5/2005

Editorial

 • Poslouchám Thunderstruck s magickým Youngovým nástupem a pokouším si v hlavě srovnat, co bych vám měl

  napsat o Musikmesse ve Frankfurtu. Třeba je nasnadě otázka: Opravdu má

  Angus Young lepší SG, než můžete vidět ve výstavní expozici Gibsonu? Myslím si, že každý muzikant musí projít obdobím

  hledání a objevování již objevného. Pak teprve může s nadhledem rozpoznat, co je důležité a co ne. Jednoduše

  byste mohli zjistit, že se na Angusovu kytaru moc hrát nedá, protože... Protože vám zkrátka nesedí. A tak, i když na této

  mega výstavě mám mnohdy pocit, že mě nemůže již nic překvapit, je potřeba si přiznat, že je jednou

  z věcí, které velkou měrou ovlivňují právě onu hledačskou cestu muzikanta. Můžete okukovat věci, které byste jinak

  neměli šanci spatřit, ve většině případů si je osahat a v tom nejlepším, případně i vyzkoušet ve zvukotěsné kabině či s

  "ovarama" na hlavě

  pod správnou dávkou decibelů. Jedině tak se můžete dozvědět, jak to s tím Angusovým SG je. A nejen s ním, ale se

  vším, co se okolo muziky děje. To platí pro ty, kteří nelitovali dlouhé cesty a ani nemalé cestovní náklady. Pro ostatní se

  pokusíme

  přiblížit náladu Musikmesse na stránkách Tématu měsíce i rozsáhlou fotoreportáží na CD. Redaktoři Jakub

  Tureček, Vojtěch Rozsíval, Jan Císař, Aleš Králík a Jan Markovič vám připravili reportáže o

  novinkách a zajímavostech, které byly ve Frankfurtu k vidění i slyšení.

  Pro ty z vás, kteří si zvykli hledat obsah CD v

  úvodu Muzaiky na straně 20, bude jistě užitečná informace, že jej nyní naleznete přímo u vlepené CD přílohy, což obvykle

  padne

  na stranu 106.

  Během přípravy tohoto čísla dochází k jednomu loučení a logicky tedy musí dojít i k přivítání. Loučí se

  s námi Miki Jelínek, který pro vás připravoval CD přílohu. Samozřejmě jako letitý autor kvalitních testů, kterých si ceníme,

  zůstává. Předává pomyslný štafetový kolík Michalu Snížkovi, jehož tímto vítám v týmu redakce a přeji mu, aby se dobře

  zabydlel, práce ho bavila a pro vás připravoval takové CD, které vám bude k užitku.

Články v tomto čísle