12/2005

Editorial

 • Narazil jsem na jeden problém, který možná leží v hlavě mnoha muzikantům. Otázka by se dala položit takto: Používat počítače a jim podobná digitální "mršítka", nebo ne? Zkusíme si udělat takovou malou bilanci typu má dáti - dal, alias plusy a mínusy.

  Počítače vnášejí do hudby technický prvek, slyšitelný a odlidšťující. Naučit se s nimi zacházet není jednoduché. Často jsou na štíru se spolehlivostí. Umožňují vytvářet "hudbu", aniž je dotyčný programátor hudebně nadaný. Dovolují "hrát", aniž by bylo nutné technicky zvládnout nějaký hudební nástroj. Vytvářejí díky digitalizaci jakousi přehradu, která je (dle mnohých muzikantů) vnímatelná a slyšitelná. Pro muzikanty, kteří nejsou technicky nadaní nebo se z principu technikou nechtějí zabývat, tvoří zvládnutí jejich obsluhy nepřekonatelnou překážku.

  Počítače především disponují záznamovými schopnostmi, které donedávna byly téměř nepředstavitelné. Následné zpracování nabízí obrovské možnosti, jak se zvukem pracovat. Kvalita záznamu v porovnání s analogovým je dnes velmi diskutována: lze vůbec tyto typy záznamu rozlišit sluchem? Díky propojení přes internet lze přenášet audio soubory a tak komunikovat s kolegy muzikanty rychleji, efektivněji a bez ohledu na vzdálenost. Práce s notami se díky MIDI posouvá do úplně jiné roviny. Díky samplerům a simulacím je možné alespoň virtuálně slyšet věci, jejichž realizace by vyžadovala mnohonásobně více energie a nákladů. Nespolehlivost má velmi často na svědomí laická obsluha.

  Pokud se podívám zpět na výčet plusů a mínusů, tak se mi zdá, že je v některých případech možné prohodit znaménko a někdy použít obě. Nicméně tvůrčí a pracovní svoboda, kterou vám může přinést práce s počítačem, je neoddiskutovatelná. Na druhou stranu muzikant, který najde v "krocení" výpočetní techniky koníčka, může velmi rychle zjistit, že se stává více "programátorem" zvuků. Zkuste se posunout trochu do minulosti a položit si proti sobě notový papír a kazetový magnetofon či CD. Nikoho by dnes nenapadlo řešit náročnost ovládání "kazeťáku" či jeho vliv na odlidštění hudby.

  Přistoupíte-li k počítači podobně jako k hudebnímu nástroji, zjistíte, že na něj samozřejmě musíte trochu pocvičit, ba dosáhnout jisté virtuozity, ale pak je nutné nechat ho sloužit hudbě a nedovolit, aby muzikant sloužil počítači. A mezi námi, tohle se může klidně stát i s klasickým hudebním nástrojem. Bohužel, tam je to daleko dříve a lépe slyšet.

  Hezké svátky a nashledanou v novém roce.

Články v tomto čísle