Clavia Nord Modular G2 - virtuálně analogový syntezátor ojedinělé koncepce

Clavia Nord Modular G2 - virtuálně analogový syntezátor ojedinělé koncepce
Clavia Nord Modular G2 - virtuálně analogový syntezátor ojedinělé koncepce

Modulární syntezátor je součástí prehistorie napěťově řízené zvukové syntézy. Na počátku stál oscilátor, k němuž byl připojen obálkou řízený zesilovač, frekvenční filtr a LF oscilátor - původně jako samostatné krabičky spojované kabely. Takové uspořádání zaručovalo maximální svobodu pro zvukové experimenty, o které ovšem většina muzikantů zase až tak moc nestála.

A tak modulární systémy s nástupem kompaktních nástrojů velmi rychle zmizely a nikomu se po jejich těžkopádnosti nestýskalo. Klasickou koncepci dnes zastupuje už jen německá modulární sestava Doepfer A100, virtuálním odrůdám, které sporadicky vznikají během posledních deseti let, bezesporu kraluje softwarový NI Reaktor. Podobně jako Reaktor má i Nord Modular k dispozici počítačový editor, všechno ostatní je však v hardwarové části nástroje, s níž si pak vytvořené a uložené programy odnesete na pódium nebo do studia.

Nord Modular G2 se dnes vyrábí ve dvou klávesových mutacích (tři nebo pět oktáv). Větší z nich má navíc ještě dvě "globální" modulační kolečka a standardně nainstalovanou G2 expanzi, která přidává dodatečnou výpočetní kapacitu. Kromě toho existuje i racková podoba nástroje.

K polovyvážené syntezátorové klávesnici (aftertouch) přiléhá modulační kolečko a dřevěný pitchstick. Ovládací prvky na horním panelu se dělí na dvě skupiny: ta vlevo obsluhuje volbu programů, globální parametry apod., druhá umožňuje ovládání zvuku v reálném čase - výběr z nabídky variací a čtyři displeje, které mohou zobrazit až šestnáct zpřístupněných parametrů. Racková verze nemá vůbec žádné ovladače a její spojení se standardní master klávesnicí nenahradí všechny schopnosti klávesové verze, proto je vhodná především pro ovládání z počítače.

Zadní panel kromě MIDI In/Out/Thru a USB portu nabízí po čtyřech analogových výstupech a vstupech (jack), sluchátkový výstup, jacky pro pedály sustain a expression. USB slouží jenom pro editaci, digitální audio stream NMG2 do počítače neposílá.

 

Architektura

Současná verze NMG2 obsahuje asi sto šedesát modulů nejrůznějších typů. Z nich můžete sestavit téměř libovolný syntezátor a/nebo efektový procesor (Patch). Do paměti v nástroji lze uložit až 4096 programů. Nástroj obsahuje čtyři sloty - do každého z nich lze načíst jeden Patch. Sloty se chovají jako čtyřkanálový MIDI multitimbrální systém. Každý z programů může obsahovat až osm variací pro okamžité vyvolání. Variace je založena na odlišně nastavených hodnotách editačních parametrů (virtuální modulární architektura přitom zůstává beze změny).

Můžeme si tedy Nord Modular představit i jako čtyři samostatné syntezátory. Ale je tu ještě něco navíc: interní audio a MIDI sběrnice, které dovolují všechny sloty vzájemně propojit. MIDI nebo audio, vyprodukované libovolným ze čtyř "syntezátorů", můžete použít i jako vstupní nebo modulační signál pro ostatní. Bude-li například v jednom slotu multiefektový procesor, může sloužit třem syntezátorům v dalších slotech, ale zároveň do něj lze poslat i externí zvuk z analogového vstupu nástroje.

