T.C Electronic - G Major a G Minor

Naštěstí pro nás ostatní dokáže T. C. již vyrábět zařízení na vysoké úrovni, která bez váhání snesou srovnání s dražšími modely a přesto naši peněženku ochudí pouze o necelých dvacet pět tisíc korun českých. Nesmysl? Ne, vážně. S neúprosným vývojem se technologie postupně zlevňují a tak vás mohu v dnešním testu s potěšením seznámit s vynikajícím kytarovým procesorem G-Major (v překladu G dur) a jeho malým futuristickým nožním ovladačem G-Minor (G moll, aby se to nepletlo).

 

Velmi krátce z historie

T. C. Electronic

Firma byla založena v roce 1976 bratry Rishojovými s cílem vyrábět špičkové audio produkty. Podařilo se, firma je držitelem mnoha patentů a autorem řady zlepšení i zcela nových dimenzí v profesionálním zpracování zvuku. Její produkty naleznete v největších světových rozhlasových a televizních nahrávacích, postprodukčních a video studiích, v divadlech, operních a koncertních sálech, v nástrojových aparaturách špičkových umělců (viz výše) atd.

 

Obcházení kolem,

aneb co oči vidí

Oba přístroje ke mně dorazily dobře zabaleny ve vkusně potištěných papírových krabicích. U každého z nich naleznete např. registrační lístek, po jehož odeslání na adresu výrobce by vám měly docházet informace o nových produktech atd. K procesoru G-Major dostanete rovněž audio demo CD, kde si ve čtrnácti minutách můžete poslechnout, co všechno váš nový přírůstek umí. Je toho dost a zní to skvěle, na čemž se nemalou měrou podílí také superkvalitní nahrávka. Nejvíce mě dostalo demo chorusu, kde nejprve slyšíme jen suchou kytaru a až po chvíli je zapnut chorus. Nádherný sférický zvuk, máte pocit, jako by se před vámi otevřel vesmír.

Ale zpět k popisu. Začnu G-Majorem, G-Minoru bude věnován samostatný testík na konci.

Jedná se tedy o přístroj vměstnaný do rackového šasi o výšce 1U a hloubce 19,5 cm. Čelní panel je černý, rovněž tak všechny ovládací prvky, popisky jsou bílé. Vše je velmi vkusné a decentní. V pravém horním rohu každého spínače se nalézá miniaturní dioda, která se rozsvítí, pokud je spínač nebo jemu přiřazená sekce, např. reverb, aktivní. Diodky jsou žluté, jen u spínače Bypass All je červená. A nyní již zleva doprava.

Spínač Power - hlavní vypínač zařízení. V sekci Levels nalezneme dva otočné ovladače, Input a Output. První řídí množství signálu vstupujícího do procesoru a má rozsah 0 až 24 dBu. Druhý ovládá úroveň signálu opouštějícího G-Major a jeho rozsah je -4 až 20 dBu.

Následuje specialita T. C. - Multi Spectral LC Display, čili vícebarevný LC displej. Vstupní level metr je zelenočervený, názvy presetů, event. označení editovaných parametrů a jejich hodnoty jsou zelené, číslo presetu je oranžové, zbytek je červený.

Vstupní level meter nám v reálném čase ukazuje množství signálu, kterým krmíme G-Major. Zobrazované hodnoty jsou od -40 do 0 dB. Nahoře je zakončen dvěma červeně svítícími diodami signalizujícími přebuzení, a to buď na vstupu, anebo uvnitř procesoru, v některém z efektových bloků.

Analog nebo Digital svítí podle používaného vstupního konektoru. Také si můžeme přečíst aktuální vzorkovací frekvenci, je to buď 44,1, nebo 48 kHz.

Na displeji procesoru je stále aktivní ladička. Je chromatická, autodetekující, odchylku od správného ladění ukazuje v rozmezí 0 až 80 centů a pracuje ve dvou modech, běžný a přesný. Přesný je dle mého soudu až zbytečně, bez problémů jsem vystačil s běžným modem a vlastním sluchem.

