Electro-Harmonix Pulsar

Electro-Harmonics Pulsar
Electro-Harmonics Pulsar

Variable Shape Tremolo

Dalším z nejnovější série footpedálů firmy Electro-Harmonix je toto tremolo s velmi širokými možnosti vlastního nastavení.

 

Nejdříve je nutné zvolit typ průběhu efektu. K tomu slouží přepínač, který je situován mezi knoflíky Shape a Rate a nabízí dva mody typu průběhu efektu. Při poloze nahoře jsou mezní hodnoty ostřejší a prodleva zvuku je na nich kratší. Při přepnutí dolů se zvuk na krajních hodnotách zdržuje déle, o to rychlejší je jeho přechod přes nulovou část výsledné sinusoidy.

 

První knoflík zleva, Shape, určuje tvar vlastní vlny tremola. V obou režimech platí, že při poloze knoflíku vlevo je náběh a celkový průběh první, kladné části sinusoidy rychlejší a druhá část je při svém návratu z minusových hodnot k nule rozvláčnější. Poloha zcela vpravo nabízí opačné parametry průběhu tónu, mezipoloha, která průběh obou částí sinusoidy vyrovnávala, mi připadala nejpříjemnější. V prvním modu je průběh efektu znatelný i při mezních hodnotách, ve druhém se při minimálním a maximálním nastavení efekt díky vlastní charakteristice vlny vytrácí, patrné jsou na první poslech rozdíly v samotné barvě zvuku včetně preference setrvávání na krajních hodnotách sinusoidy.

 

Druhý knoflík, Rate, řídí tempo průběhu vlastního efektu. Přechod mezi minimální a maximální pozicí je v obou modech plynulý při nejvyšším možném stupni zachování vstupní barvy signálu.

 

Další knoflík, Depth, ovládá míru průběhu efektu, jeho výraznost a hloubku výsledného signálu.

 

I zde je na panelu LEDka, která poblikává v souladu s vzájemným nastavením Rate, přepínače modů a Shape.

 

Pro skalní vyznavače vintage zvuků a zaryté hledače méně obvyklejších vyznění kytarového tónu je tato krabice za 3990 Kč nepostradatelná.

Psáno pro časopis Muzikus