Minimoog Voyager

Minimoog Voyager
Minimoog Voyager

Proslulé a nádherné zvuky minimoogu je dnes možné naprosto přesně programovat, editovat a ovládat pomocí MIDI. A to díky Minimoog Voyager.

Kdo zná ovládání klasických syntezátorů, ten se neztratí. Hlavní panel je rozdělen na klasické části syntezátorů, v nichž jsou přehledně uspořádány jednotlivé parametry, které se mění pomocí otočných potenciometrů. Panel je rozdělen na osm základních vertikálních částí. Jsou jimi LFO, modulační parametry, oscilátory, displej, kurzorová tlačítka a dotyková plocha, mixer, filtry, obálky a výstup.

 

Oscilátory

Rychlost LFO je možné měnit od 0,2 Hz až po 50 Hz (v daném tempu pak bliká příslušná dioda), k dispozici je 256 kroků. Je možné synchronizovat podle obálky, z klaviatury, z MIDI, a nebo synchronizaci vypnout. Modulačními parametry jsou shodné pro modulační kolečko a pedál (těmi se pak řídí hloubka jednotlivé modulace). Zdrojem modulace může být trojúhelník, obdélník, oscilátor 3, Sample and Hold, On/Mod1 (pro pedál Mod2) a šum/vstup. Místem určení může být Pitch (všech tří oscilátorů), oscilátor 2, oscilátor 3, filtr Cutoff, Wave (vlna všech tří oscilátorů) a LFO/PGM (programovatelné). Dalším parametrem je tvarování (shaping). K dispozici jsou čtyři možnosti: Filt.Env (modulace je řízena obálkou filtru), Velocity (modulace je řízena z klaviatury), Pressure (řízení aftertouchem) a ON/PGM (programovatelné). Posledním parametrem je hloubka celkové modulace.

K dispozici jsou tři oscilátory. U všech tří je možné přeladit oktávy (32', 16', 8', 4', 2' a 1') a je možné vybírat z 256 druhů vlny (postupně se mění z trojúhelníku přes pilu, čtverec až po obdélník). Na displeji se přitom zobrazuje aktuálně nastavená vlna a původně nastavená. U oscilátorů 2 a 3 je navíc možné měnit relativní frekvenci od -128 až po +127. Rozsah těchto 256 kroků je programovatelný, maximální rozsah je +/- 7 půltónů. Pod řízením oscilátorů jsou k dispozici čtyři tlačítka: 1-2 Sync (synchronizace 1. a 2. oscilátoru, kdy druhý oscilátor moduluje první), 3-1 FM (frekvenční modulace, kdy třetí oscilátor moduluje první), 3 Kb Cont (v poloze On je frekvence 3. oscilátoru řízena z klaviatury, v poloze Off je frekvence 3. oscilátoru konstantní podle toho, jak je frekvence 3. oscilátoru nastavena na panelu) a 3 Freq (přepíná rejstříky 3. oscilátoru mezi Lo - sub oscilátorem a Hi - frekvenčně shodným s 2. oscilátorem).

 

Displej a editace

Displej je malý, ale přehledný. Většinou je v podstatě čtyřřádkový. Horní řádek zobrazuje pozici v menu. Například v pozici panel se zobrazuje právě Panel, číslo zvuku a banky. Nebo Edit Functions, číslo obrazovky a číslo funkce. Druhý a třetí řádek jsou hlavními informativními řádky. Zobrazuje se na nich jméno zvuku nebo hodnota měněného parametru a původní hodnota či jednotlivé položky v menu (pak se nejedná pouze o dva řádky, ale o čtyři). Poslední řádek je navigační. Zobrazují se v něm informace, jak zvolený parametr změnit Push Enter or -1/+1 nebo -1/+1 change Value, atd. Pod displejem jsou tři tlačítka - Panel, Edit a Master, tlačítko Enter a Cursor (pomocí něho se v menu přepíná mezi yes a no, což mi chvíli trvalo, než jsem pochopil) a tlačítka dekrementace (-1) a inkrementace (+1). Pod tlačítky je velká dotyková plocha. Parametry jednotlivých os jsou programovatelné. U presetů se nejčastěji jedná o filtr Cutoff na ose x a levý/pravý kanál na ose y. Vedle displeje je dioda, která indikuje příchozí MIDI data.

 

Mixer a filtry

V části mixer se řídí výstupní úroveň jednotlivých složek zvuku. Jsou jimi externí zdroj, oscilátory 1 až 3 a šum. Každý zdroj může být zapnutý/vypnutý a je možné řídit jeho výstupní úroveň (256 kroků). Filtr má dva režimy Dual Lowpass, který nastavuje spodní propust pro levý a pravý výstupní kanál zvlášť, a Highpass/Lowpass, což je pásmová propust. Cutoff frekvenci je možné nastavit od 20 Hz po 12 kHz. V Dual Lowpass režimu se nastavuje základní ořezová frekvence a od ní se pak pomocí Spacing nastavuje šíře pásma, o kolik se bude levý a pravý kanál lišit od této frekvence (vždy symetricky). V Highpass/Lowpass se Cutoffem nastavuje střední hodnota filtru a pomocí Spacing se pak nastavuje šíře pásma. Dalším parametrem je Resonance a posledním je Keyboard Control Amount (řízení filtru z klaviatury).

