Native Instruments Kontakt

Native Instruments Kontakt
Native Instruments Kontakt

EXS24, Sample Tank, Unity, Gigasampler, Halion - a to jsme ze softwarových samplerů vyjmenovali jenom pár těch nejpopulárnějších. Všechny v profesionální kvalitě a s plus mínus podobnými vlastnostmi. Je tudíž na místě otázka, stojí-li za to přidávat k nim další. V Native Instruments se rozhodli to zkusit.

 

Skoro bych řekl, že s tím neměli nijak moc práce - díky své grafické podobě Kontakt na první pohled působí dojmem, jako by ho kdosi sestavil v NI Reaktoru (softwarová továrna na softwarové nástroje a DSP moduly pro kutily). Ne že by na tom dvakrát záleželo: všechny produkty NI jsou zřejmě postaveny kolem stejné audio-strojovny. Ta představuje otevřený systém, schopný obhospodařit teoreticky neohraničený počet audio i MIDI vstupů, výstupů, sběrnic a DSP jednotek s libovolným routingem. Všechno ve 32bitové kvantizaci s výběrem ze sedmi vzorkovacích frekvencí: 11025, 22050, 33075, 44100, 66150, 88200 a 132300 Hz. Při zvolení nejvyšších parametrů máte k dispozici signálovou cestu, které se hned tak žádná jiná nevyrovná (musí se s ní ale vyrovnat váš počítač).

Uvedené parametry samozřejmě nejsou jedinou zvláštností Kontaktu. Aby mohl konkurovat, musí mít navíc něco, co jinde nemají.

Tak se na to podíváme.

 

Sampler

Grafické rozhraní vypadá jako prázdný rack, do kterého se montují jednotlivé nástroje (Instruments) jako samostatné moduly. Panel nástroje nese "displej" se základními parametry (název, klávesový a rychlostní rozsah, MIDI kanál, maximální polyfonní alokace, velikost v RAM, zvolený audio výstup), indikátor výstupní úrovně, potenciometry pro ladění (ą12 půltónů), pan a hlasitost a tlačítka Mute, Solo a Edit.

Počet instalovaných nástrojů není omezen. Pro všechny je k dispozici 16 MIDI kanálů.

Vlevo vedle racku lze otevřít browser k prohledávání obsahu připojených harddisků a CD. Při zvolení určitého adresáře zobrazí Kontakt ve spodním okně browseru všechny nalezené soubory, které umí zpracovat. Mohou to být kompletní instrumenty nebo jednotlivé vzorky všech konvertibilních formátů. Odtažení souboru z pole browseru do prázdného racku je povelem k jeho instalaci, cizí formáty jsou přitom automaticky konvertovány. Je přitom možná i konverze audio dat na 32bitovou kvantizaci, což umožní interním DSP pracovat v nejvyšší kvalitě.

Každá instalace Kontaktu v hostitelském systému má polyfonní kapacitu 256 hlasů. Chcete-li tenhle počet ještě zvýšit, můžete sampler instalovat vícenásobně, pokud to hostitelský software dovoluje a CPU počítače unese.

Jádrem Instrumentu je tónový generátor (Source). Přehrávaný multivzorek může být složen z obrovského počtu samplů. V jeho distribuční matici (Sample Map) lze rozmístit až 16 384 zón (1 zóna - 1 sample), vymezených klávesovým rozsahem a úhozovou rychlostí. Pokud se zóny překrývají, znějí dotyčné vzorky unisono, překrytí ovšem může vymezit i rozsah rychlostního nebo klávesového prolínání (crossfade). Velikost jednotlivého vzorku není omezena ničím kromě použitelné kapacity RAM, odkud jsou data přehrávána. Kontakt nepřehrává přímo z disku jako Gigasampler nebo Halion, ačkoli oba formáty automaticky čte a konvertuje, musí mít ale dost volné RAM na zpracování jejich vzorků.

Každá jednotlivá zóna (sample) má svůj klávesový a rychlostní rozsah, offset hlasitosti (ą36 dB), pan a offset ladění (ą1 oktáva v rozlišení na centy). Lze v ní definovat až osm postupně přehrávaných smyček.

Kontakt má pro vytváření smyček integrovaný editor s řadou automatizovaných úkonů pro vyhledávání a optimalizaci vhodných úseků vzorku.

Jiné nástroje k úpravě surového vzorku (trim, normalizace, fade) v Kontaktu nenajdete, můžete z něj ale otevřít externí audio editor.

Zóny je možno libovolně sdružovat do skupin (Groups), kterých může být až 4096.

Group je jakýsi autonomní sub-instrument s vlastní sérií Group insert efektů (filtr/ekvalizér, distorze, saturace, Lo-Fi, kompresor, stereo enhancer). Za následujícím zesilovačem je k dispozici obdobná sada Instrument insert efektů, jejichž nastavení je společné pro všechny Groups. Pro všechny Groups je také určena ještě sdílená sestava až pěti paralelních send-efektů (reverb, delay, chorus, phaser, flanger). Všechny efekty jsou v profesionální akustické kvalitě, jejich programovatelnost je poněkud omezena na výběr z nejdůležitějších parametrů.