Sekce displeje zvaná Matrix nám graficky zobrazuje aktuální uspořádání efektového řetězce v presetu. Každý čtvereček znamená jeden efekt. Uspořádání jsou celkem tři, sériové, serioparalelní a paralelní.

Sekce displeje Levels se vztahuje pouze k momentálně editovanému efektu. Ukáže nám, kolik signálu je na vstupu, výstupu, mix a kolik zbývá do přebuzení bloku.

Ukazatel Damp připomíná jakousi roletku a zobrazuje jednak činnost šumové brány - je-li roletka až dole, je brána zavřená, signál neprochází, jednak činnost kompresoru - čím níže je roletka, tím více je signál komprimován.

Zařazení těchto dvou sekcí na displej považuji za totální perfekcionalizmus a důkaz vydařené snahy o maximálně přehledné ovládání. Bezkonkurenční.

Číslo presetu se zobrazuje v pravém horním rohu displeje. Presetů, čili paměťových míst, máme k dispozici celkem 200 - 100 uživatelských (RAM - možnost editace a ukládání změn) a 100 továrních (ROM - slouží jako vzory či výchozí nastavení při tvorbě uživatelských zvuků, nelze je změnit). Aktuální banka zvuků se zobrazí na displeji pod číslem presetu (Factory, User), právě tak jako informace o příjmu MIDI dat (MIDI in) a změně nějakého parametru v presetu (Edited).

Nejvýše z čelního panelu vystupují ovládací kolečka Effects parameter (jsou vlastně dvě v sobě, vnějším nastavíme, co chceme nastavovat, a vnitřním to uděláme) Control parameter (funguje stejně jako předchozí). Každé z nich funguje pro jiné parametry a je třeba si na to trochu zvyknout.

V sekci Effects nalezneme mimo již zmíněných koleček Effects parameter také tlačítko Noise Gate, kterým aktivujeme šumovou bránu, a tlačítko Levels all/Relay 1+2. Zapíná menu, v němž nastavíme veškeré úrovně procesoru (vstup, výstup atd.) a také funkci, která umožňuje přepínání kanálu předzesilovače, i když nemá MIDI. Pokud zásuvku komba, která slouží k připojení footswitche, správně propojíte s konektorem na zadním panelu.

G-Majoru, můžete do každém presetu také uložit, jaký kanál vašeho preampu bude zrovna aktivní. Tím pádem můžete zahodit footswitch do dáli, koupit si G-Minor nebo jiný MIDI pozemní kontroler a ovládat celou sestavu podstatně komfortněji. S konektory, jejichž propojením s jinými zařízeními je možné tato ovládat, se běžně setkáváme např. u předzesilovačů Mesa/Boogie, u efektového procesoru za necelých pětadvacet tisíc je to však pravděpodobně světový unikát. Správná propojení kabelů a konektorů naleznete v manuálu, nic vám tedy již nemůže zabránit, abyste vaše kombo začali ovládat robustním nožním "MIDI kombajnem". Opět mě napadá jen - vynikající.

V sekci Effects je dále šest tlačítek. Jimi zapínáte nebo vypínáte (přesněji řečeno se nejedná o vypnutí, neboť signál by nemohl procházet do dalších bloků, ale o režim bypass) jednotlivé efekty v řetězci. Tlačítka se jmenují Comp (ovládá kompresor), Filter/Mod (modulační efekty a filtry), Pitch (pitch shiftery), Cho/Fla (chorusy a flangery, tedy opět modulační efekty, tentokrát ty zpravidla nejpoužívanější), Delay a Reverb.

Následuje sekce Setup, tvořená čtyřmi tlačítky.

První nese nápis Routing a slouží k nastavení uspořádání jednotlivých efektových bloků v řetězci. Další je Mod a pomocí něj přiřadíte různým parametrům v procesoru jejich MIDI ovladače, čili třeba určíte, kterým spínačem na MIDI pedálu aktivujete v daném presetu např. chorus. K G-Majoru je možné připojit také kontinuální MIDI pedál, kterým je možno ovládat různé efekty v reálném čase, např. výšku tónu u whammy.

