10/2006

Editorial

  • Rád bych se pozastavil nad testy či chcete-li recenzemi, které tvoří nemalou část Muzikusu. Asi se mnou budete souhlasit, že naší snad i národní vlastností je spíše hledat chyby aprojevovat nespokojenost rozhodně více než chválit a všímat si pozitivních věcí. A když už se někdo rozhodne napsat dopis či mail, tak většinou proto, že ho něco naštve. Mnohdy sice spojí svoji připomínku i schválou, ale prvotní impuls je ten negativní. Testovaní nebo recenzování svým významem navozuje představu hodnocení a zkoušení od začátku až do konce. A vpřípadě, že testovaný předmět neodpovídá úrovní zkušenostem testera, tedy mu nevyhovuje, musí být zákonitě ohodnocen záporně. Pokud se zde projeví negativnost přístupu popsaná výše, je neobjektivní test na světě. Jenže správně namítáte, výsledná recenze by neměla odrážet úroveň autora.

    Zhlediska čtenáře pak vstupuje do hry znalost testovaného zařízení či nástroje. Pokud by se autor zabýval pouze hodnocením, text by asi pro mnohé nebyl příliš srozumitelný. Takže chtě nechtě musí test nejprve obsahovat odborný a objektivní popis zařízení i jeho funkcí, čímž se dostáváme kdalšímu rozměru testu, který ale význam toto slovo nemá. Nic nehodnotí, ale popisuje.

    Při testování zařízení, která slouží ktvorbě hudby, jejíž úroveň je velmi těžce popsatelná avjem posluchačů může být naprosto odlišný, musí i hodnocení hudebních nástrojů vsobě skrývat tato úskalí. Zkrátka co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. Pokud si dáte dohromady předchozí řádky, zjistíte, jakým způsobem vlastně Muzikus zadává autorům psaní testů. Jaké složky musí obsahovat a jakým způsobem má autor napsat hodnocení, které musí odpovídat jak užitné hodnotě tak i ceně nástroje. Nemohu vás přesvědčovat o nestrannosti autorů, to se týká hlavně jejich vlastního svědomí. Jsou to oni, kdo nakonec, sice pod hlavičkou Muzikus, nosí svoji kůži na trh.

    Závěrem zde zmíním jeden muzikantský nešvar, který stesty přímo souvisí. Hudební talent je něco velmi jemného anepostižitelného, těžko se dá změřit... Právě nástroje jsou tou cestou, přes kterou se dostává tento talent knašim uším. A pokud se ho nedostává, bývá tendence svádět výsledek na hudební nástroj. Atak, když si testem vychválený kousek zakoupíte a on nesplní vaše očekávání, sáhněte si i vy do svědomí, stejně jako musí testeři při psaní...

Články v tomto čísle