Boss LS-2 - Line Selector

Boss LS-2  - Line Selector
Boss LS-2 - Line Selector

Najväčšie potešenie, zvlášť začínajúcim gitaristom, prinášajú krabičky, ktoré zvuk elektrickej gitary „zmršia“ na nepoznanie. Sú však aj podlahové efekty, ktorých vplyv na zvuk je zdanlivo nepočuteľný, a predsa zlepšujú čistotu tónu, prinášajú do hry poriadok a viac pohody. Kto sa ešte nepresvedčil na vlastnej koži, kladie si možno otázku, prečo by mal vyhadzovať peniaze za čosi, čo vlastne ani nie je počuť? Efekty sa združujú, pôsobia interaktívne a chaoticky. Keď sa konečne dopracujeme k skreslenému zvuku podľa vlastných predstáv, neraz je to na úkor zvuku čistého, dynamicky citlivého, prípadne straty pôvodného charakteru gitary. Nastáva problém, ktorý možno riešiť buďto radikálnym zjednodušením, alebo pomocou na mieru šitého pedalboardu a kvalitnej true bypass lišty, alebo vhodným zaradením LS-2. Kým prvé riešenie býva oslobodzujúce, ale nie celkom uspokojivé, to druhé zaváňa definitívou, ktorá máva často iba krátku morálnu životnosť. Tretie ponúka súčasne sofistikované riešenie rôznych problémov a má v sebe zakódovanú aj možnosť ďalšieho laborovania s večne inšpiratívnou skladačkou z pestrofarebných kociek. O čo vlastne ide? Line Selector je externá dvojcestná efektová slučka a predzosilňovač s hlasitosťou pre každý kanál. Do každej z dvojice send/return môžeme zapojiť samostatný reťazec efektov, napríklad pre poloskreslený a skreslený kanál a ponechať si pritom možnosť pôvodného čistého zvuku s krátkou signálovou cestou, neovplyvnenou prechodom cez efekty bez true bypassu. Každým zošliapnutím sa dookola prepína vopred pripravená cesta A, B, alebo C (bypass). Poradie tohto cyklu možno meniť otočným prepínačom Mode (A>B, A>C, A>B>C, A+B mix>C), prípadne možno tiež využiť LS-2 ako prepínač medzi jednou gitarou a dvomi tromi zosilňovačmi, či vstupný prepínač/mute medzi dvomi tromi nástrojmi a jedným zosilňovačom. LS-2 umožňuje presné nastavenie hlasitosti medzi jednotlivými kanálmi, ako aj vyváženie hlasitosti dvoch rôznych nástrojov. Pri porovnaní s efektmi zoradenými do jedného reťazca, LS-2 redukuje poskakovanie po pedáloch v počas jednej skladby na minimum.

 

impedancia, vstup/výstup: 1 Mchar1/2,2 kchar1

zbytková úroveň šumu:-85 dBu (IHF-A typicky)

konektory: Input Jack, Output Jack, Return A/B Jack, Send A/B Jack, DC In/Out

spotreba: 25 mA (DC 9 V)

rozmery: 73 x 129 x 59 mm

hmotnosť: 440 g (vrátane batérie)

speciální funkce: napájení dalších efektů pomocí LS-2

Psáno pro časopis Muzikus