Filtr je nabízen v 17 typech: jsou mezi nimi samozřejmě frekvenční resonanční propusti (lowpass, highpass, bandpass 6-36 dB) včetně třípásmového laditelného multifiltru s proměnlivou charakteristikou. Místo nich lze volit až 3pásmový plně parametrický ekvalizér nebo jeden ze tří typů formantových filtrů.

 

Modulace

Modulační kapacita je obrovská. Na každém myslitelném parametru je nabízen modulační vstup s velkým počtem modulačních zdrojů. Vedle standardních externích MIDI signálů existuje i řada interních modulátorů: LFO (sinus, trojúhelník, obdélník, pila, sample/hold, multiwave), obálky (AHDSR, bipolární, mnohasegmentová flexibilní s parabolickými křivkami), envelope follower, glide a Step Modulator (až 32 kroků s frekvencí 0,02-210 Hz). Interní modulátory mohou být instalovány pro každý vstup zvlášť - celkový počet LFO, obálek a ostatních zařízení není nijak omezen. Samozřejmě je možné i tradiční uspořádání, v němž se třeba o tři obálky a dvě LFO dělí všechny modulátory.

Na každém modulačním vstupu může být navíc mapa pro automatickou změnu hodnoty vstupního parametru. (Modulační mapu Kontakt vtipně využívá např. i pro definici mikroladění.)

 

Resyntéza

Tónový generátor kromě multiplaybacku dovede také pracovat jako granulární syntezátor v režimech Tone Machine a Time Machine.

Granulární (re)syntéza není nic převratného. Provádí ji každý sampler nebo audio editor, když po něm chcete časovou kompresi/expanzi nebo změnu ladění beze změny časového průběhu. Tahle operace vždycky znamená, že se původní vzorek musí zkrátit nebo prodloužit pokud možno s tím, aby to při poslechu nebylo poznat na jeho charakteru a kvalitě.

První fází operace je časově dost náročná analýza, jejímž úkolem je pokud možno inteligentně označit místa, v nichž lze vzorek rozstříhat na sled co největšího počtu nepatrných útržků (grains), které se dají relativně beztrestně zkrátit či nastavit a relativně beze švů zase spojit v celistvý zvuk.

Ve chvíli, kdy sampler poprvé přepnete na resyntézu, Kontakt provede zmíněnou analýzu a netřeba podotýkat, že to nějakou chvíli trvá. Jakmile je analýza jednou provedena, stíhá už Kontakt všechny operace v reálném čase. Time Machine tedy prodlužuje nebo zkracuje vzorek a zpomaluje/zrychluje jeho přehrávání beze změny ladění. Tone Machine zase přelaďuje formanty nezávisle na ostatních parametrech playbacku.

Kvalita uvedených procesů je ohromující. Změny až po značný rozsah neubírají nic na přirozené akustické kvalitě, v extrémních hodnotách parametrů se Kontakt mění v pozoruhodný syntezátor.

Jediným negativem je při tom značný až kritický nárůst zátěže CPU.

 

Kontakt je jako otevřená stavebnice. Každý nástroj se šije na míru. Všechny uvedené procesory a modulátory jsou instalovány na požádání a podle potřeby. S ohledem na výpočetní schopnosti dnešních počítačů je jeho gigantická kapacita samozřejmě využitelná jenom z malé části, takže svým výkonem zatím z řady svých špičkových konkurentů nijak zvlášť nevystupuje. Výkonnější počítač ale radikálně změní situaci. A možná to bude už nejnovější Macintosh s procesorem G5, který se právě dostává do prodeje.

 

V každém případě stojí za zdůraznění, že je tady kompletní multiefektový procesor pro každý jednotlivý instrument nebo MIDI kanál, což znamená konečně naplnění snu o ideální multitimbrální pohodě.

Nástroj zvládá i vícekanálový audio výstup (počet dostupných kanálů je automaticky nastaven podle parametrů hostitelského systému).

Kompatibilní s rozhraními VST 2.0, DXi, DirectConnect, MOTU, připravuje se verze pro Audio Units (Mac OS X).

Minimální systémové požadavky: Windows 98/2000/ME/XP, Pentium/Celeron/Athlon 400 MHz, 128 MB RAM nebo MacOS 8.6, G3 350 MHz, 128 MB RAM.

Automatická konverze formátů AKAI, EXS24, HALion, Gigasampler, Battery, SoundFont2, LM4, SDII, AIFF, WAV.

Každý ze špičkových softsamplerů má nějakou specifickou přednost, která ho odlišuje od ostatních. Kontakt je na tom zrovna tak.

Pro mě je to možná číslo jedna. Ale vyzkoušejte si demo

(www.native-instruments.de) a sami uvidíte.

 

Info:

NI Kontakt je multitimbrální 256hlasý softsampler, použitelný jako samostatná aplikace nebo jako součást HDR systému (formát VST a další). Prodejní cena 10 790 Kč.

Plus:

32bitová kvalita

otevřená modulární architektura

granulární resyntéza v reálném čase

256hlasá polyfonie

Mínus:

neúplná Giga-kompatibilita (nepřehrává

z disku)

Psáno pro časopis Muzikus