Máte k dispozici možnosti Off (žádný parametr není přiřazen), Learn (stisknutím patřičného spínače na MIDI pedálu naučíme G-Major tímto ovládat daný parametr), Pedal (kontinuální pedál, viz výše) a CC 1 - 128 (přesná definice CC čísla, na které bude modifikátor reagovat).

Dále je zde spínač I/0, kterým navštívíte menu, s jehož pomocí lze nastavit, zda bude G-Major používat analogový nebo digitální vstup a na jaké vzorkovací frekvenci bude pracovat.

Tlačítkem MIDI/UTIL se dostáváme do rozsáhlého menu s množstvím nastavení. Jsou to: MIDI Channel, MIDI Program Change (reakce na MIDI změny), Program bank (definujete, které presety budou při používání MIDI pedálu aktivovány z tovární a které z uživatelské banky presetů, např. Tovární banka: Controller 32 = 0, Uživatelská banka: Controller 32 = 1), SysEx ID (určuje SysEx ID číslo jednotky), Tap Unit (zvolíte jednotky tap tempa - milisekundy nebo bpm - počet tiků za minutu), View Angle (nastavuje kontrast displeje), Bulk Dump (poslání MIDI dat např. do sekvenceru), Pedal Type, Tuner ref. (kalibrace ladičky 420 až 460 Hz), Tuner Mode (přesné nebo běžné reakce ladičky), Tuner Range (definujete nástroj, který budete ladit - kytara, sedmistrunná kytara a baskytara), MOD Master, Tap Master a Delay Spillover.

Poslední sekce na předním panelu se jmenuje Control.

Je zde dvojice ovládacích koleček a spínače Recall (návrat k uloženým hodnotám při editaci), Store (slouží k pojmenovávání a ukládání presetů do uživatelské banky), Tap (můžete manuálně naťukat požadované tempo např. opakování delaye) a konečně Bypass All, kdy G-Major nebude nijak modifikovat procházející signál, reagovat bude pouze ladička. Pokud tento spínač podržíme, zavře se navíc výstup z procesoru (dobré právě např. při ladění).

Na zadním panelu nalezneme konektor pro ovládání kanálů komba nebo preampu, dvojici symetrických jackových vstupů a výstupů, digitální S/PDIF vstupy a výstupy, MIDI konektory in, out a thru, konektor pro připojení externího pedálu a vidlici pro připojení napájecí šňůry.

 

Zvukový test, aneb co jsme slyšeli (neboť nás na to bylo víc)

G-Major jsme testovali zapojený v efektové smyčce celolampových předzesilovačů Mesa/Boogie TriAxis 2.0 nebo ADA MP-2 přes celolampové koncové zesilovače ADA 2x 50 W a Ampeg 60 W. Vše bylo napájeno přes síťový filtr Furman Power Conditioner a posláno do reproboxů Marshall 1960A 300 W a Ampeg A. Kytary Ibanez RG550EXGK MM custom se snímači DiMarzio Evolution a Mázl mahogany JP custom se snímači Seymour Duncan SH-6 Duncan distortion. Kabely Planet Waves, trsátka Dunlop Jazz III. Už dóóóóóóst. tak jo.

Po všem, co bylo řečeno v úvodu, je jasné, že jsem očekával vysokou kvalitu, a to už v továrních nastaveních. Je to tak, žádné překvapení se nekoná. Ať jsme daný tovární preset použili s čistým nebo zkresleným zvukem, vždy působil přirozeně, nenásilně a bylo možno jej ihned použít, bez jakýchkoliv úprav. Toto bývá častou bolestí některých výrobců, totiž že tovární zvuky jsou tak strašně "nabušené", aby bylo hned vidět, co vlastně všechno v té dané krabici je, že je to úplně k ničemu a hned od začátku si musíte vytvářet vlastní zvuky. A ne že by to u G-Majoru byl problém - chcete upravit třeba reverb? Dvakrát rychle stisknete stejnojmenný knoflík, tím se dostanete do rozsáhlého, ale velmi přehledného menu, upravíte, co potřebujete, po stisknutí tlačítka store si můžete vybrat, na kterou pozici v uživatelské bance to chcete uložit, můžete si svůj zvuk pojmenovat (hacky a carky pochopitelně neumí, ale k čemu...) a uložíte. Když nás třeba v nějakém presetu zaujal pitch schifter, ale byl tam ještě delay a reverb, což trochu komplikovalo zhodnocení pitche, nemuseli jsme naopak otevírat nějaká složitá menu a hledat v nich, co že to vlastně chceme vypnout. Prostě a jednoduše jsme stiskli do té doby svítící tlačítka delay a reverb, tím jsme si mohli hrát jenom s pitch schifterem a k výsledku jsme oba efekty stejně jednoduše zase zapnuli. Jednoduché, účinné a přehledné.