Nord Modular nabízí také morphing - současná změna mnoha parametrů najednou. Až dvacet pět parametrů je možné rozdělit do osmi morphingových skupin (Morph Groups), z nichž každá má svůj vlastní modulační zdroj (kolečko, expression pedál, aftertouch, MIDI Ctrl...). Aktuální kompletní konfigurace celého syntezátoru tvoří nejvyšší kategorii Performance. Můžete jich uložit až 1024. Tato základní hardwarová struktura však nevypovídá nic o zvukovém charakteru nástroje. Ten je plně v rukou programátora - nástroj však samozřejmě přichází vybaven velikým počtem hotových presetů.

 

Stavebnice

Editační software (PC i Macintosh) má poměrně jednoduchou koncepci, všechno potřebné je přehledně soustředěno na ploše monitoru. Programovací okno je rozděleno na dvě části, v podkresu označené jako VA (zvukový generátor) a FX (efektový procesor).

Stavební moduly jsou rozděleny podle funkčních kategorií. Při zvolení kategorie se vždy objeví příslušná nabídka. Po odtažení ikony modulu do pracovní plochy se aktivuje jeho grafická prezentace, která obsahuje všechny editační parametry spolu se signálovými nebo modulačními vstupy a výstupy. Pak už stačí požadované vstupy nebo výstupy správným způsobem propojit "kabely".

Software bohužel nedokáže ukládat makro sestavy, jak je známe třeba z Reaktoru. Bylo by to výhodné, protože některé funkční celky se opakují a pokud by byly předem definovány, nemuseli byste je skládat pokaždé znovu (například oscilátor téměř vždy potřebuje zároveň i generátor obálky, případně filtr nebo LFO).

Clavia Nord Modular G2 - virtuálně analogový syntezátor ojedinělé koncepce
Clavia Nord Modular G2 - virtuálně analogový syntezátor ojedinělé koncepce

Podíváme se teď na jednotlivé kategorie

In/Out obsahuje všechno, co nástroj potřebuje pro komunikaci s okolním světem - analogové audio vstupy a výstupy, klávesnice, externí modulační hardware. Jsou tu i routery pro vnitřní komunikaci uvnitř syntezátoru. Podobná rozhraní pro MIDI signál nabízejí kategorie MIDI.

Ve skupině Note najdete rozličné operace se vstupními MIDI notami. Můžete například konvertovat stupnice, vytvářet akordy, provést harmonickou analýzu nebo převádět audio na MIDI.

Oscilator je skupina nejdůležitější, určující charakter zvuku. NMG2 má sedmnáct typů zvukových generátorů, mezi nimiž jsou na prvním místě virtuálně analogové zdroje s klasickými vlnovými průběhy, proměnlivou šířkou pulzu... Komplikovanější průběhy vytvářejí fázové modulátory a shapery. Jsou tady i generátory šumu, analogový drum oscilátor, k simulaci FM syntézy slouží speciální oscilátor se stejnými parametry, jaké mají operátory v DX7. Významným přínosem je String oscilator, založený na fyzikálně akustickém modelování, s jehož pomocí lze vytvářet smyčcové i drnkací nástroje s vynikající "akustickou" kvalitou. Chybí sample player, sampling je tak víceméně jediný typ syntézy, který v NM G2 není dostupný.

Kategorie LFO obsahuje několik typů oscilátorů s rozličnými charakteristikami, najdete v ní i MIDI Clock generator (s volbou externí MIDI synchronizace).

Envelope sdružuje řadu generátorů obálky - od klasické ADSR až po multirežimovou s osmi segmenty.

Ve skupině Filter najdete vedle subtraktivních filtrů i laditelné vícepásmové nebo hřebenové filtry, ekvalizéry, auto wah nebo formantové filtry. Nádavkem ještě velmi dobrý šestnáctipásmový vokodér.

Blízko k filtrům má také sedm modulů Shaper (různé typy zkreslení) pro úpravu externího audiosignálu. Spolu s moduly skupin Delay a FX spadají do kategorie efektových procesorů, tedy do pracovního pole FX, ale můžete je podle chuti zařadit i do komplexu zvukového generátoru.

Deset Delay modulů zahrnuje všechny základní myslitelné varianty. Kategorie FX nabídne chorus, phaser, flanger, reverb, kompresor, digitizer, harmonický a frekvenční shifter.

