Roland EM-15 OR - klávesové nástroje se zaměřením na orientální rytmy

Roland EM-15 OR - klávesové nástroj se zaměřením n
Roland EM-15 OR - klávesové nástroj se zaměřením n

V dnešním testu si představíme netradiční nástroj na našem trhu, který vyprodukovala firma Roland pod označením EM-15 OR "Oriental creative Keyboard". Tento model je zaměřen hlavně na "exotické" rytmy, zvukové barvy a jejich ladění.

 

Úvod

Některé firmy, vyrábějící klávesové nástroje s automatickým doprovodem, občas ve své produkci nabídnou nástroj se zaměřením na "exotické" rytmy a zvukové barvy. Mezi ně patří i firma Roland, která již nějaký ten pátek tyto nástroje rovněž nabízí.

Pokud se podíváme o nějaký ten rok zpět, mohli bychom v jejich nabídce najít nástroje E-14 OR, E-40 OR (Oriental Intelligent Keyboard) a EM-50 OR (Oriental Creative Keyboard). V letošním roce třídu "orientálních keyboardů" rozšířil model EM-15 OR.

Nový model, který má několik inovačních prvků, je proveden v módní stříbrné metalíze s černými plastovými mřížkami na reproduktorech, se kterými jsme se mohli setkat již u "klasické" řady EM-15 a 25, jako Musical Game, Orchestrator a Style Morphing. Na tomto "orientálním modelu" můžete také využít sekce Oriental Scale.

 

Zadní panel

Obsahuje: 2x MIDI - In (vstup dat), Out (výstup dat), Sustain Footswitch - vstup (jack 6,3 mm) pro sustain pedál, vstup pro 12 V adaptér ACN -230T, který je součástí výbavy, kombinovaný stereo výstup (stereo jack 6,3 mm), Phones 1 (sluchátka 1) / Output (výstup pro připojení do externího mixu či zesilovače) a samostatný stereo výstup (stereo jack 6,3 mm) Phones 2 (sluchátka 2).

 

Přední panel

Má 61 rychlostně citlivých kláves, vypínač Power On, 63 funkčních tlačítek, která jsou provedena ve třech barvách (šedá, černá, červená) a přehledně uspořádána ve třech řadách. Ve středu horní části panelu je umístěn oranžově podsvícený LCD displej a jednopásmové reproduktory 2 x 5 W. Popis tohoto modelu je proveden ve dvou jazycích. Z 80% v angličtině a z 20% v arabštině.

 

Demo skladby

Nástroj obsahuje 8 demo ukázek pro zvukové barvy (DemoTne1 až 8), 6 demo ukázek pro hudební styly (DemoSt1 až 6) a 2 demo skladby (Oriental Percussion, Arabesgue). Všechny demo ukázky jsou zaměřeny na exotické "orientální" zvukové barvy a styly. Demo skladby se dají spustit buď všechny dohromady (DEMO - START), nebo každá zvlášť (DEMO - STYLE nebo TONE - výběr dema tlačítkem 1-8 - START). Při spuštění dema se automaticky vypne klaviatura nástroje. Demo ukázky nelze vysílat do MIDI!

 

