IK Miroslav Philharmonik 5 - ROMpler se zvuky symfonického orchestru a vokálů

IK Miroslav Philharmonik 5 - ROMpler se zvuky symfonického orchestru a vokálů
IK Miroslav Philharmonik 5 - ROMpler se zvuky symfonického orchestru a vokálů

Řada muzikantů využívá hardwarové (a v poslední době i softwarové) nástroje nejen pro tvorbu nových zvukových barev, ale i pro simulaci již existujících nástrojů.

Poměrně oblíbené jsou nástroje, které umí simulovat akustické zvuky a mezi nimi takové, které simulují zvuky symfonického orchestru. Je to pochopitelné. Zaplatit jednoho klavíristu nebo kytaristu, který zahraje jednu stopu na CD, není finančně zdaleka tak náročné jako zaplatit celý orchestr (pochopitelně včetně dirigenta a kvalitního studia), aby nahrál celou skladbu. Navíc se zvuky symfonického orchestru nepoužívají jen v klasické hudbě. Jsou hodně rozšířeny i ve scénické a filmové hudbě nebo v moderní taneční (především smyčce) a samozřejmě i popu. Softwarových nástrojů simuluících zvuky symfonického orchestru je v poslední době jako hub po dešti.

IK Multimedia Miroslav Philharmonik je pochopitelně (stejně jako jeho řada dalších podobných nástrojů) postaven na bázi samplingu. Jedná se spíše o ROMpler než o sampler v pravém slova smyslu (vzorky jsou tedy uloženy v pevné paměti a není možné vytvářet vlastní další vzorky). Knihovna s více než třinácti sty zvuky o celkové velikosti 7 GB je uložena na dvou DVD. Pokud to jen jde, uložena je celá délka vzorků, včetně přirozeného dozvuku. Firma IK Multimedia využila dlouholeté zkušenosti s oblíbeným samplerem SampleTank. Zvuky jsou založeny na novém rozšířeném jádru sampleru SampleTank, a tak není v současné chvíli možné zvuky Miroslav Philharmonik otevřít ve staré verzi. To bude možné až v té nové.

 

Instalace

Instalace samotného plug-inu se provádí z CD. Po instalaci a registraci (použitý je iLok i registrace) je možné Philharmonik okamžitě spustit. Při prvním spuštění se zeptá na cestu ke knihovně se zvuky. Ta se okopíruje z DVD na libovolný disk. Může se buď jednoduše okopírovat, nebo pomocí .exe souboru spustit program, který v podstatě také jen kopíruje data, což považuji za poněkud zbytečné. Nicméně instalace probíhá bez problémů a její doba je závislá především na rychlosti DVD mechaniky.

 

Jednoduše a přehledně

Zvuky jsou přehledně rozděleny do osmi sekcí (žestě, hlasy, perkusivní nástroje, smyčce, dřeva, elementy, sekce orchestru a další nástroje), každá obsahuje řadu dalších podsekcí, ty jsou opět rozděleny, až k jednotlivým zvukům. Díky tomu je možné velice rychle najít přesně takový zvuk, jaký potřebujete. V jejich názvech lze i vyhledávat, to je však trošku kostrbaté. Pro vyhledávání musíte vždy zadat nějaký logický celý název nástroje nebo jeho části. Pokud chcete vyhledávat harfy (harp), nestačí zadat do vyhledávání pouze "ha" nebo "har", ale je potřeba celé "harp". Tím je však na druhou stranu ošetřeno, že Philharmonik vyhledá opravdu pouze zvuky harfy, nikoli také cembala (anglicky harpsichord). Poté, co počítač projde celou banku, se zobrazí pouze vyhledané nástroje. Vybraný nástroj je možné jednoduše vložit do partu dvojklikem. Pak musíte ale kliknout na tlačítko Back, abyste se dostali zpět na zobrazení všech nástrojů. To je však potřeba udělat i v případě, kdy chcete vyhledávat znovu. Musíte jít tedy zpět a potom znovu na nové vyhledávání.

Vše pracuje v šestnáctinásobném multitimbrálu (pokud má každý part nastaven svůj vlastní MIDI kanál), nebo je možné vytvořit jeden zvuk s až šestnácti vrstvami (pokud má více partů nastavený stejný MIDI kanál). Pochopitelně můžete tvořit i kombinace obojího, tedy například čtyři čtyřvrstvé zvuky. Vrstvy se dají strukturovat tak, že některé zvuky leží vedle sebe, jiné nad sebou. Takže lze například vytvořit smyčcový orchestr, který se při razantnější hře změní v kombinaci smyčců a žesťů (často používané). Při velmi silném úderu ve spodní části klaviatury mohou zaznít i tympány a činel (opět velice často používané). Řada kombinací je již továrně připravena a samozřejmě je možné vytvářet a ukládat i vlastní kombinace.

 

Nastavení zvuku

IK Miroslav Philharmonik 5 - ROMpler se zvuky symfonického orchestru a vokálů
IK Miroslav Philharmonik 5 - ROMpler se zvuky symfonického orchestru a vokálů

Každému partu lze zvolit zvuk (včetně jeho veškerých jednotlivých parametrů, které je možné řídit v reálném čase pomocí MIDI kontrolérů, jako jsou nízkofrekvenční oscilátor 1 a 2, oba samozřejmě synchronizovatelné s tempem skladby v sekvenceru, obálka 1 a 2, filtr, hlasitost, ladění a globální parametry) a MIDI kanál, ze kterého daný part data přijímá. Dále Solo/Mute, polyfonii pro tento part od jedné do dvou set padesáti šesti (při dostatečně výkonném počítači, na němž pochopitelně polyfonie závisí, je tedy možné dosahnout maximální polyfonie celého Philharmoniku až čtyři tisíce devadesát šest hlasů), hlasitost jednotlivého partu, umístění ve stereobázi a směrování na konkrétní výstupy. Též je k dispozici údaj o velikosti zvuku načteném v partu. Ten se může hodit právě při volbě maximální polyfonie daného partu.