Tím se dostávám k zřejmě jedinému(!) mínusu celého G-Majoru. Noise Gate, čili šumová brána. Na čisté zvuky funguje perfektně. Nechá dle nastavení doznít např. hall a pak zavře. Otevírá, opět dle nastavení, rychle a neslyšně, bez "ukusování" nebo jiných deformací tónu. Ale sranda končí jak zapnete zkreslený zvuk. Musím předeslat, že používám slušnou "pilu", žádný overdrive. Předtím jsem byl zvyklý na gate zabudovaný v preampu ADA MP-2. Ten má jenom dvě nastavení - vyberete druh brány a v procentech účinnost (1 - 100). Na stoprocentní nastavení, které se ukázalo jako nejlepší, se brána bleskově otevírá na každý zvuk v použitelném dynamickém rozsahu při hře trsátkem nebo při tappingu, nereaguje však na mírné poklepy na krk nebo tělo atd. Stejně rychle se zase zavře. Pokud je použit např. delay, nechá tento doznít a zavírá až poté. To samé a snad i lepší jsem očekával od G-Majoru. Kdepak. Pokud měla být brána dostatečně citlivá na veškeré herní techniky (zejména tapping, hammering), nezavírala dost rychle a pronikající šumy a vazbu považovala za užitečný signál. Takže jak začala kytara vazbit, brána se zvesela dokořán otevřela a museli jste to zkrotit běžně ručně nebo nožně volume pedálem. Na pytel. Pokud jsem zase nastavil příliš vysoký práh, brána se na některé tóny vůbec neotevřela nebo jen neochotně. Prošel jsem veškerá možná nastavení, kombinace rychlosti otevírání, prahu atd., ale nepodařilo se. Při používání menších zkreslení to ještě trochu fungovalo, ale jak došlo na "Modern HiGain", tak bylo po legraci. Přemýšlel jsem o tom a udělal jsem si z toho pro sebe dva závěry:

1. Podle celkové koncepce se domnívám, že G-Major je výrobcem zamýšlen pro použití především ve stylech, kde se nepoužívá vysoké zkreslení, tedy vše kromě metalu (např. podle použitých ukázek na demo CD - samé blues, country atd.). To jej ovšem neomlouvá, měl nás varovat.

2. V mnoha lidech dodnes přetrvává názor, že metal je jen nenápadité drhnutí vytavené kytary bez jakýchkoli změn zvuků, tak k čemu multiefekt (možná tomu tak dříve bylo, ale dnes je opak pravdou - např. Dream Theater).

Ale nechci nikomu sahat do svědomí nebo předhazovat nějaké úmysly. Jen jsem se snažil si pro sebe tuto menší vadu na kráse G-Majoru nějak vysvětlit. Na druhou stranu není důvod zatratit celý procesor kvůli nevyhovující šumové bráně. Kvalita veškerých efektů je fantastická, možnosti nastavení téměř nekonečné a uživatelské rozhraní velmi přátelské a přehledné. Pokud vám tedy gate nebude vyhovovat podobně jako mně, není problém si sehnat jiný, který kladené nároky splní lépe. Právě tak vám nemusí vyhovovat např. pitch schifter a zapojíte si k G-Majoru do smyčky svůj oblíbený. To je normální.

Jako poslední "minimínus" se zmíním o barevném displeji. Je sice velmi efektní, ale i při možnosti nastavení úhlu pohledu nelze nastavit tak vysoký kontrast, jaký bych si představoval. Ale to je dáno konstrukcí displeje, kde se kombinuje způsob jednotlivých svíticích bodů a podsvětlení a není to nic závažného.

