Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu
Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

Už dříve jsem se s výrobky Lehle občas setkal při kompletaci zařízení pro muzikanty, ale nikdy jsem neměl zatím možnost udělat si čas a testovat tyto produkty podrobněji. Teď se mi to díky časopisu Muzikus podařilo alespoň u tří jednodušších, ale přesto velmi zajímavých výrobků výše jmenované firmy.

Přiznám se, byl jsem mile překvapen, že ti „hoši od Lehle“ velmi dobře vědí, co dělají, a některé jejich vychytávky mne přímo nadchly. Navíc kvalita provedení s pověstnou německou precizností je zde neoddiskutovatelná, takže se z toho všeho pro mne stal příjemný a inspirativní průzkum se zajímavými poznatky.

 

Little Lehle II

Jde o stereo true bypass box na velmi sofistikované úrovni funkčního provedení. Umí přepínat v true bypass režimu mono, ale i stereo do externího připojeného zařízení, včetně přepínání „země“, což, přiznám se, jsem dosud u podobných zařízení ještě neviděl.

 

Dvoubarevná dioda (dvě LED diody uvnitř) s velkým difuzorem neoslňuje a je příjemně vidět ze všech stran. Zelená signalizuje efekt Off - tedy true bypass, červená efekt On - zapojeno v signálové cestě.

 

Nechci být „překladatelem manuálu“, takže se pokusím vlastními slovy shrnout spíše vlastní postřehy, jaké použití má Little Lehle II stereo true bypass box v praxi, jak ho lze zapojovat, co se s ním v základních funkcích dá dělat.

Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu
Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

Na předním čele krabičky jsou čtyři stereo zdířky jack 6,3 mm. Trochu mne mrzí, že výrobci v současnosti dávají přednost malým krabičkám, a to jak z důvodů šetření materiály, tak samozřejmě jakože tím muzikantům ušetří místo při plánování celého setupu. Ale protože potom vycházejí všechny zdířky pro konektory  jack těsně vedle sebe, tak prakticky vyloučí možnost použití úhlových jacků, čímž zaberou de facto kolem krabičky více prostoru, než kdyby byla o něco větší a zdířky měly rozumné rozestupy a rozmístění pro úhlové jacky. U rackových zařízení to nevadí, dozadu se s tím vždy počítá, ale u podlahových krabiček se s tím v současnosti setkávám stále častěji a při stavbě pedalboardů to člověk musí řešit a mnohdy z toho opravdu nemám radost...

 

Pořadí jacků při pohledu shora je takovéto: Vpravo je vstupní jack true bypass boxu, směrem doleva pak následuje Send (odbočka do vstupu připojeného efektu), dále doleva pak Return (návrat z výstupu připojeného efektu) a poslední vlevo je pak celkový výstup z true bypass boxu. Všechny tyto jack zdířky jsou stereo, takže s nimi lze přepínat bez problémů moderní stereo efekty, které mají stereo vstupy i výstupy v plném rozsahu. Little Lehle II lze použít i na přepínání kláves se stereo výstupem nebo symetrických kabelů mikrofonů opatřených TRS jacky apod...

 

Obecně lze TB Box použít jako spínač připojeného efektu, který vřazuje tento efekt do signálové cesty, nebo ho obchází „drátem“ ze vstupního jacku přímo do výstupního zcela mimo připojený efekt a jakoukoliv elektroniku, která by případně modifikovala signál. Kromě tohoto základního zapojení lze Little Lehle II použít i jako A/B box pro přepínání dvou nástrojů či jiných zdrojů signálu ze dvou vstupů do jednoho výstupu. V tomto případě jako jeden vstup, nazvěme si ho pracovně A, použijeme centrální vstupní zdířku boxu a jako druhý vstup, nazvěme si jej pracovně B, použijeme Return, návratovou zdířku do true bypass boxu. Mezi těmito dvěma „vstupy“ pak přepínáme červenou nebo zelenou zdroje signálu A nebo B.Taktéž lze Little Lehle II true bypass box použít jako A/B přepínač z jednoho centrálního vsupu do dvou různých výstupů. Pak jako vstup použijeme pravou zdířku Input, a jako výstup A použijeme zdířku Send (odbočku do efektu) a jako výstup B použijeme centrální výstup Little Lehle II. Opět přepínáním červená-zelená přepínáme vstupní signál do výstupu A nebo B.

Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu
Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

Little Lehle II má klasickou napájecí zdířku a rozsah napájecího napětí může být od 8 do 20 V. Uvnitř je malý stabilizátor 7805, který stabilizuje celý rozsah napájecích napětí na pevných 5 V, kterými napájí LED diody.

 

Když už jsem se dostal k vnitřnímu provedení, tak vše je pájeno povrchovou montáží na destičce plošných spojů, a to jak konektory, tak stabilizátor a LED diody. Od LED diod vede nahoru zajímavý světlovod - difuzor - na horní panel. Nožní spínač je řešen originálně samostatným duralovým „hříbečkem“ pro nožní spínání, tvarově typickým pro všechny produkty Lehle. Ten je odpružen poctivou pružinkou z opravdu pěkně a spolehlivě vypadajícího materiálu. Tlačítko má bytelné mechanické dorazy, takže se zdá docela „obsluzevzdorné“. Uvnitř krabičky je pak pravoúhlým nerezovým segmentem převáděn vertikální pohyb tlačítka na dva dvanáctipinové, horizontálně položené přepínače typu „isostat“.

 

Díky jejich celkově osmi přepínacím sekcím lze přepínat signál ve stereu, včetně „země“, a ještě ovládat obě LED diody.Po stránce přepínacích funkcí je řešen tento box inteligentně a nezapomíná zkratovat proti zemi právě neaktivní výstup, tak aby mutoval možné nežádoucí kmitání, brumy nebo šumy, které by mohly vycházet z právě „odpojené“ cesty. Zároveň přepíná/odepíná u obou „výstupů“ (Output i Send) právě neaktivní zem(!), ze signálové cesty, což je super pro ošetření zemní smyčky dvou připojených aparátů na tyto výstupy. Respektive mezi odpojenou zemí a signálovou zemí vstupu zůstane zapojen „odlehčovací“ odpor 470 Ω, který už dokáže natolik snížit proud případnou zemní smyčkou, že se to ve zvuku s největší pravděpodobností jako nežádoucí hluk vůbec neobjeví. Tohle konkrétně mne velmi zaujalo a považuji to za druhou největší výhodu celého zařízení po možnosti přepínání v stereo režimu.Celý box kompletně pracuje ve stoprocentmím režimu true bypass, takže ode mne velká pochvala!

 

Jediné, co lze tedy celému zařízení z mé strany „praktika“ možná vytknout, je to mechanické napresování všech čtyř zdířek na jednu stěnu boxu a velmi, velmi blízko sebe...

 

V sadě krabičky jsou i dva plastové válečky a upevňovací vruty, které přesně zapadnou do dvou připravených otvorů ve dnu boxu - zkrátka pověstná německá preciznost a smysl pro dotahování věcí až do konce jak má být... Cena kolem dvou půl tisíce je sice trochu vyšší na TB Box, ale je stereo, dotažený do detailu a v neposlední řadě vyráběný se vší precizností v Německu, takže to lze pochopit...

 

Plus:

true bypass box ve stereu!

Přepínatelná zem výstupů

Sofistikovaná mechanická konstrukce i elektrické zapojení

Variabilní možnosti využití

Celkově solidní provedení

 

Mínus:

Konektory příliš blízko sebe - nemožnost použít úhlové

Cena?

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Hmotnost 360 g
Délka 9 cm (3,5”)
Šířka 9,2 cm (3,62”)
Celková výška 5 cm (2”)
Rozsah napájecího napětí 8–20 V DC nebo AC
Max. proudový odběr 20 mA
Max. level 36 dBU (40 mA)

 

Lehle Parallel M

Přiznám se, že tuto krabičku jsem si vzal na testování spíše proto, abych pochopil její možnosti a funkce, než proto, že bych předem věděl, do čeho vlastně jdu.

