7/2008

Editorial

 • Dnešní editorial, nebo lépe řečeno prostor pro něj vyhrazený, přenechám tentokrát prohlášení, které vás pravděpodobně překvapí. Dozvíte se rozhodnutí, kterému předcházel velký počet jednání, porad... a stál nás i nemalé množství práce. Každá věc má svou danou cestu... ale nechme promluvit jazyk oficiální, zákulisní by vydal na několikadílný román.

  Vladimír Švanda

  Prohlášení k Hudebnímu veletrhu Praha

  Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR, AC EXPO, s. r. o. a nakladatelství Muzikus se po pečlivé úvaze rozhodly dále nepokračovat v přípravě společného projektu - Hudebního veletrhu Praha v roce 2008. Toto rozhodnutí je vyvoláno zejména jednostranným odstoupením Asociace prodejců hudebních nástrojů od původně deklarovaného záměru. Nastalá situace bohužel neumožňuje v letošním roce naplnění stanoveného cíle - uspořádat jednotný a silný hudební veletrh v ČR - při zachování a dalším zlepšení již v minulosti dosažených kvalitativních parametrů a za plnohodnotné podpory všech významných partnerů z odvětví.

  Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR, společnost AC EXPO i nakladatelství Muzikus vyjadřují lítost nad tím, že projekt byl ne z jejich viny zastaven v již značném stupni rozpracovanosti, kdy jsme se těšili na událost evropského formátu v moderních a sofistikovaných prostorách, jež patří k evropské špičce, a kterému byla vyjednána a přislíbena i silná podpora ze strany různých institucí a partnerů v ČR i v zahraničí. Bohužel tento potenciál zůstane pro letošní rok nevyužit.

  Omlouváme se všem, které jsme tímto svým rozhodnutím museli zklamat. Věříme však, že naše vize moderního, evropsky laděného Hudebního veletrhu Praha je správná a současně deklarujeme, že nabyté zkušenosti a znalosti z předchozích let i z přípravy letošního nově koncipovaného projektu hudebního veletrhu evropského střihu se budeme snažit zúročit v budoucnosti. I nadále tak zůstaneme otevřeni každému, kdo sdílí s námi společné hodnoty a vize.

  V Hradci Králové dne 18. 6. 2008

  Josef Sléha za AC EXPO, s. r. o.

  Zuzana Ceralová Petrofová za AVHN

  Daniel Andel za nakladatelství Muzikus

Články v tomto čísle