Šestnáct modulů Mixer má velmi široké použití na mnoha místech, kde potřebujete fadery, crossfadery nebo stereo pan.

Level obsahuje moduly pro dynamické procesování (sčítání, odčítání, násobení úrovně signálů), Switch velký počet různě podmíněných spínačů a přepínačů použitelných na audio i MIDI signál (především pro účely modulace). Moduly Random jsou generátory náhodných čísel a signálů, podobné generátory najdete i ve skupině Logic (logické operátory).

Do úplného výčtu ještě schází kategorie Sequencer. Pět modulů s rozličnými variantami krokového sekvenceru (šestnáct kroků) představuje velmi dramatický přínos ke koncepci nástroje. Poslouží ke konstrukci arpeggiatorů, groove procesorů a frázovacích jednotek. S jejich pomocí můžete definovat cyklické melodie, rafinované modulační průběhy a celou řadu dalších animací.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že hlavní zvukovou doménou NMG2 je samozřejmě subtraktivní syntéza, ale jsou tu též všechny stavební prvky i pro syntézu aditivní, FM a AM, kruhovou modulaci či fyzikálně akustický modeling.

 

K čemu to je

Nord Modular je především pro ty, kteří se zvukem rádi experimentují. S nevelkou nadsázkou si dovolím tvrdit, že neexistuje "analogový" zvuk, k němuž by vám neotevřel cestu. A navíc ještě k mnoha dalším. Jedinečné možnosti nabízí integrovaný audio vstup (G2X má dokonce i vlastní mikrofon na "husím krku"). Ve spojení s vokodérem, efektovými procesory a sekvencery nabízí kromě vlastního syntezátoru ještě pozoruhodné možnosti jako efektový procesor. Můžete ho využívat také jako samostatný efektový procesor.

Jediným omezením je tady nepřekročitelná výpočetní kapacita řídícího procesoru. Některé moduly mají značně vysoké kapacitní nároky, které však můžete řešit přidáním expanzního boardu, jenž standardní kapacitu a polyfonii zhruba zdvojnásobí. V základní verzi Nord Modular zvládne až třicet dva polyfonních hlasů. Jejich distribuci můžete usměrnit omezením polyfonie pro jednotlivý Patch.

Bez ohledu na počítačový editor je Nord Modular G2 určen především pro živou produkci. Klávesové verze jsou k tomu dokonale vybaveny a možnosti modulací a variací v reálném čase jsou v tomto nástroji mimořádně rozsáhlé: osm variací na jednotlivý program, šestnáct současně přístupných parametrů a navíc ještě pětadvacet parametrů v morphing systému řízeném z osmi samostatných modulačních zdrojů.

Nástroj má i master keyboard funkce s možností definovat čtyři zóny, především ve vztahu k ovládání programů ve čtyřech slotech.

Na rozdíl od Nord Lead jsou zvukové schopnosti NM mnohem komplexnější a rozsáhlejší, ale zase tu nenajdete onen nezaměnitelný kompaktní "analogový" charakter s konsekventním vývojem zvukového spektra.

V mnoha ohledech je NMG2 srovnatelný s NI Reaktor nebo Access Virus. Mezi ostatními syntezátory tyhle tři vystupují jako solitéry a pro určité typy muzikantů jsou nezaměnitelné. Pokud k nim patříte i vy, berte tuhle recenzi jako dobrý tip.

 

Info:

Clavia Nord Modular G2 je virtuálně analogový syntezátor ojedinělé koncepce. K editaci zvuků slouží pouze počítačový editor. Ceny jsou NM G2 Engine (rack): 22 870 Kč, NM G2 (3 oktávy): 47 260 Kč a NM G2X (5 oktáv, expanze): 59 210 Kč.

 

Plus:

stavebnicový modulární systém

jedinečné zvukové možnosti

čtyři vstupy pro externí audio

vokodér

 

Mínus:

není audio stream do počítače

nelze vytvářet editační makro presety

Psáno pro časopis Muzikus