 

Ale nakonec zjišťuji, že jde o funkčně docela jednoduché zařízení. Má centrální vstup a centrální výstup a kromě toho Send a Return pro připojení externího efektu. Lehle Parallel je zařízení prioritně určené k míchání zvuku externího efektu s čistým „paralelním“, průchozím signálem. Umožňuje nejen nastavit vstupní a výstupní úrovně připojeného externího efektu a dorovnat poměr efektovaného a průchozího signálu, ale také přepínat/obracet fázi návratového signálu, umí si samo určit, zda návratový signál bude symetrický či nesymetrický podle typu zastrčeného jacku. U vstupního konektoru lze typ symetrického nebo nesymetrického signálu dokonce manuálně navolit tlačítkovým přepínačem.

Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu
Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

V krátkosti popíšu konektory a ovladače Lehle Parallelu M. Na boční stěně jsou při pohledu zprava tyto zdířky a přepínače: Jako první je centrální vstup - Input. Pak směrem doleva následuje tlačítkový přepínač pro přepnutí symetrického nebo nesymetrického signálu. Další doleva je zdířka Send pro „odbočení-poslání“ signálu do externího efektu. Směrem dále doleva je pak tlačítkový přepínač/obraceč fáze návratového signálu (Return). Vedle něj pak zdířka Return pro návrat signálu z externího efektu a jako poslední úplně vlevo je centrální výstup zařízení - Output. Na horní ploše Lehle Parallel M jsou tři otočné potenciometry, které téměř kopírují povrch krabičky. Jsou vystouplé cca jen 1-2 mm, aby nedošlo k nechtěnému pootočení. Pravý ovladač (pohled shora) nastavuje úroveň výstupu Send, tedy kolik signálu pošleme do externího efektu. V centru ovladače je poměr signálu 1 : 1, otáčením doleva zeslabujeme až o -15 dB a otáčením doprava plynule zesilujeme až o +15 dB. Prostřední ovladač nastavuje, kolik efektu přimícháme k průchozímu signálu. Opět zhruba uprostřed 1 : 1. Levý ovladač analogicky jako pravý ovládá úroveň tentokráte návratového signálu - Return, opět o ±15 dB.

 

Hlavní využití Lehle Parallelu M si dovedu představit třeba ve smyčce aparátu, kterážto zrovna nemá regulaci úrovní signálu ani pro send ani pro return a z nějakých důvodů si do této smyčky připojený externí efekt úrovňově se smyčkou zcela nesedí. Nechci tu navodit dojem, že tento box bude „lékařem“ nepovedených smyček, to vůbec ne, ale pokud bude smyčka obecně dobrá a funkční a bude jen drobný problém s nastavením úrovně připojeného efektu, pak může Lehle Parallel M pomoci tyto drobné nedostatky vylepšit.

Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu
Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

Uvnitř Lehle Parallelu M jsem mimo jiné objevil rychlé operační zesilovače s unipolárním tranzistorem JFET typu OPA 2132 a OPA 2140, což zajišťuje vysoký rozsah připojitelných impedancí od nízkých, jako jsou výstupy efektů, kláves, zvukových karet apod., až po velmi vysoké, počínaje klasickými magnetickými snímači a konče třeba piezosnímači elektroakustických nástrojů. Tím jsem nakousl i možnost použít Lehle Parallel M jako DI box, impedanční převodník apod. Takže z logiky vyřčeného vyplývá, že jde veskrze o elektronicky aktivní krabičku, tedy žádný true bypas, ale pořád aktivní elektronika v signálové cestě. To má své výhody i nevýhody, podle toho, z jakého úhlu to člověk posuzuje. Vzhledem k doporučeným standardním aplikacím to ale považuji v tomto případě samozřejmě za výhodu.

