MOTU Micro Express

Motu Micro Express
Motu Micro Express

Nejmenší interface se zabudovaným SMPTE synchronizérem se mi dostalo nedávno do ruky. K PC se připojuje pomocí USB rozhraní a uživateli nabídne v systému 4 MIDI vstupy a šest MIDI výstupů. A to není zdaleka vše. Micro Express je také router mezi jednotlivými vstupy a výstupy. Vše se provádí v ovládacím panelu samotného přístroje. Krabice přístroje je o velikosti poloviny 19" racku s designem 828 MKII. Na předním panelu je MIDI I/O č. 1, jack 6,3mm pro připojení pedálu nebo zdroje beatů, LED panel a tři gumová tlačítka pro rychlý přístup k základním funkcím. Na zadním panelu jsou ostatní MIDI I/O, dva jacky 6,3 mm pro SMPTE I/O a USB.

Okno panelů je přehledně uspořádáno do jednotlivých karet, z nichž právě první slouží k routování mezi vstupy a výstupy. To se provádí jednoduše tažením čáry myší. V horní části okna je sekce synchronizeru. Micro Express není jen generátorem SMPTE, ale dokáže generovat i MTC kódy (MIDI Time Code) nebo konvertovat z jednoho do druhého. Zajímavou funkcí je vybaven vstup pedálu, můžete do něj připojit audiosignál s rytmickou složkou, např. nahraný metronom nebo audio výstup z bicího automatu. Micro Express signál analyzuje a převede na MIDI Clock (informace o tempu). Veškerá nastavení si uživatel může uložit do presetu přístroje nebo do souboru. V režimu Direct connect přístroj pracuje bez PC jen s uloženými presety routování.

SMPTE je druh synchronizačního kódu vycházejícího z MTC, jediný rozdíl mezi nimi je ten, že MTC je v MIDI, kdežto SMPTE je nahrán analogově na pásek v modulaci LTC. Díky tomuto kódu lze spuštěním pásku a čtením této stopy spustit MIDI skevencer či dnes již DAW s přesně nastavenými časovými údaji. SMPTE bývá natočen buď na poslední stopě analogového magnetofonu, nebo ve zvukové stopě videokazety. Jednoduše řečeno, magnetofon a počítač spustíte jediným tlačítkem a o nic se nestaráte. Kód v sobě nese údaj o hodinách:minutách:vteřinách:snímcích, snímků může být za vteřinu 25-30 podle použité normy.

Micro Express je určený hlavně pro studia kombinující analogový a digitální záznam, využívající mnoha MIDI zařízení. Jeho cena je 10 990 Kč.

Psáno pro časopis Muzikus