G7 Sibelius

G7 Sibelius
G7 Sibelius

Když jsem dostal k otestování tento software, byl jsem velmi zvědavý. Na mnoha reklamách v prestižních hudebních časopisech má v podtitulu nadšené poznámky, jež by se daly shrnout pod slogan: "Nejlepší soft pro kytaristu, který si chce jednoduše skládat muziku." A protože jsem spíše uživatel těchto programů, než do jejich počítačové podstaty vrtající se "softwarák", šlo mi při testu zejména o intuitivní ovládání programu. Musím předeslat, že přes mnohé vymoženosti, zdařilou grafiku a široké editační možnosti jsem se právě v této oblasti trochu zklamal. Ale pojďme na celou věc popořádku.

 

Po spuštění vám okno nabídne, zda pokračovat k samotnému vytváření partitur v nových souborech, či přes nabídku otevření MIDI souborů, souborů tabulatur a skenování notových stránek se podívat na Guitar Guide, což je velmi příjemný průvodce nejzákladnějšími druhy kytar, stylů a technik. Jednotlivé ukázky si pak můžete nejen poslechnout, ale vysledovat (a případně vytisknout) i v notách a tabulaturách. Nejedná se samozřejmě o nějakou širokou encyklopedii, v každém případě je to ale zajímavé odbočení. Vraťme se ovšem do programu.

Než se dostanete k základní pracovní ploše, musíte zvolit parametry, které jsou mezi sebou dobře provázány. Jednotlivé panely jsou ale zbytečně rozsáhlé a na některých z nich jsou ikonky neúměrně velké a jejich rozmístění je až zavádějící. V nabídce jednotlivých nástrojů je velmi vydařená široká možnost výběru kytar a dalších nástrojů včetně jejich ladění. A to včetně open ladění, dropped ladění, sedmistrunných kytar a tak dále. Na vstupních panelech si můžete vybrat z předdefinované nabídky souboru, jehož notová (či tabulaturová) podoba se vám promítne ve vedlejším okně. Najdeme zde vše od klasické kytary přes jazzový kvartet až po typické rockové obsazení. Jednotlivé sestavy pak můžete samozřejmě doplňovat.

Když si vše promyslíte předem (je to rozhodně lepší, protože potom moc jednoduše a intuitivně nastavitelných možností na opravu nemáte a to i včetně přidávání či ubírání osnov a tabulatur jednotlivě) a projdete všemi nabídkami, tak se dostanete na základní pracovní plochu.

První, co zaujme, je panel s kytarovým hmatníkem. Pokud si zvolíte příslušnou notovou osnovu (případně tabulaturu), můžete myší pohybovat po jednotlivých políčkách a automaticky se vám editují noty příslušné výšky a délky. Délku noty, její hodnotu (notu čtvrťovou, půlovou apod.) ještě před pohybem po hmatníku určíte kliknutím do nabídky dalšího panelu. Zde ovšem zjistíte, že pro úplnost notových symbolů musíte přepínat mezi několika úrovněmi a jednotlivé hlasy jsou v základní nabídce pouze čtyři (což pro vytváření složitějších arpeggií s různou délkou znělosti ať už v Hide či Show režimu rozhodně nestačí). Opět zde platí zbytečná velikost jednotlivých ikonek (panel se nedá tvarově nijak upravovat, položky nelze přesouvat).

G7 Sibelius
G7 Sibelius

Velmi příjemná je provázanost notace, tabulatury, akordových značek a hmatníku. Hmatník samotný si můžete upravit a to jak jeho velikost, tak i vzhled (v nabídce je i krk basové kytary).

Z tlačítek na horním panelu (opět zbytečně velkých) si vedle běžných funkcí můžeme jmenovat zoom (v předem nastavených hodnotách) a scan. Na ploše ještě najdeme panel Navigator, jehož pomocí můžeme velmi rychle přesouvat po jednotlivých listech. Podle mého je to funkce nadbytečná, naopak zde zcela chybí přehledné řazení jednotlivých listů a tím pádem i možnost rychlé editace not mezi jednotlivými listy. Problém nastal i při nutnosti rozdělit takt a to například z hlediska jiného notového klíče.