Klaviatura

Nástroj má pět oktáv, čili 61 rychlostně citlivých kláves. Rychlostní dynamiku lze vypnout či zapnout pomocí tlačítka Function, kde si nalistujete Keyboard Velocity (Kbd Velo) a nastavíte požadované vypnutí (Off) či zapnutí (On) tlačítkem - Plus. Režim klávesnice lze nastavit pomocí čtyř tlačítek umístěných na pravé straně nástroje. M Drums - umožní vybrat jednu z 10 sad pomocí tlačítka 1-8 a Variation - obměna (tak je tomu u sady dR4 Electron, kde pomocí tlačítka Variation navolíme sadu TR-808, a u sady dR7 Orchestra, kde pomocí tlačítka Variation navolíme sadu Orient). Tlačítko Organ umožňuje rozdělit klávesnici na dva díly (Split). Bod rozdělení klávesnice lze přiřadit od čísla 48 (H) do čísla 84 (h2). Nastavení lze provést tlačítky Function - Lwr Split a + -. Základní hodnota nastavení je 60 = h. Zvukovou barvu lze vybrat jak pro pravou, (Upper), tak pro levou (Lower) část klaviatury. Vybraným zvukovým barvám lze přiřadit i požadovanou hlasitost. Tlačítko Arranger automaticky rozdělí klaviaturu na dva díly. Levý díl klaviatury je vyhrazen doprovodnému stylu a pravý díl je vyhrazen pro hru melodie, jedním či dvěma zvuky (Layer). Pro výběr druhého zvuku použijete tlačítko Layer - vrstvení, které se musí zmáčknout dvakrát. Dělící bod klávesnice a vyvážení zvukových barev nastavíte stejně jako v režimu Organ. Tlačítko Piano umožní hráči výběr jednoho zvuku či dvou zvuků v rozsahu celé klávesnice. K navoleným zvukovým barvám lze spustit pomocí tlačítka Start také bicí rytmus doprovodu. Transpose transpozice klaviatury ovlivňuje i doprovod . Při zapnutí tlačítka Transpose můžeme nastavit -12 půltónů i + 12 půltónů. Vypnutí Transpose = 0, což je základní nastavení. Nástroj má i jemné ladění - Master Tune (Mstr Tune) v rozsahu 415,3 Hz - 466,2 Hz. Defaultní, aneb základní nastavení je 440,0 Hz. Jelikož se jedná o "Oriental Keyboard", můžete si nastavit Oriental Scale - orientální stupnici. V této sekci naleznete 12 půltónů. Každý půltón můžete nastavit v rozmezí -64 až 63 centů. Kompletní nastavení si můžete uložit. K dispozici jsou tři paměti, ve kterých nastavení zůstává i po vypnutí. Klaviatura umožňuje vysílat data do MIDI.

 

Displej

Model EM-15 OR má oranžově podsvícený grafický displej na bázi ikon o rozměrech 107 x 47 mm, který je přehledně uspořádán, a díky ikonám zobrazuje detailně každou zvolenou funkci nástroje. I u tohoto modelu mohlo být podsvícení displeje o trochu lepší.

Ve stručnosti si nyní řekneme, co vše se na displeji zobrazuje. Šipka na levém okraji displeje (z pohledu hráče) ukazuje volbu Tone (zvuková barva), Style (doprovodný styl), Song (skladba), Function (funkce) a Musical Game (hudební hry).

Displej je rozdělen na tři části - vrchní , střední a spodní. Ve vrchní části najdeme Value - hodnota a Volume - hlasitost. Dále volbu zvukové barvy (př. A11 Piano1w), hudebního stylu (př.11 Maks-Mlf) nebo sadu bicích nástrojů (např.dR1 Standard). Po zmáčknutí tlačítka Function můžete listovat v 51 funkcích, které lze nastavit dle vašich požadavků. Při vyvažování doprovodu a melodie na displeji naskočí Balance. V této části je také zobrazeno Tempo (20 - 250 BPM) s indikací dob. Pokud zapneme Metronome, ukáže se ikona tikajícího metronomu. Při stlačení tlačítka Song se objeví nápis Empty - prázdný (popřípadě song, který je nahraný) a ukazatel pozice - taktu. Na pravé straně horní části se zobrazují tři ikony Style B, Style A a Song.

Ve střední části naleznete ikony funkcí Orchestrator (tři polohy), Reverb, Chorus, Aranger - Upper 1, Upper 2, Organ - Lower , M Drums, Keyboard Velocity, Melody Intell, Layer, Bass Inversion a Style Morphing (šest možností pro styl), User Program, Chord (zde displej ukazuje akordy zahrané v levé části manuálu v režimu Arranger; dokáže znázornit i basový tón, např. C/E).