 

Je to krabička určená také k experimentování s efekty, protože má možnost převrátit fázi návratového signálu (Return) z připojeného efektu. Pokud nemá např. chorus   možnost vypnout uvnitř čistý průchozí a nechat jen wet efektovaný signál (tzv. kill dry), pak v jedné části průběhu fáze se průchozí signály tolerují a je slyšet plnohodnotný chorus a v druhé poloze fázovacího přepínače se prostě čistý signál odečte a je slyšet jen ten cyklicky rozladěný. Právě pro ideální dostavení poměrů efektovaného a neefektovaného zvuku si toto zařízení bude dobře rozumět s efekty, které mají možnost dry, tj. průchozí signál úplně vypnout a nechat jen čistý efekt. U zkreslovacích efektů je zase zajímavá možnost míchat paralelně (jak již z názvu Lehle Parallel M vyplývá) zkreslený signál z efektu s průchozím čistým v různých poměrech...

 

Všemi možnostmi zapojení Lehle Parallelu M se tu zabývat nebudu, protože je jich spousta, a doporučuji prohlédnout www stránky výrobce. Spíše tedy jdu po zvukových a experimentálních vlastnostech zařízení.

 

Použití technologie JFET (unipolární tranzistory řízené polem), polypropylenových kondenzátorů Wima a obecně součástek pájených na desce plošného spoje (DSP, anglicky PCB) dodává zvuku jakoby větší brilanci - jiskru ve výškách. U modulačních zvuků to dá určité „oživení“ u drive zvuků pak tato vlastnost subjektivně poněkud ztenčí tělo tónu, takže ortodoxní zvukoví staromilci si asi úplně nemlasknou, ale pro ostatní kytaristy to nebude žádný problém.

 

Zařízení je napájeno buďto externím adaptérem 9-20V, kdy na polaritě ani typu napětí (AC/DC) nezáleží, nebo vnitřní baterií, která se spíná automaticky buďto vytažením napájecího konektoru nebo odpadnutím vnitřního relé, které logicky reaguje na pokles připojeného externího napětí pod 9 V. Je to taková třešinka na dortu, která tam snad ani nemusela být, ale budiž, je to opět zcela nepřízním okolí i personálu odolné.

Celkové provedení lze jen pochválit, neboť je opět ve vyhlášené německé kvalitě, cena okolo pěti tisíc je tomu odpovídající.

 

Plus:

možnost nastavení vhodné úrovně send a return

symetrický vstup

použité typy operačních zesilovačů

celkové provedení, konstrukce

 

Mínus:

nepatrná změna průchozího signálu

konektory příliš blízko sebe - nemožnost použít úhlové

cena?

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Hmotnost 521 g (bez baterie)
Délka 10 cm (3,9”)
Šířka 12,2 cm (4,8”)
Celková výška 3,9 cm (1,5”)
Napájecí napětí 9–20 V AC nebo DC, 9 V PP3 baterie
Maximální proudový odběr 37 mA s baterkou, 63 mA s externím adaptérem
Frekvenční rozsah 20 Hz–100 kHz
Zkreslení 0,003 %@1 kHz, 0 dBU
Vstup 1 MΩ
Return 1 MΩ
Výstup 100 Ω
Send 100 Ω
Poměr signál/šum –91 dB@1 kHz, 0 dBU
Max. úroveň 5,3 V RMS (cca 16 dBU)
Max. zisk/útlum Send a Return ±15 dB

 

Lehle P-Split II

Jak už napovídá název zařízení, jde o pasivní splitter jednoho vstupního signálu do dvou výstupů. Oba výstupy jdou pasivní cestou bez jakékoliv aktivní elektroniky. Navíc jeden výstup je izolovaný, galvanicky oddělený od společné země. Galvanické oddělení je provedeno originálním vysokoimpedančním high-end transformátorkem Lehle LTHZ. Oddělení zemí eliminuje možnost tvorby brumů způsobených zemní smyčkou při spojení dvou zesilovačů nebo jiných zařízení, které jsou obě nulovány na síťový kolík z bezpečnostních důvodů. Dle elektrických norem zařízení bezpečnostní třídy I.

Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu
Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

Oddělovací signální transformátorek hned nabízí možnost jeho výstupy mezi sebou přehazovat, tedy měnit polaritu fáze signálu, čehož výrobce obratně využil použitím přepínače fáze tohoto izolovaného výstupu. K čemu je to dobré? No hlavně k tomu, že občas některé zařízení svým zapojením prostě obrací fázi signálu přivedeného na vstup, než jím projde k jeho výstupu, u aparatury je „výstupem“ reproduktor. Pokud připojíme řekněme dva různé zesilovače/aparatury přes spliter na jeden zdroj signálu a každý zesilovač bude uvnitř jinak konstruován, přičemž jeden kvůli svému zapojení bude převracet fázi a druhý ji zachová, celkový zvukový obraz z obou reproduktorů se zvukově rozpadne. V určitých frekvencích se budou signály odečítat více, v jiných méně, ale celkově bude zvuk nevýrazný, tenký až nepříjemný. Pak stačí fázovým přepínačem na Lehle P-Splitu přepnout fázi izolovaného výstupu z transformátorku a celkový zvukový obraz se dostane do stejné, společné fáze a nebude se už navzájem odčítat.

 

Lehle P-Split má při pohledu shora na přední boční stěně uspořádány prvky takto:

 

První zprava při pohledu shora je vstupní zdířka typu jack. Druhá jacková zdířka směrem doleva je neizolovaný - direct výstup split boxu (DIR). Následuje přepínač fáze výstupu ISO. Jako další doleva je spínač umožňující připojit alternativně původní uzemění k  výstupu ISO a poslední vlevo je výstup ISO z transformátorku.

 

Lehle P-Split se dá výborně použít i jako efektivní DI box, kdy můžeme výstup DIR připojit do zesilovače a výstup ISO do mixážního pultu nebo počítače, přičemž se nespojí země obou zařízení a zamezí se tak vytvoření brumu zemní smyčkou.

Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu
Little Lehle, Lehle Parallel M a Lehle P-Split II - krabičky, které slouží ke zpracování signálu z nástroje či efektu

Lehle P-Split je nejjednodušší z mnou testovaných výrobků Lehle, a přitom nemohu říct, že by mne nezaujal. Právě naopak, v jednoduchosti je největší síla a tady to platí stoprocentně. Transformátorek je zvukově výborný. Mé obavy z možné změny signálu přes transformátorek oproti přímému výstupu se jak u čistých, tak i zkreslených zvuků vůbec nepotvrdily a přiznám se, že kdyby se takové trafo dalo koupit někde samostatně jako díl za rozumnou cenu, velmi rád bych ho používal pro případy odstranění zemních smyček v signálových cestách...

 

Tento P-Split box má ode mne za funkčnost a praktičnost určitě jedničku s hvězdičkou. Zpracování opět výborné, německá kvalita.

 

Plus:

výborný zvukový přenos přes trafo

možnost obrácení fáze a připnutí země ISO výstupu

pasivní, nepotřebuje napájení

celkově solidní provedení a jednoduchost

 

Mínus:

konektory příliš blízko sebe – nemožnost použít úhlové

relativně vyšší cena

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Hmotnost 390 g
Délka 8,8 cm (3,47”)
Šířka 9,2 cm (3,62”)
Celková výška 3,9 cm (1,54”)
Max. úroveň signálu 5,7 V RMS (17 dBU)
Max. Gain +16 dBU (<1 % THD@+16 dBU/40 Hz)
Celkové harmonické zkreslení 0,003 % at 0 dBU/1 kHz
Frekvenční rozsah 20 Hz–100 kHz@–0,1/+0.4 dB (zdroj 600 Ω, zátěž 1 MΩ)
Vstupní impedance min. 2 MΩ@2 kHz

 

Info:

Lehle jsou krabičky či pedály, jak chcete, které slouží k přesměrování, impedančnímu přizpůsobení… zkrátka ke zpracování signálu z nástroje či efektu. V tomto testu jsme se podívali na zoubek třem z nich.Ceny jednotlivých krabiček jsou Little Lehle II – 2 590Kč, Lehle P-Split II – 3 190Kč a Lehle Parallel M – 4 890Kč.

 

www:

www.lehle.com

Psáno pro časopis Muzikus