A to je vše. Podtrženo, sečteno - T. C. Electronic G-Major je bomba. A nebudete na něj potřebovat hypotéku. Nepříliš obvyklá situace.

 

Info:

T. C. Electronic G-Major je profesionální kytarový multiefektový procesor v racku 1U za neprofesionální cenu 24 490 Kč. Umí přepínat kanály vašeho preampu, obsahuje chromatickou ladičku, nezaskočí jej, jestli dnes hrajete v Horní Pytlové a zítra v L. A., neboť si sám zjistí napětí v síti a zachová se podle toho. A k tomu perfektně vypadá.

 

Plus:

kvalita použitých efektů a možnosti jejich editace

přepínání kanálů preampu

ladička

celkový charakter ovládání

vzhled, zpracování

cena

 

Mínus:

Noise Gate občas nezvládá

barevný displej je méně kontrastní i při možnosti nastavení úhlu pohledu

 

T. C. Electronics G-Minor

Jak už jsem se zmínil, G-Minor je futuristický malý bráška G-Majoru. Bráška proto, že jej firma propaguje společně s multiefektem a také má některé funkce, které jsou šity na míry k G-Majoru. A futuristický? Takový MIDI pedál jsem ještě neviděl.

Je to kulatá kovová základna o průměru necelých třináct centimetrů s masivním gumovým podstavcem, na níž je nainstalována deska s potřebnými součástkami a displejem a také zvláštní třípolohový spínač. A na tomto spínači je přimontován poloprůhledný, asi 3 mm silný polykarbonátový kryt. Tento kryt vlastně zastupuje trojici spínačů. Přesněji řečeno - je graficky rozdělen na třetiny a při sešlápnutí jedné z nich se pomocí zmíněného třípolohového spínače aktivuje patřičná funkce. Na displeji se rozsvítí číslo MIDI programu nebo jiná informace, v závislosti na momentální funkci. Ta se nastavuje jednoduchým páčkovým přepínačem umístěným zezadu z boku G-Minoru.

V dolní pozici přepínače funguje G-Minor jako běžný MIDI pedál. Šlápnutím na levou třetinu krytu volíme krokově nižší preset, pravá třetina volí vyšší preset. Pokud šlápneme na zadní střední třetinu krytu, uvedeme pedál do tzv. režimu offline, kdy si můžeme pomocí obou zbývajících třetin předvolit preset, který budeme potřebovat a přepnout na něj až opětovným stisknutí zadní střední třetiny krytu G-Minoru.

V horní pozici páčkového přepínače je možno G-Minor programovat pro ovládání různých funkcí, jako jsou např. tap tempo, umlčení (mute) výstupů G-Majoru při ladění, přepínání kanálů komba (opět pochopitelně přes G-Major), přepínání hlasitosti při sólech atd.

Je-li páčkový přepínač uprostřed, je G-Minor vypnutý.

Možná se ptáte, proč konstruktéři neumístili tento přepínač funkcí tak, aby se dal ovládat nohou, protože jinak jsou možnosti G-Minoru vždy omezené jen na zvolené funkce. V T. C. Electronics to vyřešili po svém. Umístili na G-Minor kromě konektoru MIDI out také konektor MIDI in. A je to. Nyní si můžete koupit třeba pět G-Minorů (což by vás vyšlo na nějakých třicet tisíc korun), propojit je za sebe, každý naprogramovat na něco jiného a získat tak sice poněkud dražší, ale stoprocentně nejoriginálnější MIDI pedál.

Výhody a nevýhody G-Minoru jsou pravděpodobně z výše uvedeného jasné. Osobně upřednostňuji klasické vícetlačítkové robustní kovové pedalboardy, ale G-Minor vypadá opavdu skvěle (líp to zní v angličtině - COOOOOL!!!). Myslím se, že se uplatní spíše ve studiu než na koncertech, ale kdo ví. I přes plastový kryt mi připadá dostatečně robustní a reakce trojpolohového spínače jsou dostatečně citlivé, takže na sešlápnutí nemusíte používat větší sílu. Tím je také větší naděje, že to malé nazelenalé ufo nerozšlápnete ("k... drát - rozšlápli G-Minor. Ty parchanti!")

