanete k možnosti zakoupení a stažení zvuků EXZ a SDZ, díky registraci máte přehled o novinkách, a pokud již stažené zvuky ztratíte, můžete si je kdykoliv obnovit. Je zde možnost před zakoupením poslechnout si ukázky, vše je profesionálně zpracováno. Z cloudu máte také přístup ke všem informacím o Zenology Pro, mezi softwarem a hardwarem si pouze přepnete v nabídce.

Celkově se jedná o zdařilý koncept i s ohledem na budoucí vývoj, dá se i nadále očekávat intenzivní inovace v této oblasti.

 

Zenology Pro

Vedle hardwarových instrumentů rozběhl Roland také internetovou platformu Zenology, ve verzi Pro nabízí i další VA modely nástrojů, které v Jupiteru-X zatím nejsou. Po registraci nástroje má uživatel možnost ročního využití Zenology Pro zdarma. Jedná se o skvělé řešení i v kombinaci s nástroji ZEN-Core. Se Zenology Pro můžete pracovat jako s plug-inem v Logicu, takže integrace je pak dokonalá.

Osobně jsem přesvědčen, že díky takového šíři softwarové ihardwarové platformy ZEN-Core, a tím i uživatelské základny, bude žít i další vývoj firmwaru a operační systém 2.0 rozhodně nebude jejich posledním.

 

Jupiter-X v praxi

Na celkovém výsledném zvuku se uživatel podílí výraznou měrou, není možné předpokládat, že si v rychlosti na pódiu budete vytvářet scény, vše je nutné připravit doma, možností a variaci je neuvěřitelněmnoho a architektura nástroje si prostě žádá tvůrčí přístup.

Ano, všechno je to tam - příjemné pady, basy, agresivní leady, akustické zvuky, bicí sady, paměti pro samply a externí zvukové banky a další. Takovýto osobitý, komplexní a sofistikovaný nástroj Roland vyrobí jednou za řadu let, naposledy to byl Jupiter-80 v roce 2011. Je skvělé, že toho právě teď mohou využít ti klávesisté, kteří plánovali nový syntezátor, nebo nákup původních analogů. Pokud se s ním ale naučíte dobře pracovat, tak vám přinese spoustu radosti. Velice šikovný je I-Arpeggiator, v kterém si můžete vyrobit vlastní arpeggia v pěti partech a uložit přímo do scény, kde je máte kdykoliv k dispozici. Nástroj je v oblasti ovládání hodně specifický, je potřeba nenechat se odradit zpočátku složitým nastavováním vnitřních parametrů a propracovat se k porozumění vnitřní struktuře. Přínosné je ho připojit k počítači a využít jeho vnitřní audio převodníky a MIDI.

Nástroj nemá moc slabých míst, samozřejmě malý displej, na kterém se můžete ve vnořeném menu zpočátku snadno ztratit, a určitě očekáváme větší počet uživatelských pamětí.

Z mé strany ho mohu vřele doporučit, budete žasnout, co je možné na něm vytvořit, zvukový design má dalšího silného zástupce.

 

Stránky, uživatelská fóra, výuková videa

Informace k produktu naleznete na www.roland.com, včetně českého manuálu a aktualizací softwaru.

Oficiálním firemním prezentátorem Jupiteru-X je Scott Berry, který připravil youtubeovém kanálu Roland Product řadu výukových videí. Nezávislým nadšencem, který udělal velký kus práce v oblasti výukových videí, je Robert Saint John se svými stránkami www.jupiterxpert.com. Jupiteru-X se věnuje také zvukový designer Gattobus, který je autorem řady zvuků pro banky SDZ, dále pak Mr. Tuna a finský klávesový mág Kebu www.kebu.fi. Všichni jsou aktivní na Facebooku a YouTube a stojí za to se na jejich video s využitím Jupiteru-X rozhodně podívat, jsou nesmírně inspirativní.

Na Facebooku jsou velice aktivní fóra, která se problematice Jupiteru-X/Xm věnují. Mám pocit, že uživatelské základně je více nasloucháno než v letech minulých, časté jsou i různé online workshopy, které se věnují problematice nástroje, zkrátka na Jupiteru-X se neustále pracuje.

 

Info:

Roland Jupiter-X je nový syntezátor na platformě ZEN-Core, nabízí virtuální analogové modely Jupiter-8, JX-8P, Juno-106, SH101, ale i zvuky PCM, RD piano, XV-5080, bicí sady a vokodér. Cena je 64 475 Kč.

 

Plus:

zvuková kvalita

celkový koncept nástroje

výborné provedení hardwaru

dobře dimenzované čipy BMC a ZEN-Core

I-Arpeggiator

výstupy XLR

interní napájecí zdroj

vstup XLR pro mikrofon

USB pro MIDI a audio

2x sluchátkový výstup, jeden v předním panelu

propojení s Logic Pro X a Main Stage

bezchybný chod nástroje, firmware 1.30

 

Mínus:

Malý displej, ideální by byl online editor.

Malá kapacita uživatelských a zvuků SDZ (a také bank EXZ).

Uvítal bych jednoduchý realtime sekvencer.

Není kontinuální přepínání mezi typy arpeggia.

 

Technická specifikace

klaviatura 61 kláves, polovyvážená klaviatura s aftertouchem
zvukový generátor ZEN-Core
party 5 partů (z toho 1 pro bicí)
presety presety: 4000 a více; uživatelské presety: 256; bicí sady: 90
scény 256
efekty multi FX: 4 systémy, 90 typů; part EQ: 5 systémů; reverb: 7 typů; chorus: 4 typy; delay: 5 typů; overdrive; master EQ/kompresor
arpeggiator I-Arpeggio, 5 partů
Bluetooth verze 4.2
display LCD, 128x64
reproduktory 2x 4 W
konektory 2x sluchátkový; Main out L, R – XLR; Main out L, R – jack; Mic input – XLR; Aux input – stereo minijack; pedál Hold a Control; MIDI In, Out; USB Computer (MIDI/audio); USB memory
rozměry 1090 x 447 x 119 mm
hmotnost 16,9 kg

 

https://www.roland.com/cz/products/jupiter-x/

Psáno pro časopis Muzikus