 

Efekty

K dispozici jsou čtyři insert efekty pro každý part a čtyři master efekty společné pro všechny party. V případě kombinovaných zvuků s více vrstvami je tedy možné na jednu zvukovou kombinaci použít více efektů (v případě maximálního počtu šestnácti vrstev je jich až šedesát čtyři). Vybírat lze však jen z dvaceti efektů. Mezi nimi jsou Reverb, Ambience, Reverb Delay, Filter, Chorus, Multi Chorus, Phaser, Flanger, Auto Pan, Tremolo, Lo-Fi, Distortion, Phonograph, ToneControl, Param EQ, Channel Strip, Compressor, Limiter a Classik Studio Reverb. Efekty je možné řídit až šesti parametry. Všechny efekty vycházejí z technologií produktů T-RackS a Ampli-Tube, čímž získávají teplo lampového kompresoru.

 

Nastavení

Ani v samotném nastavení nenajdete žádné záludné nebo překvapivé parametry. Nastavuje se cesta ke knihovně zvuků (naštěstí nemusí být celá knihovna na systémovém disku, jak to občas u některých plug-inů bývá), je možné volit mezi dvěma režimy: vysoká kvalita (s vyššími nároky na hardware) a/nebo vysoký výkon (s nižšími nároky na výkon počítače, ale také s nižší kvalitou zvuku, která se projeví především na kvalitě efektů). Pokud tedy máte méně výkonný počítač, vyplatí se nastavit při nahrávání nižší kvalitu a teprve až těsně před exportem (nejlépe pochopitelně exportem mimo reálný čas, aby počítač opravdu vše stihl) nastavit vysokou kvalitu. Dále se nastavuje zapnutí/vypnutí realistického začátku, které má opět vliv na kvalitu zvuku a na zatížení procesoru. Posledním parametrem je počet výstupů, může jich být až třicet dva.

 

Zvuk

Nejdůležitější u každého nástroje je zvuk. Speciálně našemu českému uchu by mohl být zvuk milý a příjemný. Hrají pro to hned dvě fakta. Jedním je, že kolekce pochází z archivu českého zvukového inženýra Miroslava Vitouše (programování měla na starosti firma Sonic Reality). Druhým faktem je, že se kolekce nahrávala ve Dvořákově síni v Praze. Ani to však nemusí být zárukou "pěkného zvuku pro každého". Na můj vkus je řada samostatných zvuků zbytečně syrových a drsných. Chybí jim citlivý, měkký a jemný výraz. Pokud už někde pokus o něj je, působí na mne zbytečně lacině. Smyčce jsou obecně poměrně vydařené, ale postrádám u nich právě tu citlivost, někdy zní zbytečně moc humpolácky. Žestě jsou tvrdé a drsné, jak mají být. Dřeva na mne působí zbytečně moc těžkopádně a usazeně. Často jim chybí lehkost. Na druhou stranu pro basový klarinet nebo fagot se takový zvuk hodí. Problémy jsem měl se zvukem klavíru. Na můj vkus byl zbytečně moc kulatý a nevýrazný (a že mám kulatý zvuk klavíru povětšinou rád). Je jasné, že si se zvukem klavíru, který je sám uložen na několik GB, nezadá, ale to ani nechce, ani nemůže. Perkusivní zvuky mi připadají přirozené a vyvážené. Tím se dostáváme k lepší části, jako jsou zvukové elementy a především sekce orchestru. Tyto zvuky jsou vyvážené a najdou se zde i jeho jemné barvy, které pohladí. Obecně bych však za zvukově nejlepší považoval zvukové kombinace. V nich zní Miroslav Philharmonik opravdu silně, velkolepě a působivě. Při srovnání s konkurenčním MOTU Symphonic jsem se nemohl ubránit závěru, že Symphonic bych raději používal ve studiu a pro jemné zvukové barvy, zatímco Philharmonik bych raději využíval na pódiu (především právě pro působivé kombinace) a ve studiu v případě, kdy bych chtěl vytvořit drsnější zvuk.

 

Závěr

IK Multimedia Miroslav Philharmonik se dá dobře využít pro rychlou práci se zvuky symfonického orchestru především tam, kde neočekáváte jemné a citlivé zvuky. Podporované standardy jsou VST, Dxi, Audio Unit a RTAS. Pro registrované uživatele SampleTank nabízí firma IK Multimedia na Miroslav Philharmonik slevu.

 

Info:

IK Multimedia Miroslav Philharmonik je ROMpler se zvuky symfonického orchestru a vokálů. Doporučená cena je 12 890 Kč.

 

Plus:

kombinace zvuků znějí silně a působivě

vše je vyřešeno v jednom okně

jednoduché ovládání

polyfonie 256 hlasů na každý part

 

Mínus:

chybí jemné barvy zvuků

není ve verzi Stand Alone

Psáno pro časopis Muzikus