Crumhorn Labs Hauptwerk Virtual Pipe Organ - simulace královských nástrojů

Crumhorn Labs Hauptwerk Virtual Pipe Organ - simulace královských nástrojů
Crumhorn Labs Hauptwerk Virtual Pipe Organ - simulace královských nástrojů

Simulace různých hudebních nástrojů postupuje a nebere si žádné servítky. Dokonce se dotkla už i královského nástroje - píšťalových varhan.

Nástroj byl angličanem Martinem Dydem postaven na bázi samplingu. Výhody i nevýhody jsou tedy zřejmé - shodné s ostatními samplery, respektive ROMplery (do Hauptwerk totiž nemůžete vkládat vlastní vzorky, ale musíte si vystačit s těmi, které jsou na instalačním CD nebo si další koupit). Kromě mnoha dalších bylo nasamplováno i několik různých varhan v Čechách. Patří sem několik historických nástrojů (Zlatá Koruna, Peruc, Doksy, Smečno) a jeden moderní (Litomyšl). Podle příslušného nástroje je také k dispozici jeho specifické ovládání, které je shodné s originálním nástrojem. A tak je třeba u varhan z Litomyšle skutečně možné použít všechny čtyři manuály + pedály jako u předlohy nádherných varhan nástrojáře Vladimíra Grygara. A aby toho nebylo pro náš národ málo, právě v Čechách jsou pořízeny nejmladší varhany (právě ty z Litomyšle z roku 2001), ale i nejstarší (Smečno, nástroj z roku 1587).

 

Kvalita zvuku - digitalizace

Většina vzorků je k dispozici v CD kvalitě, tedy s vzorkovací frekvencí 16 bitů/44,1 kHz, pochopitelně stereo. Některé z nich jsou ale k dispozici i v kvalitě 24 bitů/48 kHz (většinou ve verzi 2). Patří k nim především řada českých vzorků. Každá píšťala je sejmuta vždy jako nový samostatný vzorek, který trvá tři až deset vteřin.

Moderní softwarové nástroje uživatelům dovolují naprostou kontrolu všech parametrů přímo z řídicí klaviatury pomocí MIDI. Stejně je tomu i u Hauptwerk. Řízení sice nemusí být vyloženě hračkou, ale vzhledem k množství parametrů, které je možné u varhan řídit, se není čemu divit. Varhany mohou sloužit také jako zdroj MIDI událostí a lze z nich data vysílat.

Pokud budete zkoušet na tyto virtuální varhany hrát, rozhodně vám doporučím použít nějaké kvalitní reproduktory. Hauptwerk varhany si je opravdu zaslouží. Teprve pak mají možnost ukázat všechny své možnosti. Teprve pak se mohou projevit silné a pevné basy, pískavé výšky nebo jemné nuance v různých nastaveních zvuků.

 

Dokumentace

Musím říci, že jsem takto dokonalou dokumentaci o jednotlivých zvucích neviděl už hodně dlouho! Na webových stránkách jsou naprosto vyčerpávající informace jak o softwaru jako takovém, tak i o jednotlivých nasamplovaných nástrojích. U každého nástroje je k dispozici podrobný popis - počet manuálů, jejich přesný rozsah, možnosti nastavování všech táhel včetně jejich popisu (kterou píšťalu do zvuku přidávají), k dispozici jsou i obrázky nebo virtuální 3D "prohlídky". Ke každému nástroji existuje přesná dokumentace, jakými MIDI kritérii se řídí jednotlivé parametry nástroje.

 

Nároky

Vzhledem ke koncepci celého nástroje jsou nároky závislé na použití konkrétního modelu varhan. Je třeba si uvědomit, že pokud stiskneme jedinou klávesu, ke které je přiřazeno pět píšťal (a to byste se drželi hodně při zemi), hraje v podstatě pět zvuků. Pokud zahrajete akord se třemi tóny, zní již patnáct hlasů, tedy de facto přehrávání patnácti zvuků. Při běžném způsobu hry na varhany, kdy v levé ruce hrajete zároveň alespoň dva hlasy, v pravé tři až čtyři a pedály ještě další hlas, může zároveň ve stejném případě znít až pětatřicet hlasů. Pokud však nebudete hrát jen na pět píšťal, ale třeba na patnáct, polyfonie je náhle na sto patnácti hlasech. Proto jsou, obecně řečeno, nároky spíše veliké. Procesor 2 GHz a paměť 1 GB RAM je skutečně nutné minimum, aby se vůbec dalo hrát.

 

Závěr

Hrát na píšťalové varhany na počítači je skutečně nářez! A tyhle zní mnoha zvuky, jemně i drsně, melancholicky i monstrózně. Použít je můžete v hostitelské VSTi aplikaci, prozatím však jen na PC. Verze pro Macintosh se ale již připravuje.

 

Info:

Hauptwerk je softwarový VSTi nástroj pro simulaci píšťalových varhan. Cena je 22 600 Kč.

 

Plus:

vynikající zvuk

možnost řízení všech parametrů z MIDI

dokonalá simulace včetně vizuální stránky

 

Mínus:

vysoké nároky na PC

chybí verze pro Macintosh

 

Technická specifikace:

vzorkovací frekvence: 44,1 kHz nebo 48 kHz v závislosti na sadě

bitová hloubka: 16 nebo 24 bitů v závislosti na sadě

maximální polyfonie: v závislosti na výkonu počítače

řízení z MIDI: všechny parametry

podpora: VSTi

 

Podle písemných pramenů se v českých chrámech hrálo na varhany již ve 12. století. Na prvním místě je jmenována katedrála sv. Víta v Praze, kde prosluly tzv. Fedinandovy varhany, které v roce 1757 padly za oběť pruskému ostřelování Prahy. Smečnu se však válečné hrůzy vyhnuly, a díky tomu se zde mohly dochovat naše nejstarší renesanční varhany z roku 1587.

Psáno pro časopis Muzikus