Na plochu si můžete dát ještě dva panely, Properties a Mixer. Zejména Mixer je v porovnání s jiným software opět dost zbytečně velký, svou celkovou velikostí nereaguje na aktuální rozčlenění partů. Panel Properties umožňuje následnou editaci notového a tabulaturového zápisu v celkem intuitivních nabídkách. Další panely s přehledným řazením všech možných značek včetně grafiky a textu už v nabídce umístění na plochu nejsou, vše je obsaženo v rolovacích nabídkách menu.

Vedle obvyklých nabídek najdete např. ve File nabídku Scan a pro další editaci praktickou funkci Save As Graphic, v Edit různé druhy filtrů (Filter) v zobrazení a také Alternative Chord Diagram, v Notes pak dobře vyřešenou funkci Make Chord Symbols from Notes (vytváří akordové symboly z napsaných not) a Make Notes from Chord Symbols (opačná funkce), funkce Nastavení prstokladu na tabulatuře je obvyklá, nemusí se nikde hledat. Pod Create je pak opravdu velmi hezká funkce Chord diagram, akordové diagramy, kde si můžete určit nejhlubší notu (a dát tak prostor "lomeným" akordům), najdete zde opravdu širokou nabídku typů akordů včetně tóniny a závislosti na typu ladění. Editační možnosti jsou zde široké a zdržel jsem se zde celkem dlouho a to příjemně.

Zato speciální symboly a grafika mě nijak zvlášť nenadchly. Ano, je zde nabídka všech možných tvarů, znázornění bend-on, pre bend-on, pull-off, hammer-on, slide, vibrato, bottleneck, hrábnutí a dalších symbolů, ale jsou již předdefinované a ve snaze je přizpůsobit svým požadavkům jsem se zapletl do úplně zbytečných nabídek, možností a různých přesunů (marně jsem zde například hledal prakticky ideální způsob, kdy třeba v bend-on čáře stačí "nastřelit" tři body, které se pak následně mohou dotahovat a nemusím je odnikud vyvolávat...).

S notací samou musím kladně hodnotit reakci posunu noty v myši mezi jednotlivými řádkami a mezerami osnov, takže se člověk při rychlejší práci nemusí tak snadno "přehmátnout" a následně notu stahovat či dotahovat.

Zajímavě je řešená i nabídka Performance pod Play. Vedle stylu přednesu a nastavení "lidského faktoru" si můžete vybrat i z několika dobře znějících hallů.

Další funkce, jako různé klíče, rytmická členění, vázání not, pomocné linky, dynamika, trylky, arpeggia, tremola, dále podpory různých formátů (včetně, ASCII, BTAB, TIFF grafiky a samozřejmě MIDI), přímého zápisu not při zapojení MIDI kytary (kytarového syntezátoru) či kláves, transpozice (včetně akordových diagramů a tabulatur), rytmické cítění atd. se u těchto programů předpokládají a všechny zde fungují k naprosté spokojenosti včetně vzájemné provázanosti. Automaticky vytvářené bicí party mi trochu zaváněly uniformitou, ale pro běžného uživatele to může být vítaná pomůcka při komponování. Potěší i možnost vybrat si vzhled not (i ručně psané) a podkladu (notového papíru).

Závěrem lze říci, že G7 Sibelius je vynikající software pro kytaristu, který, ač nezná moc hudební teorii, si chce něco napsat, baví ho komponovat, chce si své nápady zanést do not bez nijak dlouhého přemýšlení. Musí mít ovšem trpělivost prokousat se všemi těmi přednastaveními a předdefinovanými úpravami včetně grafiky. Pokud by chtěl člověk zabřednout do složitějších zápisů, tak intuice není na prvním místě, co se týče pohybu po nabídkách (a hlavně panelech). Program ale obsahuje plno doplňujících funkcí, které, když je člověk zvládne, mu přinesou hodně radosti, pobavení a odpočinku.

 

Info:

G7 Sibelius je notační program pro kytaristy. Cena je 6590 Kč.

Plus:

editační možnosti

reakce posunu noty myší

široký výběr kytar a ladění

Mínus:

speciální symboly a grafiky

mixer

Psáno pro časopis Muzikus