Ve spodní části najdeme ikony pro Transpose, Demo, Intro, Original, Fill To Original, Fill To Variation, Variation, Ending, Start, Sync Start, Marker A, Marker B, << BWD, FWD >>, REC, Play, 2nd TRK REC, Repeat AB. I přesto, že tento displej nepatří mezi největší, zobrazí vše, co hráč potřebuje, což je dobré pro rychlou orientaci. Myslím si, že tento počin určitě oceníte!

 

DSP jednotka

Tento model má k dispozici dvě DSP jednotky. Reverb (osm typů) a CHORUS (osm typů).

 

Tónový generátor

Roland EM-15 OR, můžete využít i jako zvukový modul, který má k dispozici 16 partů. Tónový generátor odpovídá standardům GM level 1 a GS. Jejich loga jsou také na nástroji vyznačena. Celkem je k mání 248 zvukových barev, které jsou všechny nově zpracovány. Základních 226 zvukových barev odpovídá výše uvedeným standardům.

Dalších 22 barev je věnováno "orientálním" zvukům. Všechny zvuky jsou uspořádány dle rolandovské tradice, tedy osmičkově. Skupina A má 64 základních zvukových barev plus variace, uspořádaných v osmi skupinách - Piano, Chromatic Percussion, Organ, Guitar, Bass, Orchestra, Ensemle, Brass. U skupiny B je tomu podobně. 64 základních zvukových barev plus variace, uspořádaných v dalších osmi skupinách - Reed, Pipe, Synth Lead, Synth Pad, Synth SFX, Ethnic Misc, Percussive a SFX). Základní skupiny zvukových barev jsou vypsány na horním panelu a jsou červeně označeny. Výpis je proveden dvojjazyčně, anglicky a arabsky. Arabštinou je označeno všech 22 "orientálních" zvuků. Neklesejte na mysli, jak praví klasik Jára Cimrman, všech 248 zvukových barev je popsáno angličtinou v originál manuálu. Zvukové barvy, které jsou variovány, jsou před názvem označeny šipkou. Všech 248 zvukových barev lze volit manuálně pomocí tlačítek A/B, 1-8 a Variation. Všechny zvuky jsou kvalitně zpracovány a zní velmi kompaktně a realisticky, jak jsme si již za ty roky u firmy Roland zvykli. Polyfonii nástroje jsem v přiložené dokumentaci nikde nenašel. Pokud tedy budeme brát jako bernou minci GS standard, měl by mít nástroj nejméně 24 hlasů!

 

Doprovodné styly

V ROM paměti je 64 nových doprovodných stylů s možností variace (Morphing). Doprovodné styly jsou rozděleny do osmi skupin po osmi stylech. První čtyři skupiny jsou věnovány "orientálním" doprovodným stylům (př. Maksoun, Saidi, Zar, Dabka atd.). Ve zbylých čtyřech skupinách jsou ostatní doprovodné styly z celého světa (př. Rock, Samba, Reggae, Country atd.). Všechny hudební styly tak jako zvuky jsou vypsány na horním panelu a jsou označeny modře. I zde byl zvolen dvojjazyčný popis. První čtyři skupiny jsou popsány v arabštině a druhé čtyři skupiny v angličtině.

V originál manuálu najdete všechny v angličtině.

Doprovodný styl má pět formálních částí. Intro (předehra), Original (sloka), Fill (přechod ze sloky na refrén či obráceně), Variation (refrén) a Ending (zakončení). U všech doprovodných stylů můžeme využít funkce Style Morphyng (osm úrovní drum AB, Bass AB, Accomp AB) a Orchestrator (tři úrovně - Drum & Bass, Combo, Big Band).