 

Info:

T. C. Electronics G-Minor je netradiční nožní MIDI ovladač vytvořený speciálně pro multiefektový procesor G-Major, ale fungující s jakýmkoli po MIDI komunikujícím přístrojem. Jeho cena je 6070 Kč.

 

Plus:

skvěle vypadá!

citlivé reakce na sešlápnutí

možnost propojení více G-Minorů nebo s jinými pedály

 

Mínus:

komplikovanější přístup k od sebe vzdálenějším presetům (např. 5 - 38)

 

Přehled jednotlivých efektových bloků:

V následujícím přehledu je u každého efektu uvedeno, které parametry u něj lze upravovat. Jejich podrobný popis a mezní hodnoty neuvádím, neboť bych obsadil svým testem většinu tohoto Muzikusu, což by mi zřejmě neprošlo.

EfektEditovatelné parametry

Noise Gate Mode, Threshold, Max. Damping, Release

Compressor Threshold, Ratio, Attack, Release, Gain

Classic Chorus Speed, Depth, Hi Cut, Tempo, Mix, Out Level

Advanced Chorus Speed, Depth, Hi Cut, Phase Reverse, Chorus Delay, Gold Ratio, Tempo, Mix, Out level

Classic Flange Speed, Depth, Hi Cut, Feedback, FB Hi Cut, Tempo, Mix, Out Level

Advanced Flanger Speed, Depth, Hi Cut, Feedback, FB Hi Cut, Phase Reverse, Fla Dly, Gold Ratio, Tempo, Mix, Out Level

Vibrato Speed, Depth, Hi Cut, Tempo, Out Level

Resonance Filter Order, Hi Cut, Hi Resonance, Mix, Out level

Vintage Phaser Speed, Depth, Tempo, Feedback, Range, Phase Reverse,+ Smooth Ph. Mix, Out level

Tremolo Speed, Depth, Tempo, LFO Pulsewidth, Hi Cut, Type, Out Level

Panner Speed, Depth, Tempo, Out level

Delay Ping Pong Delay time, Feedback, Ping Pong, Width, Feedback Hi Cut, Feedback Lo Cut, Mix, Out level

Dynamic Delay Dly time, Offset R, Feedback, Sensitivity, Release, Feedback Hi Cut / Lo Cut, Tempo, Mix, Out level

Dual Delay DlyTime1, DlyTime 2, Offset R, FB 1, FB 2, Hi Cut, Lo Cut, Pan 1, Pan 2, Tempo, Mix, Out level

Detune Voice 1, Voice 2, Delay 1, Delay 2, Mix, Out level

Whammy Whammy, Direction, Range, Out level

Pitch Shifter Voice 1, Voice 2, Pan 1, Pan 2, Delay 1, Delay 2, FB 1, FB 2, Mix, Out level

Spring Reverb, Decay, Pre Delay, Size, Reverb Level, Hi Color, Hi Factor, Lo Color,Hall, Room, Plate Lo factor, Room Level, Diffuse, Mix, Out level

 

Technické parametry:

Digitální vstupy a výstupy

Formát: S/PDIF (24 bit)

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz

Analogové vstupy

Impedance sym./nesym.: 21 kOhm/13 kOhm

AD konverze: 24bitová, 128x převzorkování

AD zpoždění: 0,65 ms/0,70 ms (při 48, resp. 44,1 kHz)

Dynamický rozsah: 100 dB, 20 - 20 000 Hz

Celkové harmonické zkreslení: méně než 0,0025 %

Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz

Analogové výstupy

Impedance: 40 ohm

DA konverze: 24 bit, 128 x převzorkování

DA zpoždění: 0,63 ms/0,68 ms (při 48, resp. 44,1 kHz)

Dynamický rozsah: 104 dB, 20 - 20 000 Hz

Celkové harmonické zkreslení: méně než 0,002 %

Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz

Rozměry a váha

483 x 44 x 195 mm, 1,85 kg

Napájení

Požadované napětí: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (autodetekce). Příkon: méně než 15 W

Psáno pro časopis Muzikus