Obalové křivky jsou dvě, pro filtr a hlasitost. Mají klasické parametry: Attack (v rozsahu 1 milisekunda až 10 sekund), Decay (ve stejném rozsahu), Sustain (0 až 10 sekund) a Release (1 milisekunda až 10 sekund). U filtru je ještě parametr hloubka, jakou se má obálka do filtru promítat, a u hlasitosti je obálka spouštěná buď z klaviatury nebo z externího zdroje.

Poslední částí jsou výstupy. Jedná se o úroveň hlasitosti hlavního výstupu, úroveň hlasitosti sluchátek a výstup na sluchátka.

 

Vstupy a výstupy

Minimoog Voyager
Minimoog Voyager

Zadní panel je osázen mnoha vstupy a výstupy. Nejvíce vlevo je 26pinový konektor. Pomocí příslušného kabelu je možné připojit expandér VX-351. Dále je zde hlavní výstup, Mixer Out/Filter In, Audio In pro externí signál, LFO Sync a Rate, Envelope Gate a Rate, Release, Sample and Hold In a Gate a vstupy pro ovládací prvky Mod1, Mod2, Pitch, Wave, Filter, Pan a Volume. Následuje BNC zdířka pro připojení lampy, klasická MIDI triáda In/Out/Thru, vypínač a konektor pro napájení.

 

Klaviatura

Klaviatura (44 kláves) je velmi příjemná. Oblé klávesy umožňují i velmi rychlá a divoká glisanda. Klávesy se rychle vracejí zpět, a tak je možné hrát rychle repetované tóny. Aftertouch je příjemný, dá se s ním pracovat citlivě a zároveň hráč okamžitě pozná, když jej spíná. Vedle klaviatury vlevo jsou dvě přepínatelné kolébky Glide (fungují jako portamento) a Release (prodlouží obálku volume release). Pod kolébkami jsou klasická kolečka Pitch (pro Pitch Bend ) a Mod (pro řízení hloubky modulace).

 

Design

Minimoog Voyager je nádherný. Obložen je krásným dřevem, otočné potenciometry padnou do ruky a hráč má pocit, jako by pracoval s legendárním minimoogem. Kombinace červených a modrých přepínacích kolébek je velmi vkusná. Kolečka Pitch a Mod jsou z průhledného skla. Takže když vám na nástroj svítí slunce zleva, je to opravdu nádhera. Minimoog Voyager je k dispozici ve dvou variantách: Performer Edition a Electric Blue, který je navíc modře podsvícen.

 

Zvuk

Teprve nyní se dostáváme k tomu nejkrásnějšímu. Ano, je to zvuk. Občas se stává, že simulace nebo imitace bývá lepší než originál. U minimooga tomu tak není! Žádná simulace mooga nezní tak moogovsky jako Minimoog Voyager. Snad to bude i tím, že zpracování zvuku je v minimoogovi skutečně analogové, digitální je pouze ovládání. Zvuk umí být skutečně drsný a elektronický, může drásat posluchačovo ucho, a nebo být teplý a příjemný. Navíc máte celou řadu možností, jak se expresivně vyjádřit. Zvuk je opravdu tvárný, a to i v reálném čase. Přímo z panelu je totiž možné měnit všechny parametry zvuku. Každopádně je vždy ohromně hutný a plný. V mixu se nikdy nespletete, když rozpoznáte moog. Při výrobě zvuku vás Minimoog Voyager nepřekvapí (architektura zvuku je tak jasná), ale hlavně absolutně nikdy nezklame (a to ani při míchání sebeošklivějšího externího zdroje). A ještě jedna věc - sluší mu d moll...

 

Podpora

Manuál je velmi dobře zpracovaný. V jeho úvodu je obecný princip syntezátorů - výroby zvuku. A tak už pak v jednotlivých částech není potřeba tyto věci složitě popisovat a vysvětlovat. V další části manuálu je už tedy jen přesný popis jednotlivých tlačítek a otočných potenciometrů s podrobným vysvětlením jednotlivých parametrů. Webové stránky jsou přehledné a dá se na nich najít spousta užitečných věcí, manuály počínaje, přes editační software, tovární zvuky, ukázky, technickou specifikaci až po informace, kdo ze slavných na ten který minimoog hraje.

 

Cena:

Minimoog Voyager je legendární syntezátor v klasickém provedení s vynikajícím zvukem. Cena: 92 100 Kč a Electric Blue 101 000 Kč.

 

Plus:

vynikající zvuk

možnosti řízení

logické uspořádání

věrnost originálu

 

Mínus:

snad jen vyšší hmotnost a tím pádem mírně složitější transport (na cestu MHD to není)

Psáno pro časopis Muzikus