Ne všichni určitě vědí, co je to funkce "Morphyng". Tímto slovem rozumíme funkci, která umožňuje vytvářet de facto nové hudební styly záměnou vybraných partů doprovodu jednoho hudebního stylu s party doprovodu druhého hudebního stylu. V praxi to funguje následovně. Vyberete si styl A (Oriental Disco) a Styl B (Rock), které jsou pevně naprogramovány firmou. Vyměníte vybrané party a vše je hotovo. Takže pak můžeme slyšet třeba rock s orientálními bicími. Vždy bude záležet jen na vaší fantazii. Můžeme tedy říci, že tato funkce rozšiřuje značně možnosti nástroje při práci s doprovodnými styly. Veškeré "morfování" můžete provádět v reálném čase, tedy při hře.

Doprovodné styly jsou i na EM-15OR vyhotoveny nejméně v pěti a nejvíce v osmi stopách. Všechny se dají vysílat do MIDI ve formátu SMF 0. Doprovodným stylům jsou přiřazeny MIDI kanály 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 a 10. Pokud zvolíte určité nastavení orchestrátoru, zní vaše požadované nastavení tak, jak jste ho provedli, ale do externího sekvenceru se nahrávají všechny stopy doprovodného stylu. Pokud chcete pouze bicí a basu, musíte zbytek stop manuálně smazat, což v jakémkoliv sekvenceru trvá několik málo vteřin. Zadáte-li funkci Bass Inversion, je hrána nejnižší nota z obratu akordu v basovém partu. Sílu jednotlivých sekcí lze nastavit pomocí tlačítka Function - ADrums, ABass, Accomp. Pomocí Balance a tlačítek Accomp - doprovod s Keyboard - melodie můžete provést vyvážení dle vašich požadavků. Pokud si nevíte rady s výběrem zvuků, stačí zmáčknout tlačítko One Touch 1-2 nebo 3-4 a k zvolenému rytmu je automaticky přiřazen jeden ze čtyř zvuků. Tempo se u všech doprovodných stylů nastavuje automaticky. Samozřejmě že si každý uživatel může nastavit tempo dle svých představ.

Všechny skupiny doprovodných stylů zní skutečně velmi dobře a propracovaně. Musím říci, že si v ničem nezadají se svými dražšími kolegy. Orientální rytmy jsou skutečně skvěle naprogramovány a milovník "exotické" hudby si skutečně smlsne.

 

Hudební hry

I na tomto "orientálním" modelu jsou k dispozici Musical Games (hudební hry). K dispozici jsou celkem tři. Pokud tedy zmáčkneme oranžově orámované tlačítko Musical Game, můžete si jednu z nich vybrat. První je Guess The Tone - uhodni hudební nástroj, druhá Guess The Style - uhodni hudební styl a třetí Chord Finder - hledání akordu. U prvních dvou jmenovaných si můžete nastavit tři stupně obtížnosti. Beginner - začátečník, Advanced - pokročilý a Expert - zkušený.

Stupeň obtížnosti nastavujeme tlačítky 1, 2 a 3, která jsou také oranžově označena. Potom stačí zmáčknout oranžově orámované OK, na displeji se objeví Listen - poslouchat. Až ukázka skončí, nástroj vám na displeji ukáže jméno hudebního nástroje s otazníkem. Pokud s odpovědí nesouhlasíte, máte možnost oranžově orámovanými šipkami zvolit ten správný nástroj. Potom zmáčkneme OK. Jestli jsme ukázku označili správným jménem nástroje, ozve se potlesk a na displeji se objeví Right - správně. Pokud jsme odpověděli špatně, ozve se břinkot skla a na displeji se ukáže správné jméno nástroje. U druhé hry je to stejné, ale budete hádat doprovodné styly. Ve třetí hře je naším úkolem zahrát správně zobrazený akord. Pokud tuto hru navolíme, na displeji se objeví Root - což vás vyzývá k zadání základní akordické značky. Tlačítkem č. 2 - Type můžeme zvolit typ akordu (př. durový, mollový, septakord atd.). Po navolení na klávesnici podržíte správné tóny akordu, které se vzápětí objeví i na displeji. Podržíte tlačítko OK, a pokud jste zahráli správný akord, potlesk vás nemine. Pokud ne, ozve se břinkot skla.

 

Rekordér

Na EM-15 OR můžete také využít dvoustopý rekordér, do kterého můžete zaznamenat všechny vaše skladby ve čtyřech modech, které jsme si již výše popsali. Jelikož tento model nemá disketovou mechaniku, musíte při archivaci vámi nahraných skladeb využít služeb externího hardwarového či softwarového sekvenceru.

 

MIDI

Implementační MIDI tabulku naleznete na konci přiloženého manuálu. Parametry v ní uvedené odpovídají standardům GM level 1, GS. Pokud budete z nástroje vysílat do MIDI, kanály budou přiřazeny následovně: Channel 1 = Accomp 1, Ch2 = A.Bass, Ch3 = Accomp 2, Ch4 = Upper 1, Ch5 = Accomp 3, Ch6 = Upper 2, Ch7 = Accomp 4, Ch8 = Accomp 5, Ch9 = Accomp 6, Ch10 = A Drums, Ch11 = Lower, Ch12 = M Bass, Ch13 = nepřiřazeno, Ch14 = NTA1, Ch15 = nepřiřazeno, Ch16 = M Drums. Nastavení pro příjem či přenos MIDI událostí je následovný: All (všechny party zapnuty), KBD (pouze klávesnice), STL (pouze doprovodný styl) a Off (všechny party vypnuty), NTA Rx14 - Note to arranger reception on/off (všechny noty v levé části manuálu, pro hru v reálném čase vypnuty či zapnuty), Style PC - Style select TxRx chanel (výběr MIDI kanálu 1-16 kanálů, popř.vypnuto, základní nastavení MIDI kanál č.10), Sync Rx - MIDI synchronization (MIDI synchronizace s externím sekvencerem zapnuta / vypnuta), Clock Tx (vysílané časování zapnuto / vypnuto), StartStp - Start / Stop / Continue (start - stop - pokračovat), Song Pos P - Song Position Pointer (ukazatel pozice skladby), Local (oddělení klávesnice od interního zvukového modulu, základní nastavení je ON). Veškeré nastavení je důkladně popsáno v originálním manuálu, který obdržíte společně s nástrojem.

 

Doporučené příslušenství

Sluchátka řady RH (RH-120, RH-50, RH-25), sustain pedál SP-2, SP-6, Footswitches BOSS FS-5U.

 

Příslušenství nástroje

Nástroj je dodáván v tvrdém kartonu, ve kterém naleznete stojánek na noty, 12 V adaptér ACN - 230T a tříjazyčný manuál.

 

Rozměry a váha modelu

Hmotnost EM-15 OR je 6,5 kg. Rozměry obou modelů se neliší - 956 x 346 x 128 mm (šířka x hloubka x výška).

 

Závěr testu

EM-15 OR výborně doplňuje stávající kolekci nástrojů s automatickým doprovodem. I u tohoto modelu udělali páni inženýři od Rolandu kus velmi dobré práce. Hlavně co se týče programování doprovodných stylů! Pravdou je, že by si tento model určitě zasloužil páčku "Bender & Modulation" či disketovou mechaniku, tak jak tomu bylo u modelu EM - 25. Určitě je dobré, že se firma Roland také konečně zaměřila i na zákazníka, který má hlouběji do kapsy. Celkový dojem z nástroje je velmi dobrý, když si odmyslíte těch pár much, které jsem připomínkoval. Určitě ho doporučuji všem milovníkům exotických nástrojů a rytmů.

 

Info:

Jedná se o klávesový nástroj s automatickým doprovodem se zaměřením na "orientální" rytmy. Aktuální cena za EM - 15 OR 21 430 Kč vč. DPH.

 

Plus:

nové zvukové barvy + 22 orientálních barev

orientální hudební styly + standardní výběr světových rytmů

orientální ladění + 3 paměti

hudební hry pro začínající hráče

displej na bázi ikon

dobrá cena modelu

 

Mínus:

hůře posvícený displej

absence páčky Bender & Modulation

absence disketové mechaniky

Psáno pro časopis Muzikus